logo pravda o vode 400x 330

Projekt PRAVDA O VODĚ

Pravda o vodě (www.pravdaovode.cz) je projekt, který vznikl s cílem přivést pozornost občanů, zastupitelů měst a obcí a zástupců Parlamentu České republiky a Vlády ČR k dění kolem distribuce vody vě městech a obcích a hospodaření s vodou a spustit proces převzetí kontroly nad obchodem a hospodařním s vodou zpět do rukou měst a obcí, obdobně, jako tento proces probíhá ve Francii, Německu či Itálii.

logo pravda o vodě

Jde o investigativní projekt, který se podílí na rozkrytí významných anti-privatizačních kauz ve vodárnách a současně ukazuje reálné srovnání důsledků realizovaných priorit vodáren v rukou obcí a vodáren v rukou zahraničních koncernů. Pravda o vodě vytváří trvalý informační kanál o vodárnách, ceně vody a prioritách měst a koncernů a podporuje informovanost zastupitelů i občanů, v otázkách skutečného dění ve vodárenství České republiky a v zahraničí.

 1. Právní obrana vodáren přes soudy. Zajištění důkazů a ukončení protiprávního jednání a tunelů ve vodárnách, kterými tečou peníze od lidí inkasované za vodné a stočné do zahraničí – Pardubice, Kroměříž, Zlín, Kladno…
 2. Tvorba veřejného mínění. Informování a podpora politiků a veřejnosti přes VÝZVU k nápravě: „V první řadě by mělo být strategickým úkolem převzetí zpět pod státní/obecní kontrolu infrastrukturní podniky, na prvním místě vodohospodářství. [1]
 3. Informace o vodě pro občany a zastupitele. Srovnání vodáren v rukou měst a koncernů. Data o vodárnách, cenách vody a krocích vedoucí tunelování městských vodáren a zneužívání peněženek lidí a rozpočtů obcí – Jak jsme se stali kolonií? Illona Švihlíková.
 4. Iniciativa VODA 300 –  Informace pro 300 vrcholných politiků, kteří rozhodují o tom, jak je nastaveno hospodaření s vodou, její distribuce a čištění. Pro 10 mil. lidí v ČR nebo pro zahraniční firmy? 81 senátorů, 200 poslanců, 17 členů Vlády České republiky, nejvyšší státní zástupce  a ombudsman.

Mezi nejvýraznější tváře projektu patří ekonomický vodárenský konzultant Ing. Radek Novotný a dlouholetý předseda představenstva okresní vodárny Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., MUDr. Michal Chromec.

Součásti projektu

 1. Semináře a školení pro zastupitele obcí, měst, krajů a politických stran.
 2. Investigativně koncipované internetové stránky obsahující důkazy a dokumenty o dění v řadě okresních a soukromých vodáren za posledních 20 let v České republice. Obsah stránek www.pravdaovode.cz byl navržen na novinářskou cenu v kategorii datové žurnalistiky.
 3. Vodárenský blog o dění ve vodárnách na idnes.
 4. Publikační činnost: e-knihy: PROČ? NE/ Budeme pít nezávadnou vodu, Trautenberk se vrátil, Soubor soudních rozhodnutí.
 5. Soudní obrana okresních vodáren proti tunelování (např. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Vodárny Kladno- Mělník, atd.).
 6. Komentáře a rozhovory v debatách v České televizi, v Českém rozhlase Dvojce, Českém rozhlase Radioužurnál

Zastrašování, napadení, výhružky, pokus o kriminalizaci a hanopisy

Projekt PRAVDA O VODĚ, zpřístupňuje informace o otázkách souvisejících s ditribucí a čištěním vody, o prodejcích vody v ČR, o jednání koncernů a kauzách, které i soudci označují za nemravné a protiprávní. Dokládá neplatnost slibů naháněčů koncernů a ekonomickou nevýhodnost podivných privatizací pro obce,města i stát. Koncernům toto nevyhovuje. Autor projektu PRAVDA O VODĚ, Ing. Radek Novotný, byl za svou činnost, která neumožňuje koncernům hladné vyvedení zisku z vodného a stočného mimo okresní vodárny a Českou republiku, vystaven neuvěřitelným praktikám, stejně jako další občané a zastupitelé, kteří bránili a brání vodu a její distribucí v rukou měst a obcí.

Gangsterské praktiky i pokus o kriminalizaci, který skončil pro koncern fiaskem:

 • 26.11.2002 Analýza skrytého ovládání okresních vodáren zahraničními koncerny a rizika vyvedení jediného ziskového podnikání z vodárny na zahraniční koncerny: „V České republice probíhají „skryté a divoké“ prodeje akcií společností vodovodů a kanalizací zahraničním společnostem za ceny 10-15% jejich skutečné hodnoty.“[2]
 • 4.1.2003 zapálení auta a garáže autorovi projektu PRAVDY O VODĚ – R. Novotnému.
 • Šlo o cílený atak s cílem poškodit autora projektu PRAVDA O VODĚ a znevážit jeho argumenty, protože jeho důkazy mohly zastupitelům pomoci pochopit, o co skutečně jde a jaké to má fatální dopady. Mohly věci v Kladně napravit, ale starostové se báli na cokoliv ptát, protože vedení vodárny, kooperující s koncernem, rozdávalo akcionářům novinové výstřižky informující o „obvinění“. Z vodárny Kladno se „ztratilo“ 270 mil. Kč a oba region Kladenska přišel o stamilióny z dotací EU. Lidé platí drahou vodu a do Francie již poslali 600 milionů korun.
  • Regiony Kladenska a Hradecka přišly díky realizaci provozních modelů o stamilióny korun z dotací EU.
  • Lidé v obou regionech platí jednu z nejdražších cen vodného a stočného v ČR a poslali do Francie téměř miliardu korun, která chybí vodárnám na investice do obnovy sítí. Tak to má být nastaveno 30 let.
 1. Je pozoruhodné, že Mgr. Pergl a Mgr. Dáňa byli vyslechnuti již v den podání oznámení.
 2. Ve výpovědích jsou rozpory.
 3. Je s podivem, že nikdo nepožadoval vysvětlení, proč je trestní oznámení podáno dva roky poté, co se údajné jednání stalo.
 4. Není nesnadné vysledovat snahu koncernů o to poškodit konkurenční společnost.
 5. Nelze neodhlédnout od horlivosti až nestandardnosti postupu policejního orgánu.

Reportáž České televize – křivé obvinění a mediální kampaň proti zástupcům Compas Capital Consult, kteří upozornili ministerstva, politiky a občany České republiky na nevýhodnost smluv s koncerny

„Obvinění je účelové. Přichází v době, kdy řada vodárenských společností zvažuje přechod na tzv. provozní model, který odděluje vlastnictví a provoz vodáren. Proti tomu vystupujeme, protože to je nevýhodné pro občany i města.To obvinění je účelový nesmysl, postavený na snaze zdiskreditovat všechny, nejenom nás, ale všechny, kdo se staví proti provoznímu modelu“[3]  Radek Novotný pro ČT

 

 • Neříká, co projekt PRAVDA O VODĚ dokládal a dokládá – Vazalské smlouvy s koncernem přinesou lidem a městům vážné ekonomické problémy, růst cen vodného a stočného, ztrátu nároku na dotace z EU a odklon peněz inkasovaných od lidí z vodné a stočné do zahraničí. Zcela vědomě šíří hanopisy i různí „novináři“, ve kterých říkají A) a neříkají B). [4]
 • Dokumenty ke kauzám seřazené v časové řadě:
 1. PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ
 2. PRAVDA O VODĚ V PRAZE

Zastrašování a vyhrožování starostům, zastupitelům a poslancům

Obdobné praktiky jako v případě Radka Novotného zažili

 • poslankyně, Hana Orgoníková – žaloba podaná městem H.Králové, kterou město prohrálo.
 • hejtman Zlínského kraje, Stanislav Mišák – 15.11.2004 Veolie chystá žalobu na starostu Mišáka[5]
 • starosta města Želechovice nad Dřevnicí, Michal Špendlík – Vak Zlín vyhrožuje podáním trestního oznámení
 • předseda dozorčí rady Vodovodů a kanalizací Zlín a zastupitel města Zlína, Miroslav Rafaja – Vak Zlín vyhrožuje podáním trestního oznámení
 • zastupitelka města Zlína, Mgr. Eva Štauderová – Vak Zlín vyhrožuje podáním trestního oznámení

Výzva vládě

Zásadní částí projektu Pravda o vodě je informování Vlády České republiky, zástupců Parlamentu ČR a vedoucích představitelů politických stran o dění ve vodárenském odvětví, doložení důkazů o negativním vývoji v odvětví, při nakládání s vodou, pro občany, města, obce a samotný stát. Zástupcům vedení státu byla zaslána v roce 2015 Výzvy vládě – PRAVDA O VODĚ, ve které je negativní stav popsán a doložen. Výzvu zaslalo 15 zástupců měst a obcí, z různých regionů České republiky, z různých politických stran, kteří mají reálnou zkušenost s koncerny přebírající městské vodárny a proto ví, proč žádají o urychlené řešení negativního vývoje ve vodárnách např. legislativními kroky a stranickou a republikovou osvětou.

Česká televize

Díky projektu Pravda o vodě se rozvíjí informovanost a spolupráce vodárenských odborníků a zastupitelů s médii. O problematice distribuce vody a vodáren a negativních důsledcích předání kontroly a řízení monopolu vody do rukou zahraničních koncernů informuje díky tomu opakovaně Česká televize, pořad Reportéři ČT a Nedej se +. V reportážích vystupuje řada lidí zapojených do projektu Pravda o vodě.

ČT1: Pokoutné privatizace zisků a zestátnění nákladů REPORTÉŘI ČT

ČT2: Pokoutné privatizace zisků a zestátnění nákladů NEDEJ SE PLUS ČT2

Spolupráce na informování občanů začala rovněž s rozhlasem: např. Rádiofórum a zpravodajské portály www.obcanskymonitoring.cz, www.outsidermedia.cz nebo www.vodarenstvi.com.

Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě

Součástí projektu PRAVDA O VODĚ je iniciativa VODA 300.

Cílem je předat vrcholovým politikům, kteří rozhodují o tom, jak je nastaven systém hospodaření s vodou pro 10 mil. občanů České republiky, francouzský dokument: Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě.

Dokument získat v Německu cenu E. Kanta a v České republice cenu zástupce České zemědělské univerzity v Praze, která organizuje mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů s tématikou potravinových věd a udržitelného rozvoje.

Czech industry

S autorem projektu Pravda o vodě zveřejnil obsáhlé rozhovory na téma dění ve vodárenství v České republice ekonomický magazín Czech Industry.

Transparency international

S autorem projektu Pravda o vodě navázala spolupráci protikorupční nadace Transparency International a výsledkem je analýza PRIVATIZACE VODÁRENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE: Kam odtékají zisky?, dokládající nevýhodnost a pokoutnost „privatizací“ řady vodáren. Jedním z témat, kterému se TIC rozhodla díky tomu věnovat systematičtěji, je oblast vodárenství. Společně se zaměřujeme na prosazování transparentnosti do rozhodovacích procesů vedoucí k zachování vlivu obcí na vodu a na to, kde končí peníze od lidí inkasované z vodu a mapování rozsahu a míry korupce při vyvádění zisků z vody na zahraniční koncerny.

Vodovody a kanalizace Zlín

V rámci projektu Pravda o vodě ve Zlíně byl zdokumentován celý postup a jednání nejen komunálních politiků na Zlínsku od roku 2001 vedoucí k vytunelování okresní vodárny Vodovody a kanalizace Zlín (dále Vak Zlín) a proces vyvedení ziskových aktiv Vaku Zlín na francouzský koncern Veolia – Moravská vodárenská, a.s.

Škoda vzniklá vodárně Zlín a obcím, které ho vlastní z více než 90 %, přesáhla za 12 let částku 1,2 miliardy korun, kdy městská vodárna přišla díky smlouvám s fr. koncernem o možnost získat dotace z EU, ve výši 500 mil. korun a o zisky z vodného a stočného ve výši cca 700 mil. korun. Přes rozsudky soudů politici z vedení města Zlín a vodárny Zlín stále udržují odklánění peněz vybraných od občanů ve vodném a stočném do zahraničí. Díky tomu Vak Zlín nemůže čerpat dotace z Evropské Unie na obnovu infrastruktury a občané Zlínska platí od roku 2008 nejdražší cenu vody ze všech vodáren ve Zlínském kraji.

Obdobný proces proběhl v řadě regionů ČR, proto je ukázková kauza vodítkem pro občany a zastupitele nejen ve Zlíně.

Dokumenty a důkazy zajištěné v projektu PRAVDA O VODĚ ke kauze Vodovody a kanalizace Zlín

Protiprávní ovládnutí Vaku Zlín:

 • 2001 – Stanovy Vaku Zlín z roku 2001 § 13 Akcie na jméno, jakož i práva samostatně převoditelná s těmito akciemi, jsou převoditelná pouze se souhlasem valné hromady společnosti. Valná hromada je povinna odmítnout souhlas s převodem akcií na jméno, kdy nepůjde o převod mezi obcemi, které jsou stávajícími akcionáři společnosti.[6]
 • 2003 – M. Bernard v roce 2004 generální ředitel Veolie ČR, (v roce 2003 ředitel a člen představenstva Vak Zlín) a p. Soldán předseda představenstva Vak Zlín, sdělují dne 13.10.2003 na Krajském úřadě Zlín: Vak Zlín – současně ve vlastnictví fy Veolia“[7] . Rok před uzavřením smluv mezi Veolií a Vak Zlín 30.4.2004, vlastnila Vak Zlín konkurenční společnost, francouzský koncern Veolia. Členové představenstva Vaku Zlín, pan Martin Bernard a p.Milan Soldán znali stanovy a §13 Vaku Zlín, který neumožňoval, aby Veolia zákonou cestou vlastnila Vak Zlín. Došlo k porušení zákona a stanov. Před akcionáři Vak Zlín na valných hromadách Vak Zlín stav přiznaný zástupcům Zlínského kraje, tajili a zapírali.
 • 2003 – Ovládací zpráva Vaku Zlín za rok 2003, předložená představenstvem Vaku Zlín akcionářům a uložená do sbírky listin: Fakt, že Veolia  vlastní a ovládá Vak Zlín, svého konkurenta na vodárenském trhu v ČR, zde není uveden. Nastolený protiprávní stav, představenstvo Vaku Zlín krylo a tajilo na místo toho, aby hájilo právo a zájmy Vaku Zlín.
 • 2003 – Obchodní a rozvojová strategie Veolie říjen 2003 Veolia potvrzuje, že představenstvo Vaku Zlín léta lhalo akcionářům a zastupitelům i státním institucím. Přiznává, že ovládá Vak Zlín a Vak Kladno- Mělník.Tvrdí, že tyto společnosti rozdělí, ziskovou část si nechá a infrastrukturu, která je nákladná na investice, vrátí obcím.[8]

Stanoviska soudců ke kauze vytunelování Vaku Zlín:

 • 2010 – Soudce Krajského soudu v Brně v Usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn.9/50 Cm 53/2004 -754, ze dne 11.2.2010 uvádí:
 • Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst.2 obchodního zákoníku) … Některá jednání však dosahují takové intenzity, že je otázkou, zda byly porušeny toliko dobré mravy.[9]
 • Zavedení smluv s Veolií nebylo valnou hromadou schváleno, proto smlouvy nikdy nebyly platně uzavřeny.
 • 2012 – Soudci Vrchního soudu v Olomouci v Usnesení Vrchního soudu v Olomouci, sp. zn. 5 Cmo 109/2012-1235, ze dne 21.9.2012 uvádí:
 • „Ve společnosti Vodovody a kanalizace Zlín a.s. tedy došlo ke změně ovládajících osob, které v rozporu se zákonem neučinily nabídku převzetí (§ 183b  ObchZ), a to Jižní vodárenská a.s., Česká spořitelna a.s. a Statuární město Zlín. Statutární město Zlín bylo stále akcionářem,  byť pouze ve vztahu k akciím na jméno, když akcie na majitele převedlo na třetí osobu (v konečném výsledku opět na Jižní vodárenskou a.s.)….“
 • Ve Vaku Zlín probíhal léta řízený protiprávní proces.
 • 2014 – 14.3.2014 Usnesení Krajského soudu v Brně, sp. zn. 9/50 Cm 53/2004-3077, ze dne 14.3.2014 uvádí:
 • Napadená usnesení nebyla přijata zákonným počtem akcionářů. Z tohoto důvodu je třeba na ně hledět, jakoby vůbec nebyla přijata. Soud připomíná, že totéž platí pro valnou hromadu dne 28.8.2002, kdy se valné hromady účastnil zástupce SMZ Zdeněk Blažek a zástupci SMZ  Mgr. Ing. Zdeněk Strnad a Mgr. Robert Pergl… Ing. Šverma a Ing. Svoboda byli současně předsedou a členy představenstva další společnosti ovládané jednáním ve shodě, jediným společníkem společnosti VEOLIA WATER Česká republika, spol. s r.o. … uzavření smlouvy o převodu části podniku a připojené smlouvy o provozování vodárenské infrastruktury bylo společným dílem představenstva VAK a představenstva ZLV.[10]
 • Krajský soud v Brně podruhé rozhodl, že zavedení smluv mezi Vak Zlín a Veolií je protiprávní
 • 2014 – 1.10.2014 Ústavního soudu v Brně: Ústavní nález sp. I. ÚS 2723/13 uvádí:
 • „Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 6. 2013 č.j. 29 Cdo 2580/2010- 620 bylo porušeno základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. … Porušení práva stěžovatelů na spravedlivý proces se přitom dopustil zejména nedostatečným odůvodněním absence zásadního významu právních otázek v dovolání nastolených a též přímým odepřením spravedlnost…“[11]
 • Nejvyšší soud se dopouští soudní zvůle
 • 2015 – Usnesení Nejvyššího soudu v Olomouci, sp. zn. 29 Cdo 941/2013-1176, ze dne dubna 2015 – Za vše nese odpovědnost Statutární město Zlín nebo musíte ověřit, zda někdo z organizované skupiny byl akcionářem Vak Zlín:
 • „Odvolací soud především přehlédl, že povinnost u činit nabídku převzetí zákon ukládal pouze (s výjimkou dále uvedenou) akcionáři cílové společnosti a osobám jednajícím s ním ve shodě…Z rozhodnutí odvolacího soudu není zjevné, na základ jakých úvah dospěl k závěru o obcházení stanov společnosti …“[12]
 • Nejvyššího soudu „přehlédl“, že pan Dáňa a pan Lašmanský, byli prokazatelně osoby, které byly akcionáři Vaku Zlín. Je splněna jeho vlastní podmínka, na základě které vrací Vrchnímu soudu kauzu k projednání.

Manipulace a lživé informování zastupitelů a akcionářů

Stav Vaku Zlín po uzavření smluv s Veolií:

 • Analýza Vaku Zlín od SAUL CONSULTING r. o. ze dne 28.10.2011. Město Zlín za tuto analýzu zaplatilo 540 tis. Kč „Dle našeho názoru hlavním probléme bylo také to, že společnost Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.  je v podstatě formálním subjektem   … je tak vytvořen prostor pro faktické ovládání společnosti  Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. jejím (v podstatě jediným) odběratelem, společností MORAVVSKÁ VODÁRENSKÁ (z koncernu VEOLIA)…“[13]

Externí odkazy

Protiprávní ovládnutí Vaku Zlín:

Stanoviska soudců ke kauze vytunelování Vaku Zlín:

Manipulace a lživé informování zastupitelů a akcionářů

Stav Vaku Zlín po uzavření smluv s Veolií:

 • Analýza Vaku Zlín od SAUL CONSULTING r. o. ze dne 28.10.2011. Město Zlín za tuto analýzu zaplatilo 540 tis. Kč "Vak Zlín je dnes formální subjekt, zcela závislý na koncernu Veolia a uzavřené smlouvy mohou mít pro Vak Zlín fatální důsledky."
 • ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Jak jsme se stali kolonií?. 2015. vyd. [s.l.] : Rabka Publishers, 2015. 229 s.
 • NOVOTNÝ, Radek. Názor na prodej akcií vodáren pro Ministerstvo zemědělství. Analýza pro Mze, MF a MŽP. 26.11.2002, s. 7.
 • NOVOTNÝ, Radek. Ing.. Hlavní zprávy ČT. 6.6.2005, roč. 2005. Dostupné online.
 • KONEČNÁ, Klára. Voda lidem? Jen některým, tvrdí komentátorka a upozorňuje na zdiskreditovaného korupčníka v pozadí zlínské kauzy [online]. Krajské listy, 24.11.2014, [cit. 2014-11-24]. Dostupné online.
 • KUČEROVÁ, Eva. Veolia chystá žalobu na starostu Mišáka. Mladá fronta DNES. 15.11.2004, s. 3. Dostupné online.
 • SOLDÁN, Milan. Ing.. Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.. 2001, roč. 9, s. 5. Dostupné online.
 • BERNARD, Martin. Ing.. Zápis z jednání o projektu na Krajském úřadě Zlín. 13.10.2003, s. 3. Dostupné online.
 • VEOLIA, Water. Obchodní a rozvojová strategie. Vodní hospodářství. říjen 2003, čís. 10. Dostupné online.
 • WEINŠTUK, Miroslav. JUDr.. Usnesení Krajského soudu v Brně. 11.2.2010, čís. 9/50 Cm 53/2004-754, s. 18. Dostupné online.
 • WEINŠTUK, Miroslav. JUDr.. Usnesení Krajského soud v Brně. 14.3.2014, s. 37. Dostupné online.
 • ŠIMÁČKOVÁ, Kateřina. JUDr.. Nález Ústavního soudu. 1.10.2014, čís. I. ÚS 2723/13, s. 18. Dostupné online.
 • ŠUK, Petr. JUDr.. 29 Cdo 941/2013-1176. 23.4.2015, s. 7. Dostupné online.
 • KLEINHAMPL, Petr. Zpráva auditora o věcných zjištěních. Zpráva auditora SAUL CONSULTING. 28.10.2011, s. 33. Dostupné online.

 

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

2 Komentáře

 • Radek Čurda

  Odpověď Odpovědět 16 prosince, 2016

  Dobrý den pane Novotný,

  již nějaký pátek díky vaší aktivitě sleduji tuto „kauzu“.
  Je opravdu neuvěřitelné, že není právní cesta jak z toho ven..

  Připadá mi, že se to všechno „táhne“ neuvěřitelně dlouho a je
  mi velkým otazníkem, že se přes různé aktivity a akvizice a projekty stále za naší vodu pakují korporace.

  Odpovědnost mají jednoznačně politici. Jak to, že jim vyhovuje, že se nám pod zadkem voda prodává? (vím..peníze, korupce..ruka ruku myje).
  OK..jak to, že tak dlouhou dobu nevadí nám lidem, že toto volení politici dopustí a volíme je dál? (nechce se mi věřit, že jde jen o neinformovanost a apatii).

  Tak či onak, Vám pane Novotný patří obrovské díky. Za celou dobu boje, kdy trpělivě a „neohroženě“ získáváte drahocenné mezníky a skalpy!

  Přesto, že nám „ukradené“ miliardy již patrně nikdo nevrátí, věřím,že nakonec dopadne vše „dobře“.

  S úctou, díkem a pozdravem.

  Radek Čurda.

Napište komentář

* Povinné údaje