Pravda doložit lze, lež doložit nelze – tady máte důkaz

Pseudo nezávislý „analytik“ Havel odmítl doložit pravdivost svého hanopisu na mne

Lidé mne upozornili, že nějaký pan Havel na mne kydá  hnůj v článku http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-havel.php?itemid=27949 .

Článek jsem si přečetl a protože není důvod si nechat kálet na hlavu a už vůbec ne, když to dělá koncerno-mil, tak jsem ho vyzval, aby doložil fakta a důkazy k tomu co v článku píše. Odmítl cokoliv doložit a jako Had v obleku, který se kroutí před píšťalkou, na kterou někdo jiný píská mi napsal – já jsem nic nenapsal, já sem jen zkopíroval, co napsal někdo jiný…

Píše o mně přitom opravdu nehorázné věci a pokud není nemocný, musí si toho být i vědom, protože ví, jak kompolot proti mně rychle a neslavně pro jeho aktéry skončil. Proto jsem trval na tom, ať doloží pravdivost toho co píše:

 1. Předložte rozsudek soudu, který potvrzuje, že Komplot na mně jehož součástí bylo křivé obvinění, nebyla špinící a zastrašující kampaň. Kdy mi byla obvinění sdělena, jak skončila a jak rychle byla zrušena? Prohlásil státní zístupce křivá obvinění za oprávněné a šel jsem k soudu nebo je jako protiprávní zrušil?
 2. utocnici 18.8.03 Kdy jsem byl fyzicky napaden? V roce 2003, když jsem působil v Komisi?  Kdy bylo vyhrožováno mé rodině dalším násilím a pokud se z Komise nestáhnu? Kdy jsem rezignoval na členství v Komise?
 3. Zveřejněte Interní pravidla Komise, aby bylo jasné, zda jsem předem informoval o tom, že mám akcie vodáren, protože to je jediný způsob, jak získat hodnověrné, ověřené  informace o vodárnách, ze kterých čerpám ve svých analýzách. Jaké pravidlo v nich bylo stanoveno, aby byl vyloučen můj střet zájmů?
 4. Předložte znění paragrafů obch. zákoníku, která stanovují, kdo má právo na účast na valné hromadě akciové společnosti, kdo může klást dotazy, žádat vysvětlení?
 5. Kdo má aktivní legitimaci na podání žaloby z důvodu protiprávního jednání nebo protirávního průběhu valné hromady. Kdo má nárok na zápis z valné hromady….
 6. Jaká z těchto práv má resp. nemá NEakcionář?
 7. Zveřejněte usnesení  Krajského soudu v Brně z února 2010, z roku 2014 ke kauze tunelovaného Vaku Zlín, resp. valné hromady 30.4.2004, kde SOUDCE hodnotí celý protiprávní a nemravný proces, který organizovaná skupina fyz. a právnických osob realizovala.
 8. Kdo ovládal Vak Zlín  v roce 2001, 2002, 2003 a 2004 ?
 9. Jaké zisky z vody inkasuje Veolia a jaké Vak po zavedení tunelu do Vaku Zlín v roce 2004?
 10. Jaké dotace z EU čerpá Vak Zlín od roku 2004, kdy byl soukromý penězovod do vaku Zlín nainstalován?
 11. Tvrdíte, že jste agrární analytik. Co to znamená? Jaké máte vzdělání, co jste vystudoval a kdy?
 12. Kdo je hlavním partnerem „vašeho“ portálu www.nase-voda.cz?  -Koncerny s sdružní které koncerny ovládají nebo si to vše financujete sám?
 13. Naše- voda – to myslíte naše česká nebo naše francouzská?

Očekávám, že odpovědi a důkazy, které požaduji po vás zveřejnit, máte k dispozici, protože jinak byste nemohl napsat a především zveřejnit „svůj fundovaný agrární“  názor na mneOdpověď a důkazy zveřejněte do 3 dnů.

 oddělovač

Petr Havel

petr havel - koncenromilToto je jeho odpověď

 „Milý pane, až se naučíte komunikovat bez emocí a manipulací, můžeme spolu klidně veřejně debatovat – soudím však ze všech Vašich dosavadních aktivit, že toho nejste schopen – ale třeba se mýlím. Kromě toho se domnívám, že by Vám veřejná debata moc nepomohla, zvláště ve Vašem předvolebním úsilí prosadit se na nějaký post – jistě víte lépe než já, že Vaše soudní kauzy nebyly rozhodnuty ve Váš prospěch a ani ten avizovaný soud minulý čtvrtek neproběhl – a to zřejmě o něčem svědčí a lze o tom bez problémů napsat celý seriál. Zatím jsem byl k Vám mimořádně korektní – a pokud umíte číst, jistě víte, že příslu& scaron;ný „hanopis“ jsem nenapsal já, ale jde o citace z již uveřejněného článku ve veřejném médiu – takže prosím nejprve zpochybněte ten článek. Nehodlám s Vámi vést veřejný souboj, i já uznávám právo na jiný názor. Bez ohledu na ten Váš nebo můj se nakonec pravda stejně ukáže, rizikem je, že Vaší zásluhou možná pozdě. „

oddělovač

Pan Havel je pseudo-analytik i pseudo-právník

Dokazuje to pravomocné usnesení Vrchního soudu v Olomouci v kauze Vak Zlín, které jsem po 15 letech boje s Hady v oblecích dosáhl a kde soudci odhalili toto:

„Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.“

 

Tlačítko - stáhnout soud

Pan Havel odmítl odpovědět i na zcela triviální otázky

 • Kdo je hlavním partner „vašeho“ portálu www.nase-voda.cz? Kocerny!
 • Kdo „financuje“ Havla? Stačí se podívat na to,  kdo je partner webu www.nase-voda.cz a  vše je  jasné i to pro koho pracuje a pro koho hanopisy píše , resp. kdo články píše.
 • havel - veolia

Tvrdí, že jste agrární analytik. Co to znamená? Jaké má vzdělání, co vystudoval a kdy?

Proč neodpovídá:

 • Našel jsem článek, který informace, že má „vystudovanou“ pouze základní školu, je to pravda?
 • Někdo článek ze stránkách www.prvnizpravy.cz  sice smazal, ale on existoval. Když zadáte http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/zpravy/je-mozne-ze-by-agrarni-analytik-havel-znamy-z-ct-nemel-maturitu/ ,  tak nevyjde „tato stránka neexistuje“, vyjede prázdná stránka. 
 • Navíc jsem ten článek zkopíroval a uložil a zde ho dávám lidem k dispozici.

etr Havel - odborník a koncenromil - bez vzdělání_Stránka_1

oddělovač

Názor na pana Havla a na jeho práci i články si uděláte, když projdete „jeho“ web www.nase-voda.cz. O tom, zda vedení státu sdílí názory, které šíří p. Havel nebo se přiklání k názorům mým, vypovídá článek Ministra životního prostředí, p. Brabce.

Jsme vazalové vodárenských firem. I když spotřeba klesá, cena roste. Brabce zajímá proč

 

Odpovídá na to i místostarostka Paříže

pariz2

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

 

 

 1. Pseudo-analytik-Havel je chytřejší a ví více než státní zástupce?
 2. Jak se vypořádat s pomlouvači, hanopisy a „hatery“? Mám překvapivě jednoduché řešení
 3. Pokus o mou kriminalizaci a zastrašení skončil fiaskem
 4. Folklór „Veoliamenů“ a Hadů na radnici: Hanopisy Novotný je padouch

Podobné články