Svoboda: Pokusí se nás umlčet, svázat a zastrašit

Nic z toho, co koncerny ohnou, prosadí, omezí a dělají s vodou v České republice nemusíme řešit, pokud je k vodě nepustíme!

Co umí prosadit, ohnout, omezit a ovlivnit?

Zde je ukázkový příklad, jak se z obcí, které vlastnily okresní vodárnu, staly loutky bez informací, resp. loutky s takovými informacemi, které jim podstrkovali lidé pracující v zájmu koncernu.

V roce 2002 okresní vodárnu Vodovody a kanalizace Zlín protiprávně ovládl soukromý subjekt. Ten okamžitě poté vyhodil z vedení vodárny lidí, kteří vodárnu bránili a dosadil do představenstva vodárny lidi z koncernu a s ním kooperující „politiky“. Nové představenstvo starostům měst a obcí, vlastníkům vodárny, okamžitě začalo blokovat přístup k informacím a to zejména tak, že ODMÍTALI MĚSTŮM A OBCÍM vydat to co zákon akcionářům nařizoval a to Zápisy z jednání valných hromad, resp. přílohy těchto zápisů, které obsahovaly ty nejdůležitější informace.

Důvody a cíl byl jasný.  Zablokovat a znemožnit obcím se orientovat v tom, co se ve společnosti a kolem vodárenské společnosti děje, kdo byl na valné hromadě, kdo s jakými hlasy disponuje a hlasuje, kdo a jak hlasoval apod.. Navíc na valných hromadách předkládali akcionáři na představenstvo okresní vodárny řadu dotazů a požadavky na vysvětlení a tyto požadavky obsahovaly často důkazy, materiály a odkazy na dokumenty, které zastupitelům a starostům městům umožňovaly pokoutný komplot rozkrýt nebo alespoň pochopit jeho základ. Přílohou zápisu z valné hromady jsou kromě výše uvedeného také seznamy účastníků valné hromady a poměry hlasů s jakými byli na valnou hromadu registrování, případně protesty akcionářů a Fondu národního majetku. 

Toto vše začalo představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín) od poloviny roku 2002 odmítat vydat akcionářům. Po valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín) dne 28.8.2002, nové představenstvo odmítalo vydat akcionářům  Vak Zlín, veškeré přílohy a tím znemožňovalo obcím se zorientovat v tom, co se ve společnosti děje a zápisy a výroční zprávy nedávalo ani do sbírky listina na rejstříkový soud.

Takto začalo jednat nové „představenstvo“ (Soldán, Šverma, Svoboda, Bernard – měli v představenstvu majoritu), přitom do představenstva byli Šverma, Svoboda a Bernard,  zvoleni osobami pracujícími pro koncern, které byly na dokončení vyvedení jediného ziskového podnikání z Vaku Zlín (provozování vodárenské infrastruktury) na koncern Veolie závislé a to 190 miliónovým úvěrem.

Bez dat a informací byli akcionáři „slepí“ a v případě podání žalob na obranu vodárny před tunelování nebyli řadu let schopni řadu věcí soudu doložit důkazy.

Proto jsem se obrátil na soud a požadoval jsem právní ochranu proti těmto účelovým krokům, které měly „halit do mlhy“ jednání organizované skupiny, který připravovala realizaci tunelu a znemožňovala akcionářům výkon svých práv a obranu svého majetku.

TRVALO 6 LET

NEŽ SOUDY ZAJISTILY DODRŽOVÁNÍ ZÁKONA, ABY MĚSTA A OBCE MĚLY V RUKOU DŮKAZY A MATERIÁLY NA KTERÉ MAJÍ PRÁVO

Zde máte další důkaz, nejen o neuvěřitelné drzosti a obstrukcích, ale především o tom, že:

NAŠE VODA DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ

Až v březnu 2007 jsem dosáhl soudního rozsudku, který tyto obstrukce ukončil. Soud nařídil vedení vodárny, že musí ze zákona akcionářům vydat celé Zápisy z jednání valných hromad, včetně příloh a to max. za poplatek 1,5 Kč/stránku a ne téměř za pětinásobek, kterým jako další obstrukci požadovalo představenstvo již v roce 2004 vytunelovaného Vaku Zlín.

 

\sOUD - VYDÁTE PŘÍLOHY

  Stáhnou celé usnesení soudu

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje