Kudy a kam tečou naše peníze z vody?

Stát zdraží vodu? Kdo na tom vydělá? Stát nebo koncerny?

Co stát vlastně dělá a proč? Zdraží podzemní vodu. Proč a komu? Protože se s cenou 15 let nehýbalo? Provozovatel (prodejce vody, většinou zahr. koncer) zaplatí státu více. Super, stát dostane od koncernů více peněz = šťastné lidé?

Politici tleskají, koncerny mají protáhlý obličej a voliči žasnou, co za géniové vedou ministerstva a stát.

Konec pohádky. Zde je realita:

 1. Vše zaplatí lidé. Zahraniční koncern není ten, kdo zdražení vody skutečně zaplatí. Systém je nastaven tak, že vodu nakonec zaplatí občané, jako koneční spotřebitelé. Koncern klidně akceptuje vyšší poplatky za cenu podzemní vody. On je totiž zakalkuluje do vodného a stočného, které účtuje lidem a od nich tyto peníze dostane okamžitě zpět.
 2. Cena nerostla. Je třeba srovnat ceny podzemních a povrchových vod. To, že nerostl poplatek za podzemní vody, kterou stát nevyrábí, tudíž ani jemu žádné náklady na její výrobu nevzrostly, je jasné. Je to typický populistický a manipulační argument vyvolávající dojem, že tak je to spravedlivé. Pokud je to tak, v tom případě je třeba srovnat i mzdy. Spravedlivé to bude, pokud to srovnáte na straně nákladů, i na straně příjmů. Máme ceny vody jako ve Francii a v Německu. Lidé za vodu platí totéž a tak státe srovnej mzdy občanům na úroveň Německa a Francie. Tak to bude spravedlivé.
 3. Systém cedník aneb kdo se na české vodě léta pakuje?  Voda zdraží, protože státu a vodárnám chybí peníze na obnovu trubek. “Politici“ se diví, že přestože cena vody stále roste, tak vodárnám chybí peníze na obnovu trubek. Proč?  Protože „politici“ nainstalovali mezi lidi a vodu soukromé penězovody překupníků a zahraničních koncernů. Těmi se vodárenského odvětví vysávají peníze inkasované od lidí do zahraničí. Dle mého zjištění, je v řadě vodáren podobný systém jako jízdenky a dopravní podnik Praha, jen je více sofistikovaný.
 4. Co navrhují politici?  Místo ukončení tunelování vodáren a ukončení drancování peněženek lidí a rozpočtů obcí, necháme peníze z vody téct do zahraničí a v balíku již existujících nákladů jednu položku zvýšíme. Zisk koncernů se přitom odvozuje od velkosti nákladů a návratnosti jejich investic. Důsledek?  Zvedneme profit koncernům?  Peníze, které od lidí vybereme, z nemalé části opět odtečou do zahraničí. To už jednou udělali? Zavedli tzv. provozní modely. Městům zůstaly trubky a povinnost do nich investovat a koncernům dali do rukou veškeré peněžní toky a právo inkasovat zisk z vody. Co to znamená?  Vodárny přišly o jediný zdroj příjmů na obnovu trubek a moudré „politické“ hlavy nastavily legislativu tak, že chybějící peníze investují ze svých rozpočtů města a obec (opět peníze lidí, ale nyní z daní) a ty pak infrastrukturu v hodnotě stovek miliónů zadarmo nebo za stokorunové nájmy předají koncernům k „podnikání“        
 5. Pro koho politici pracují? Kdo na tomto všem vydělává, komu je to ku prospěchu? Jak to je s návrhy různých ministerstev, poslanců a komisí za posledních 20 let? Před 20 lety jsme měli v ČR cca 12 státních krajských vodáren, které dodávaly a čistily vodu a měly za povinnost zajistit obnovu vodárenské infrastruktury. Dnes máme v odvětví přes 2500 prodejců vody, většina z nich je v postavení, kdy nemusí stav infrastruktury řešit a mají ze zákona právo inkasovat zisk z vody. Takže pro koho politici a ministerstva pracují?
 6. Jsou z vody financováni politici a politické strany? Ve vodárenství v ČR je nastaven parazitní systém, na který doplácí lidé, města i stát. Všechny politické strany – zprava, doleva – to ví. Peníze vybrané od lidí vybrané za vodu, tečou v řádech miliard korun ročně, do zahraničí a politici toto udržují. Jediný, kdo na tom vydělává, jsou zahraniční koncerny a finanční skupiny. Jak ukazují zkušenosti z Francie a Slovenska, tak jen díky tomu, že si financují politiky, popřípadě dokonce i politické strany. Myslíte, že u nás to funguje jinak?
 7. Rozumní politici. V každé straně jsou rozumní politici, kteří se snaží o nápravu, problém je, že nemají podporu veřejného mínění a tak je mafiáni často udrží dál od postů, kde mohou něco zásadně ovlivnit. Pomoct jim můžeme jedni my lidé – když se budeme o vodu zajímat a začneme nahlas říkat, co chceme a co nechceme. Já chci vodu v rukou obcí.
 8. VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!
 9. Iluze regulace zisků koncernů. Stát tvrdí, že zisky z vody koncernům reguluje. Je to z části pravda, ale tato regulace je funkční stejně, jako u regulace zisků z prostituce. Přes veškeré proklamace o fungování regulace, je zde jeden příklad za všechny. Ze Severomoravských vodovodů a kanalizací, a.s. odteklo v jednom roce přes 5 miliard korun. Nejsou v ní již žádné rezervní fondy, kapitálové fondy, ážiové fondy, základní kapitál je snížen na cca 1 miliardu ani nerozdělené zisky … toto vše zaplatili lidé z České republiky a toto vše odteklo do zahraničí.  
 10. Regulace zisků koncernů přes zastupitele? Toto je v řadě regionů absolutní blábol a podvod na občany. Tady máte důkaz, jak probíhá schvalování cen vodného a stočného (do jichž je kalkulován i zisk koncernu).  Takto „schvalují“ zastupitelé koncernům zisky z vody v okresních vodárnách. Dostanou odměny a na občany a města kašlou. POZOR! VIDEO JE JEN PRO SILNÉ POVAHY:
 11. Co s tím?  

  Nic z toho, co chtějí koncerny (naše peníze) nemusíme řešit, pokud je mezi vodu a lidi nepustíme. Je třeba zrušit překupníky a koncerny mezi lidmi a vodou a nastavit peněžní toky v odvětví tak, že to, co se od lidí za vodu vybere, poteče zpět do obnovy vodárenských sítí. Pro prodej české vody „frantíky“ ani jiné cizince nepotřebujeme.  Vodu si umíme prodávat sami – polovina republiky zůstala v rukou vodáren města a obcí a je toho důkazem. Priority měst jsou rozhodně jiné než priority koncernů a stát je zde pro lidi ne pro koncerny.

  Každý může něco udělat. Zásadní je mít infromace,chápat ja to funguje, když vodu prodávají vodárny v rukou měst a když ji prodávají vodárny v rukou koncernů. 

Reaguji tímto nejen na článek: Stát chce zdražit podzemní vody, za vodné a stočné si připlatíme

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje