Spravedlnost existuje, ale je pomalá - pravdaovode.cz

Lidé nemusí mít drahou vodu a města nemusí mít zchátralé trubky

Vrchnímu soudu v Olomouci

Vyjádření k neplatnosti usnesení valných hromad společnosti Vodovody a kanalizace Zlín od roku 2002 resp. dlouholetý protiprávní proces a vytunelování okresní vodárny, což poškozuje akcionáře, občany, města a obce i stát.  Souhrnné stanovisko jednatele společnosti v reakci rozhodování soudů a jednání vedení společnosti a hlavních aktérů procesu vytunelování vodárny.

Přílohy:

  • Francouzský dokument  „Water Makes Money – Voda vydělává“, je kritickou osvětou o důsledcích pokračující privatizace vody – našeho životního základu. Odhaluje nekalé praktiky firem jako Veolia a Suez a konstatuje celosvětový trend návratu zprávy vody do obecních rukou. – https://pravdaovode.cz/veolia/

Navrhovatel navrhuje, aby si soud obstaral důkaz: Dokument „Water Makes Money – Voda vydělává“.

Předkládám soudu mé vyjádření k celé kauze Vaku Zlín, jejíž součástí jsou, mimo jiné, přijeté neplatných usnesení valných hromad. Týká se dlouholeté protiprávní činnosti organizované skupiny osob a firem, jednající pod jednotným místem vedení, které vedlo k vytunelování okresní vodárny Vak Zlín. K tomu došlo přes uzavření pro Vak Zlín nevýhodných smluv, které byly odsouhlaseny zmanipulovanými, z části také finančně motivovanými akcionáři (zde existuje důvodné podezření z korupce). Rozhodovací proces na valných hromadách, i mimo ně, probíhaly na základě nepravdivých a lživých informací, kdy naopak zásadní a pravdivé informace byly před akcionáři záměrně tajeny. Protiprávní stav a jednání pokračuje i přes znalost důkazů, stanovisek soudů, doložení negativních dopadů, ztráty možnosti čerpat dotace a vzniku škod velkého rozsahu dál a škody přesáhly výši jedné miliardy. Dle názoru navrhovatele, dochází léta nejen k porušování zákona o obcích a původně obchodního zákoníku, ale také závažné hospodářské trestné činnosti, jenž má celospolečenské negativní dopady.

Soudce posuzující proces vedoucí k vytunelování okresní vodárny Zlín a zmanipulované rozhodování „akcionářů“ (hlasovali z velké části ne-akcionáři a akcionáři koupení koncernem) na valné hromadě (VH) 30.4.2004 se ptal, zda chce někdo něco dodat. Šlo o VH, která byla vrcholem činnosti organizované slupiny, kde bylo schváleno vyvedení monopolu vody zahraničnímu koncernu a instalaci soukromého penězovodu mezi vodárenskou infrastrukturu a spotřebitele. Řekl jsem, že pro posouzení protiprávního dění v okresních vodárnách považuji za zásadní říci názor, který nehodnotí právní stanoviska, věcné důkazy a názory soudců, ale to, co se vlastně stalo, jaké to má důsledky a o čem celý spor je. Právní hodnocení a závěry stanoví soudy.

„Pane soudce,

to co probíhá ve vodárnách je v podstatě totéž, co proběhlo, když Kolumbus přistál u břehů Ameriky. Kapitán vystoupil u břehu Ameriky. Indiáni uviděli boha – bílého muže, který rozdával dárky – korálky, zrcátka a ohnivou vodu. Poté náčelník, pod vlivem ohnivé vody a zkouřený z dýmky míru, dostal ve vhodnou chvíli možnost vrátit bílému muži jeho dary tím, že podepíše „smlouvičku“, kterou celé území předá do rukou „bílého muže“, který se pak již o vše ostatní postará. Náčelník neuměl číst a nevěděl, co znamená, když otiskne na smlouvičku prst. Netušil, že připravil svůj kmen o půdu, kterou vlastnil jeho lid stovky let.

Tyto praktiky jsou dnes realizovány u nás. Opět přichází bílý muž jako bůh s know-how ze Západu. Místo korálků nabízí zastupitelům inflační růst ceny vody, že zajistí dotace z EU, že bude investovat namísto obcí. To vše, když se podepíše „smlouvička“, když celý prodej vody bude předán do rukou „bílého muže“, který se již o vše ostatní postará.

Výsledek je stejný, ale rozdíl mezi námi a Indiány existuje. U nás náčelníci na radnicích číst a počítat umí. Takže to, že připravují města o monopolní postavení prodejců vody, o zdroje na obnovu infrastruktury, o dotace a o zisky z vody, není neznalost ani pouhá hloupost. Jde o záměr. Náčelníci na radnicích velmi dobře ví, co podepisují a lidem i zastupitelům očividně lžou.

Dle mého názoru jde o nemravný tunel za bílého dne, všem před očima a proto se tomu bráním formou žaloby, protože jedině justice může protiprávní tunelování vodáren zastavit.“  

Soudce prohlásil proces, kterým proběhlo schválení „smlouvičky“ za pokoutný, nemravný a protiprávní[1].

Vak Zlín: Rozhodnutí valné hromady je výsledek pokoutného procesu

Na svém názoru trvám. Chci ovšem doplnit soudcům i lidem několik zásadních skutečností, které rozhodly o tom, co léta dělám a proč to dělám a vysvětlují, proč vlastně žaloby řešíte. Chci, abyste věděli, proč se bráním, proč pokračuji v soudech, i když kvalita a způsob rozhodování některých soudců je katastrofální. Podobný názor má Ústavní soud nebo Ministerstvo spravedlnosti, což je sice pěkné, ale nic to nemění na negativních důsledcích, které lumpárna a její pokračování přináší. Nic to nemění na tom, že léta nesu velkou část tíhy obrany vodárny – ekonomicky, časově, pracovně a také to, že na mne byly použity doslova gangsterské praktiky, abych „vodu nechal plavat“. Důsledky nesou na svých bedrech také lidé, vodárna a města, ze kterých jsou protiprávně vysávány peníze, přestože jsem již v roce 2002 podal žaloby, které byly schopny tunelu ve vodárně Zlín v roce 2004 zabránit.

Včasné rozhodnutí soudů mohlo přinést precedens a tím by nedošlo k vytunelování dalších vodáren (Kladno, Hradec Králové, Prostějov, Chrudim …).

Ať soudy rozhodnou jak rozhodnou, tak to, co proběhlo a probíhá ve Vaku Zlín (a mnoha dalších okresních vodárnách), je dle mého názoru protiprávní organizovaný zločin, který není páchán v oblasti drog, zbraní nebo prostituce, ale v odvětví pro lidi zcela zásadním. V odvětví vodárenství, nakládání s vodou, obnovy infrastruktury, zajišťování nezávadnosti pitné vody, vypouštění čisté odpadní vody a ochrany vodních zdrojů. Voda je strategická surovina, která ovlivňuje vše. Ekonomiku, zdraví, životní prostředí, bezpečnost státu i samotný život a jeho kvalitu i existenci. Nejde nahradit. Voda je život a organizovaná skupina ji protiprávně vyvedla do rukou koncernů, aby o našich životech rozhodovaly.

TOTO NENÍ SPRÁVNÉ. PROCES, KTERÝ PROBĚHL, JE NEZÁKONNÝ, NEMRAVNÝ A PRO OBČANY I STÁT NEVÝHODNÝ. PROTO JSEM DOŠEL AŽ K VÁM.

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje