Pro přijetí EURA není z ekonomického hlediska žádný důvod

V České republice někteří politici a eurohujeři až hystericky propagují přijetí eura, ale kromě frází  ničím nedokládají výhody jeho přijetí pro stát a občany. Proto jsem popsal hlavní důvody, proč z ekonomického hlediska NENÍ pro Česko přijetí eura výhodné a dokládám své tvrzení i názory odborníků, výsledky relevantních studií a analýzami dopadů přijetí eura na českou ekonomiku i na měnovou a fiskální politiku. Dokládám také rozbory, které potvrzují, že samotné Euro má dost vlastních problémů.

Přijetí eura? Klady a zápory.

Klady se týkají v drtivé většině jen firem, které pracují s eurem. 

Těmto firmám Euro přinese klady v podobě fixace kurzu nebo odstranění části transakčních nákladů.

Zápory se týkají v drtivé většině státu a občanů.

Nejvýznamnější zápory jsou tři.  První zcela zásadní je, že stát ztrácí svou suverenitu, protože ztrácí schopnost dělat vlastní měnovou politiku, která je šita státu na míru. Druhý zásadní, je ten, že stát bude mít míň přizpůsobovacích mechanismů pro případy nějakých šoků. Třetí zásadní se týká nastavování sazeb v EU, které se dělá na základě podílu jednotlivých ekonomik, ne na základě potřeb jednotlivých států. Podíl ekonomiky ČR v EU je proti Německu a Franici zanedbatelný.  O tom, jak to bude u nás, bude rozhodovat Německo! 

Problém ČR není koruna nebo euro, ale neschopnost politiků a vlád řídit stát

Podle ratingových agentur má ČR tyto zásadní problémy: 

  • Jsme stát závislý na exportu, ale za 30 let jsme se stali především montovnou a skladištěm.
  • Peněžní toky u pro stát strategických monopolů (vodárenství, energetika, teplárenství) ovládají nadnárodní korporace.
  • Nemáme rozumně nastavenou hospodářskou politiku.
  • Máme nastavený fiskál tak, že nám příjmy nestačí ani na výdaje bez obsluhy dluhu.
  • Nemáme suroviny a získání těch, které potřebujeme, sabotují politici.
 

To jsou základní problémy ČR. 

Kdybychom měli euro, měli bychom ještě nižší sazby a paradoxně fiskální politika by se mohla chovat ještě uvolněněji a ještě nebezpečněji, což rozhodně není dobré. Jestliže přijdeme o vlastní měnovu politiku, pak o to zodpovědnější musí být fiskální politika. Fiskální politika se v posledních letech ani nyní opravdu zodpovědně nechová. Navíc žádná záruka, že se politická reprezentace bude chovat zodpovědně NEEXISTUJE. Naopak.

Klíčové riziko Eura pro ČR tkví ve ztrátě nezávislé měnové politiky

Podle nositele Nobelovy ceny, p. Stiglitze, euro nemá pevné základy. Eurozóna není optimální měnovou oblastí, což může v budoucnu způsobit vážné krize nebo dokonce její rozpad. V takovém scénáři by bylo lepší zůstat mimo eurozónu.

 
Ale nejde jen o nulové dopady eura na rozvoj obchodu, či o to, co říká ekonom Stiglitz. Zásadní nevýhoda je ztráta nezávislé měnové politiky státu. A také to, že Česko už bohatší země EU nemůže dohánět skrze zpevňování kursu – ale už jen na základě inflace

Bývalý člen bankovní rady ČNB, ekonom Pavel Řeřábek

Na otázku – Nastal čas vyměnit korunu za Euro? – veřejně řekl: A jestli si někdo myslí, že by u nás bylo lépe za eurem, tak jenom si uvědomme, že nastavování sazeb a všech parametrů v rámci eurozóny se dělá na základě podílu jednotlivých ekonomik. Takže… jestliže se nastavuje měnová politika, tak se nastavuje v rámci Evropy zejména pro eurozónu s tím, co potřebuje Německo, Francie, maximálně Itálie. Ten zbytek v rámci toho koše těch podílů a přepočtů už žádnou významnou roli nehraje. Takže měnová politika, eurozóny není měnová politika České republiky. Ano, Euro je výhodné pro podnikatelský sektor. Kdyby byl na Euru, tak má jednoduché transfery, převody, bilance a tím jednodušší účetnictví, protože by účtoval jenom v jedné měně.

 

Zvítězí zájem občanů nad servilností politiků nebo chcete-li – ekonomika nad politikou?

Česká koruna, název měny koruna se na území těchto zemí používá od roku 1892, víc než 120 let a jsme jediná a poslední země bývalého Rakouska-Uherska, která udržela tento název měny do dnešního dne beze změny, nebyl nikdy žádný politický důvod ani za okupace ani za komunismu ten název měny měnit. Což říká něco podstatného o tom tématu dnešním. To znamená, že na území Českých zemí existuje cosi jako dlouhodobá měnová stabilita a to je podle mě jeden z důvodů pro to, proč poptávka po tom měnit měnu je tady menší než v jiných zemích, které změnily ty názvy opakovaně, které potřebovaly se odříznout od minulosti a které zažily hyperinflace. To tady nikdy nebylo. – Mojmír Hampl, bývalý víceguvernér ČNB.

Mezi "vyvolávače" zavedení Eura patří především zástupci mini-stran TOP 09, KDU a STAN

Jde dlouhodobě o strany, které balancují na nebo pod hranicí 5% voličské podpory. Některé z nich jsou ve sněmovně jsou díky volební legislativní kličce, občany označované jako SLEPENEC. Aby se do sněmovny dostaly, tak se před volbami spojily do koalice s ODS. Tím se udržely přísun financí ze státního rozpočtu, což je jejich logická priorita č. 1. Ve sněmovně se nejen zachránily, ale s minimální podporu voličů jsou dokonce ve vládě a rozhodují o 10.000.000 obyvatelích ČR! Strana STAN je známá z korupční kauzy DOZIMETR a kauzy krytí protiprávního tunelu Vodárny Zlín.

TOP 09 – 5%

KDU – 2%

STAN – 5,5%

Po přijetí eura přitom Česko, resp. jeho centrální banka PŘIJDE o možnost nastavit si úrokové sazby přesně na míru

Ano, Euro, pokud by jej Česko přijalo, by způsobilo menší kolísání kursu v době otřesu na světových trzích. Koruna však dobře obstává i při světových krizích, jako byla ta covidová nebo nyní ta související s válkou na Ukrajině, takže přestože je její kurs rozkolísanější, než by byl ten eurový, české ekonomice to nijak zvlášť neškodí.

Z ekonomického hlediska nyní Česko nemá pro přijetí eura žádný důvod

Koruna obstává dobře, Češi jí důvěřují, mají v ní drtivou většinu svých úspor. V takřka všech klíčových makroekonomických ukazatelích navíc Slovensko – země velmi dobře srovnatelná s Českem, díky podobnému kulturně-historickému vývoji – za Českem zaostává, přičemž v řadě ohledů je toto jeho zaostávání ještě markantnější než před rokem 2009, kdy Slovensko do eurozóny vstupovalo. Slovensko dlouhodobě vykazuje vyšší úroveň veřejného zadlužení, vyšší míru nezaměstnanosti, naopak registruje například citelně nižší příliv čistých přímých zahraničních investic v poměru k HDP než ČR.

Rozpad s následky: Vliv měnové unie na obchod

Nová studie ukazuje, že euro má nulový dopad na rozvoj obchodu, přitom jeho zastánci dlouhodobě tvrdili opak. Z hlediska „příznivců“ přijetí eura je studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Journal of International Money and Finance –  ZDRCUJÍCÍ – Vliv měnové unie na obchod. Efekt eura na růst vzájemného obchodu členských zemí měnové unie je podle ní v zásadě nulový.

Z hlediska intenzity obchodu Česka a Německa je podle uvedené studie vlastně jedno, zda Česko platí eurem nebo korunou.

Přitom klíčovým argumentem příznivců eura v uplynulém čtvrtstoletí bylo právě to, že euro povzbudí zahraniční obchod Česka v rámci eurozóny a v rámci EU. Tento argument však výše zmíněná studie vyvrací s tím, že k němu odborní autoři dospěli prostřednictvím již překonaného, z dnešního hlediska tedy nesprávného metodického přístupu.

Ohledně eura vyjadřuje silné pochyby další přední ekonomové. „Euro ohrožuje budoucnost Evropy. A evropský projekt je důležitější, než abychom ho obětovali ve jménu eura,” píše například Joseph Stiglitz, laureát Nobelovy ceny za ekonomii, ve své knize Euro: Společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy, jež v Česku vyšla roku 2017.

Závěr a hlavní závěry

Z analýzy výhod a nevýhod přijetí eura v České republice vyplývá několik klíčových bodů. Především je zřejmé, že hlavním problémem ČR není volba měny, ale schopnost politiků a vlád řídit stát efektivně. Přijetí eura by mohlo přinést určité výhody pro podnikatelský sektor, zejména co se týče jednoduššího účetnictví a transakcí. Avšak ztráta nezávislé měnové politiky by mohla mít vážné důsledky, zejména v době ekonomických krizí.

Dále je důležité zdůraznit, že euro, jak upozorňují někteří odborníci, stále nestojí na pevných základech. Eurozóna se potýká s řadou výzev, a v případě jejího rozpadu by bylo pro ČR výhodnější zůstat mimo ni. Navíc, nové studie ukazují, že přijetí eura nemá významný dopad na rozvoj obchodu, což byl jeden z hlavních argumentů jeho zastánců.

Doporučení pro čtenáře

  1. Informujte se o výhodách a nevýhodách přijetí eura z více zdrojů, než se rozhodnete podpořit nebo odmítnout tuto myšlenku.
  2. Sledujte vývoj v eurozóně a buďte připraveni na možné změny v budoucnosti.
  3. Zapojte se do diskusí a veřejných debat o tomto tématu a vyjádřete svůj názor.

V kontextu výše uvedených informací je důležité přistupovat k otázce přijetí eura s otevřenou myslí a kritickým pohledem.

Odkazy na důkazy

Političtí zastánci či lobbisti zavedení Eura v ČR

Externí odkazy


Jak můžete pomoct:
Jsou pro vás tyto informace užitečné? Pak je šiřte a podpořte zveřejnění dalších.

Převodem na transparentní účet nadace u ČSOB
966665/0300 nebo rychlou QR platbou

200 Kč
500 Kč
1000 Kč

nebo přes darujme.cz

 

děkujeme

Podobné články