Drastické rozdíly ve výsledcích práce policie v kauzách tunelování vodáren v cizině a v ČR

Vyšetřování vodárenských kauz v ČR a v zahraničí: Role policie

Zatímco v cizině se kolem vody odhalují velké korupční případy, v ČR toto nenastalo. Jak mohou být výsledky práce policie v kauzách vodáren tak drasticky odlišné? Nemohou, ale jsou. Proto odhaluji skandální rozdíly v práci policie a přináším pohled na protiprávní jednání, a jak voda se stala nelegálním zdrojem zisků. Tento článek je užitečný pro ty z vás, kteří se zajímáte o vodu jako klíčový zdroj a právo občanů. Rozdíl ve vyšetřování vodárenských kauz v České republice a zahraničí je alarmující.

Vyšetřování kauz v zahraničí. Zásadní rozdíl ...

Je zcela jiný proti výsledkům práce policie v ČR. Zatímco policejní složky v cizině odhalují vysokoprofilové korupční případy, v našem státě to není tak časté. Bylo odhaleno protiprávní jednání, včetně uzavírání vazalských smluv, což umožnilo koncernům na desetiletí ovládnout prodej vody v mnoha městech. Stala se tak nelegálním zdrojem zisků. Je proto klíčové srovnat výsledky práce policie v České republice v zahraničí. Policie v zahraničí potvrdila rozsáhlé protiprávní jednání organizované skupiny osob, včetně politiků, jednajících v zájmu nadnárodních korporací a na úkor občanů, měst a státu. Odhalila korupci, podvodné jednání, uzavírání vazalských smluv, díky čemuž koncern na desetiletí uchvátil monopol prodeje vody v řadě měst. Tím se z vody stal nelegálně zdroj dolování zisků a moci koncernů.

Motivace k protiprávnímu jednání

Peníze, moc a lakota jsou ingredience, které spustily lavinu nezákonného chování ve vodárenství nejen v ČR. Úspěšná odhalení tohoto jednání policií v zahraničí vedla k nápravě a ukončení protiprávního stavu, zabránění vzniku miliardových škod a navrácení správy vody do rukou samospráv. Tyto samosprávy vodu spravují jako službu občanům, nikoliv jako zdroj zisku korporací.

Vrhání světla na vrcholné politiky a koncerny

Vyšetřování odhalilo, že kromě zástupců koncernů se do nekalého jednání aktivně zapojili i vrcholní politici. Díky aktivnímu přístupu policie byli obvinění pachatelé odsouzeni. Rozsudky nebyly mírné; byly vynesené i nepodmíněné tresty odnětí svobody a vysoké pokuty.

Výsledky soudů a policie v kauzách tunelování vodáren v zahraničí

Policisté v zahraničí se nenechali obalamutit a rozpoutali skutečnou bitvu proti tomuto zločineckému jednání. Zatčení, obvinění, procesy – to vše se stalo skutečností, a to dokonce i na nejvyšších úrovních! Ano, čtete dobře, ti, co si mysleli, že jsou nedotknutelní, skončili za mřížemi!

 • St. Denis, Isle de La Reunion, Francie: 

 • Dva vedoucí pracovníci Vivendi / General des Eaux byli odsouzeni (dnes přejmenováno na Veolia). Podplatili starostu St. Denise za účelem získání smlouvu o provozu vody poté, co u soudu přiznali v říjnu 1996, že Vivendi financovala zvolené úředníky za účelem získání a vodní koncese.

 • Jean-Dominique Deschamps:

 • Dostal pokutu 27 milionů dolarů a  osmnáctiměsíční trest odnětí svobody poté, co ho soudy uznaly vinným z podplácení úředníků 70 měst ve Francii.

 • Angouleme, Francie: 

 • Bývalý starosta města Angouleme, Jean-Michel Boucherone, připustil přijetí 55 000 USD od společnosti Vivendi Affiliate Generale des Eaux výměnou za zadání zakázky společnosti. Byl odsouzen na dva roky ve vězení a pokutu US $ 172,000.22
 • New Orleans, Louisiana, USA: 

 • Profesionální Group Services (PSG), zakoupené dceřinou společností Vivendi Společnost USFilter v polovině devadesátých let, podepsala smlouvu o provozování Kanalizační služba v New Orleans v roce 1992. Členové rady pro kanalizaci a vodu v New Orleans byli odsouzeni v souvislosti s poplatky za úplatky, když PSG usilovala o prodloužení této smlouvy. 2001
 • Milan, Itálie: 

 • Alain Maetz, vedoucí pracovnice Vivendi byla odsouzena za úplatky k trestu odnětí svobody jeden rok a deset měsíců s podmínečným propuštěním. 2001. Soudci odhalili, že paní Maetz měla zaplatit úplatek předsedovi městské rady v Miláně během nabídkové řízení pro smlouvu o odpadních vodách čistírny na jihu Milána.
 • Massimo De Carolis:

 • Bývalý předseda městské rady dostal téměř třicet let za úplatek 2 miliony dolarů. Smlouva činila 100 milionů dolarů.

 

Názor soudce na nelegální stav v ČR, v rámci posuzování vodárenské kauzy tunelování Vodovodů a kanalizací Zlín

Dlouholeté prokazování nelegálních aktivit nájezdníků koncernů a politiků

V České republice léta prokazuji soudům nekalé praktiky a protiprávní činnost organizované skupiny osob jednajících v prospěch zahraničních společností. Kromě těch, kteří pracují pro tyto koncerny, jsem odhalil, že do skupiny jsou aktivně zapojení i někteří politici, státní zaměstnanci a dle názoru novinářky J. Lorencové, která rozkryla např.  kauzu miliardových loupeží – Lehkých Topných Olejů, i někteří policisté. 

Soudní ověření mých závěrů a nefunkčnost policie

Soudy mi dávají za pravdu po neskutečných 15-20 letech. Potvrzují, že mé závěry o závažné hospodářské protiprávní činnosti jsou správné. Rozsudky potvrzují, že vodárenské kauzy mají i trestně právní rovinu. Ovšem policie, na kterou se obracím stejně jako na soudy 15-20 let, toto odmítá řešit! Přitom např. Vrchní státní zastupitelství, v kauze tunelu Vodovodů a kanalizací Prostějov, ve svém vyjádření soudu popsalo, dle mne všechny atributy naplnění trestného činu podvodu, ale nikoho nestíhá. 

Soudcovo vyjádření k dění ve vodárenství v ČR

Na základě mých důkazů popsal stav v ČR veřejně a výstižně soudce Weinštuk takto:

Stejní aktéři, stejný postup a stejný cíl

Je podivné, nebo přesněji alarmující! Subjekty, které se v České republice derou k ovládání monopolu prodeje vody, jsou totožné s těmi v
zahraničí, a jejich cíl je stejný. Klíč k miliardám z vody je ve v rukou stejných lidí – politiků. Tyto dveře se otevírají pouze  zevnitř, a tam, uvnitř vodáren, sedí politici, u kterých soudy potvrdily dlouhodobé protiprávní jednání.

Potvrzené nekalé jednání v rozporu se zákony ČR

Soudci nejen potvrdili nekalé praktiky a jednání obcházející zákony České republiky, ale také otevřeně označili procesy vytunelování okresních vodáren za protiprávní. Tato fakta představují palčivý problém, který vyžaduje okamžitou pozornost a řešení.

Zarážející postoj Policie ČR

Vzhledem k vážným důkazům a soudním závěrům, které odhalily, jak koncerny nelegálně ovládly některé městské vodárny a následně z nich vybraly zisková aktiva, se jeví výsledky činnosti policie České republiky jako více než zarážející. 

Stojíme před otázkou, proč tyto informace a rozsudky nevedly k obraně státu, k rozhodným krokům za účelem prosazení vymahatelnosti práva.

 

Česká policie v boji za vodu a s korupcí: Prohra?

Policie ČR v uplynulých 30 letech nezaznamenala žádné úspěchy ve vyšetřování vodárenských kauz. Na rozdíl od soudců tvrdí, že vše je v pořádku, což se zdá být nelogické. Podle mého názoru existují tři možná vysvětlení této situace:

 • Policie ČR koná řádně a soudy se mýlí:

Některá jednání, která byla soudy označena za protiprávní (např. ovládnutí vodárny v rozporu s hospodářskou soutěží), nejsou podle policie v rozporu s trestním právem. Předkládání lživých informací akcionářům nebo finanční motivace některých starostů k hlasování pro smlouvy s koncerny by mohly být interpretovány jako neprotiprávní. Protiprávní ovládnutí městské vodárny v rozporu se zákony a  hospodářskou soutěží není protiprávní z pohledu trestního práva! Jednání vedoucí k vytunelování vodáren se netýká trestního práva.

Soudci a lidé, kteří si myslí, že dochází k trestné činnosti, se mýlí. Jednání vedení vodárny ve prospěch nájezdníků na úkor vodárny není porušování povinnosti při správě cizího majetku. Předkládání lživých informací akcionářům, aby tito souhlasili s uzavřením smluv s koncernem, není podvod, i když vznikly stamiliónové škody vodárnám a městům a někteří starostové byli k hlasování pro smlouvy s koncerny finančně motivováni atd..

 • Policie řádně nekoná a je neschopná kauzy řádně vyšetřit. Soudci se nepletou:

Tato možnost naznačuje, že policie je neschopná kauzy řádně vyšetřit, ale ne z důvodu úmyslného zatajování informací, nýbrž kvůli neschopnosti nebo nefunkčnosti v předávání důkazů soudům.

 • Policie odmítá kauzy řádně vyšetřit úmyslně, protože tím kryje a chrání organizovanou trestnou činnost. Soudci se nepletou:

V této teorii policie úmyslně zpomaluje nebo přerušuje vyšetřování tak, aby byly skutky promlčeny, či z jiných důvodů, které by mohly naznačovat zatajování nebo ochranu trestné činnosti. Policie se snaží, aby kauzy nebyly vyšetřeny, a když už se u policie objeví, tak vyšetřování oddaluje až do doby, kdy jsou skutky promlčeny.

Existují i státní zástupci, kteří nám dávají u obchodních soudů za pravdu, ale v trestní rovině se nic neděje. 
 

Co kdyby policie začala jednat i u nás?

Rozsáhlý policejní zásah v těchto vodárenských kauzách by dle mne, stejně jako ve Francii, Německu nebo v USA vedl k ukončení mnohdy  protiprávního stavu. Zabránil by miliardovým škodám a vrátil by správu vody do rukou samospráv, které ji spravují jako veřejnou službu.

Pachatelé by stanuli před soudy

Zodpověděl by otázky k transparentnosti obchodu a správy vody. Jak moc jsme v nebezpečí? Které korporace a politici byli do komplotu  zapojeni? Jaký je celkový dopad na globální ekonomiku a stabilitu? To vše a mnohé další otázky, by řádně  vyšetřování zodpovědělo. 

Závěr

Nesoulad mezi odhalováním a trestáním korupčních praktik v oblasti vodáren v zahraničí a v České republice je dle mého názoru alarmující. V zahraničí policie a soudy důsledně rozkrývají a trestají korupční praktiky. Výsledky činnosti policie se promítají do reálných postihů, včetně vězení pro ty, kteří se obohacovali na úkor občanů. V ČR však velmi podobné praktiky zůstávají bez následků.

Je to varování pro nás všechny. V systému, který nefunguje, jsme všichni oběti. Výzva je jasná: Je čas na změnu. Nejen pro spravedlnost a právo, ale také pro budoucnost naší země. Vodárenské kauzy jsou jasný příklad, jak nefunguje spravedlnost. Je na nás, abychom tuto lekci nejen pochopili, ale také se jí poučili a jednali. Jak moc jsme ochotni bojovat za to, co je správné, tzn. za to, aby toto policie začala řešit?

Sdílejte tento článek, buďte součástí změny, a pomozte nám rozsvítit světlo pravdy na temné zákoutí protiprávního jednání a korupce!

V boji za pravdu a za vodu jsme společně. Obojí potřebujeme všichni.

Radek Novotný

ekonom a zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ

 


Odkazy na důkazy

 • Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě – ZDE
 • Kauza tunelu Vodárny Kladno-Mělník – rozsudek ZDE, kauza – ZDE
 • Kauza Lehké topné oleje – ZDE a ZDE
 • Trestný čin podvodu – ZDE  a ZDE
 • Reportéři ČT: HODNOTA VODY V ČESKU- ZDE
 

Externí odkazy

 


Jak můžete pomoct:
Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

děkujeme

Podobné články