Kde mají téct peníze od lidí za vodu - pravdaovode.cz

Proč městům a obcím schází peníze na obnovu vodárenských sítí?

Kolik bude stát voda za 20 let, když obce dostanou zpět vybydlené trubky?

Jediný zdroj financí jsou peníze vybrané od lidí za vodné a stočné. Pokud obchod s vodou ovládají města, pak pokryjí náklady a poté zbylé peníze reinvestují do „trubek“ v regionu. Pomohou jim i dotace z EU.

V opačném případě mají obce, města i lidé smůlu, protože jediný zdroj financí jsou peníze vybrané od lidí za vodné a stočné. Peníze z vody pak končí v zahraničí a obce přišly i o dotace, protože zneužití dotací pro financování zisků koncernů EU logicky zarazila. Problémy obcí evidentně souvisí s pokoutnou privatizací zisků městských vodáren. A souvisí s tím i stav infrastruktury a to, kolik lidé za vodu platí a platit budou.

V nedávné minulosti se o distribuci vody a její čištění staralo 11 státních krajských vodáren, které měly na starost distribuci a čištění vody, ale současně rovněž financování obnovy a rozvoje infrastruktury. Jejich prioritou nebylo tvořit zisky a ty posílat do zahraničí.

V letech 1993-1994 tyto státní podniky stát zrušil. Místo 11 podniků vzniklo cca 50 okresních či městských vodáren. Ty dostaly zdarma města a obce a měly jako svou hlavní prioritu obnovu a rozvoj infrastruktury. Peníze vybrané od lidí za vodu končily stále zpět v infrastruktuře.

Následně začali v ČR řádit překupníci. Jejich úkolem bylo ovládnout nebo rozdrobit městské vodárny a vyvést monopol prodeje vody na koncerny. Ty čekaly v ústraní. Až poté, když byl systém obchodu s vodou nastaven tak, že koncerny budou vydělávat a investice budou financovat obce nebo jejich vodárny, tak od překupníků celý byznys s vodou „odkoupily“.

Proč máme drahou vodu a obce přesto nemají peníze na obnovu trubek?

Během 20 let máme z 11 velkých podniků přes 2.500 firem, které prodávají lidem vodu. Všechny chtějí inkasovat z vody zisky. Většina z nich je v absurdním právním i obchodním postavení. Na vodě vydělávají, ale nemusí financovat obnovu vodárenské infrastruktury! V důsledku toho obce nebo jejich vodárny přišly o miliardy a přitom na nich zůstala povinnost financovat obnovu a rozvoj vodárenské infrastruktury.

Došlo k privatizaci zisků a zestátnění nákladů

Došlo k oddělení neoddělitelného. Obce mají přes tzv. provozní model v řadě regionů 30 let financovat vykopání studny a u každé studny má 30 let stát cizinec, který z ní prodává lidem vodu a inkasuje zisky.

Proč se z veřejných rozpočtů obcí financují koncernům investice

Aby obce dostaly od koncernu vůbec něco za trubky, které staví a vlastní, musí nejdříve investovat! Takže obce vlastně financují koncernům investice a to, co je vydáváno za nájem, je fakticky jen postupná vratka původně investovaných financí. Nájem je vesměs odvozen od historické ceny pořízení investice (odpisy). Obce tak v lepším případě za 30 let dostanou zpět to, co předtím investovaly. Koncern přitom na provozu tohoto zařízení vydělá za 30 let  miliardy.

Existuje řada případů, kdy obce investice, jde o desítky i stovky miliónů korun, dostanou nájem ve výši symbolických 1000-5000 Kč/rok. Díky tomu nikdy nedostanou zpět ani to, co investovaly. Navíc netvoří rezervy na budoucí obnovu. Prostor pro další zdražování vody je přitom již vyčerpaný. Cena vody je na úrovni západní Evropy, ale příjmy spotřebitelů rozhodně ne.

Geniální model nebo tunel veřejných zdrojů?

„Privatizace“ formou tzv. provozního modelu, který je zaveden v řadě regionů ČR je geniální. Pro koncerny.  V době, kdy obce nemají peníze na obnovu vodárenských sítí a lidé platí drahou vodu, na vodárenské infrastruktuře vesele vydělávají koncerny, kteří „jen“ vodu prodávají a „jen“ inkasují od spotřebitelů každý rok zisk. Za rok 2015 odteklo z vody a vodáren do zahraničí cca 3 miliardy korun. Koncerny do infrastruktury nemusí investovat ani korunu, protože ji přece nevlastní.

Video: Voda, vodárna a cena vody i zisky zcela v rukou měst a obcí

Vak Přerov, který se pokusům o vytunelování ubránilhttps://youtu.be/HqTTpVf-ZaE

Díky komu se toto stalo?

Stalo se to díky nedostatku informací, neznalosti, nezkušenosti a naivitě zastupitelů. Zásadní roli zde hrála korupce a kolaborace některých zastupitelů. Koncerny je potřebovaly. Dveře k ziskům z obchodu s vodou se otevíraly pouze zevnitř vodáren a tam seděli místní komunální politici. Šlo především o ty „politiky“, kteří seděli na vysokých postech na radnicích a současně v orgánech okresních vodáren. Dnes řada z nich sedí např. v dozorčích radách různých firem koncernů nebo ve vedení vodárenských sdružení, které koncerny ovládají. Pro řadu „zprivatizovaných“ vodáren platí, že voda přešla do rukou koncernů protiprávní manipulaci se zastupiteli a přes podvodné jednání. Města, obce a lidé na pokoutné „privatizace“ léta doplácí.

V dnešní době, kdy o negativních dopadech smluv s koncerny nikdo nepochybuje, existují regiony, kde „politici“ dál hájí zájmy koncernu. Přes rozsudky soudů, které umožňují ukončit tunelování okresní vodárny, se proti rozsudkům 5 let odvolávají a napomáhají tak pokračování drancování veřejných rozpočtů a peněženek lidí. Přitom tím dokonce blokují možnost čerpání dotací a škody přesáhly 1 miliardu korun.

Ale peníze z vody inkasují ve velkém. Zde je podrobně popsána celá kauza, jak koncern ve spolupráci s „politiky“ statutárního města, sám sobě obchod s vodou na 30 let „pronajal“, i to kolik každý rok inkasuje on a kolik okresní vodárna:

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ

Finance jsou tam, kde je voda v rukou měst a obcí

Reinvestování peněz z vody a k tomu dotace provádí jen vodárny, které zůstaly v rukou měst a obcí. Rozumní politici v řadě regionů pochopili, že jediný zdroj financí pro obnovu jsou peníze vybrané od lidí za vodné a stočné a pokud obchod s vodou ovládají obce, pak pokryjí náklady a zbylé peníze reinvestují do „trubek“ v regionu. Pomohou jim i dotace z EU, kdy EU nemá problém pomoci financovat projekty obcí a jejich vodáren, kdež je financován veřejný zájem a dotace nejsou zneužívány ke skrytému financování zisků koncernů.

V opačném případě mají obce i lidé smůlu. Peníze z vody končí v zahraničí a obce přišly i o dotace, protože zneužití dotací pro koncerny EU logicky zarazila.

Rozdíly v objemu financovaných investic jsou v řadě okresů stamiliónové. Pro obce je zásadní, že pokud investice do obnovy a rozvoje infrastruktury financují jejich okresní nebo krajské vodárny z příjmů z vodného a stočného, pak je nemusí financovat ze svých rozpočtů. Zásadní pro ně je také to, že koncerny investice vesměs nefinancují vůbec, ale mají v České republice léta nejdražší cenu vody ve srovnání s vodárnami v rukou obcí.

Chcete problematice vody rozumět a vědět, co je třeba dělat pro nápravu?

Podrobné příklady fungování obchodu s vodou, který zůstal v rukou měst a obcí a vodáren, kde byl zisk z vody vyveden na koncerny, je rozebrán a doložen v e-knize:

PRAVDA O VODĚ: Fakta a na stránkách pro zastupitele a politiky

 

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje