Had v obleku a Had na radnici - pravdaovode.cz

Politický KONSENZUS a KOMPROMIS aneb rozum, slušnost a zájmy lidí na kolenou

Politický KONCENZUS aneb lidé v rukou Hadů na radnici?

Takto údajně znázornil a vysvětlil přední „politik“ statutárního města na osobní schůzce s jiným zastupitelem města, jak přistupuje k jednání města a politiků ve prospěch nadnárodního koncernu a místních oligarchů, když s ním dojednávají, jak prosadit a hájit jejich zájmy. Na jednání došlo k otázce:

Proč město neukončí nevýhodný model provozu okresní vodárny přes fr. koncern Veolia, když soudní rozhodnutí umožňují ukončit nevýhodný a protiprávní stav, kdy na majetku měst a obcí podniká cizí subjekt a na úkor občanů i měst se léta obohacují třetí osoby?

„Politik“ vytáhl papírek a tučku a s úsměvem kačera Donalda nakreslil „vysvětlení“. Nad jeho obsahem by patrně žasla celá jeho rodina, která drahou vodu léta platí, stejně jako ostatní občané okresu. Nakreslil kruh a ten rozdělil na dva díly o velikosti cca 30% a 70 %. Prohlásil, „POLITICKÝ KONSENZUS, znamená umění dělat KOMPROMISY,“ a do menší části napsal KOMPROMISY a do větší části napsal – MORÁLKA,“ pak s dalším úsměvem kačera Donalda, prohlásil:

„Musíš pochopit jedno. KONSENZUS je umění DĚLAT KOMPROMISY. Těch 30 % jsou KOMPROPMISY s koncerny a podnikateli, ale těch 70%, to je MORÁLKA. Pokud takto jednáš, tak to neznamená, že jsi nemorální nebo darebák, podívej se zde, jak velká část MORÁLKY v tobě zůstala a ty ji městu a lidem přinášíš!“

morálka primátůProtože lístek s „vysvětlením“ nepodepsal, nemohu uvést jeho jméno.

To nic nemění na tom, že toto zajímavé vysvětlení lze zveřejnit. Jde zde především o to, aby občané věděli, co si mohou představit, když politici měst a vedení vodáren začnou v materiálech a prohlášeních používat veřejně slova KONSENZUS A KOMPROMIS.

 

Platí to i pro město Zlín? Důvodová zpráva pro jednání zastupitelů Statuárního města Zlín den 15.12.2016 koncenzus a kompromis

ADÁMEKPrimátor města Zlína, pan Adámek (STAN), dne 15.12.2016 předložil zastupitelům města Zlín důvodovou zprávu k Vaku Zlín, zpracovanou členem dozorčí rady Vaku Zlín a současně právníkem města Zlín, Oldřichem Hlaváčkem. Na jejím konci je uveden zlověstný závěr.

 

KONSENSUS A KOMPROMISY v souvislosti s kauzou vytunelovaného Vaku Zlín již řadu let vedení města a Vaku Zlín dělají a vypadají takto:

Den 22.11.2016 Vrchní soud v Olomouci potvrdil neplatnost usnesení valné hromady ze dne 30.4.2004, týkající se městské vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., která byla pokoutným, nemravným a protiprávním postupem doslova vydrancována organizovanou skupinou fyzických a právnických osob, do které patřili i někteří „politici“ Statutárního města Zlín a lidé z vedení Vaku Zlín. Následovalo 12 let tunelování Vaku Zlín a drancování peněženek lidí. Vak Zlín díky tomu přišel o zisky z vody, o možnost čerpat dotace z EU a o obchodní postavení správce vodárenského monopolu a na úkor Vaku Zlín a občanů Zlínska se protiprávně léta obohacují třetí osoby.

MĚSTO ZLÍN NIKDY NEPODALO ŽÁDNOU ŽALOBU NA UKOČENÍ TUNELOVÁNÍ VAKU ZLÍN A TÍM NA OBRANU VAKU ZLÍN A OBČANŮ ZLÍNSKÉHO OKRESU!

Toto se děje, ať už bylo vedení města Zlín v jakémkoliv složení politických stran – ČSSD, ODS, KDU-ČLS, TOP 09, STAN a ANO!

Protiprávnost stavu, který nastavil tzv. provozní model, potvrdili svým rozhodnutím soudci Vrchního soudu v Olomouci. Vzhledem k tomu, že Vak Zlín ovládá město Zlín, tak bez konsenzu, kompromisů a kooperace vedení města Zlín s organizovanou skupinou, nemohl daný protiprávní stav ve Vaku Zlín nikdy nastat. Jsem proto léta přesvědčen, že vedení statutárního města Zlín nehájí zájmy občanů a řada lidí z radnice místo toho realizuje KONSENSY A KOMPROMISY.

Od roku 2010, přes lidi, které vedení města do vedení Vaku Zlín dosadilo, se Vak Zlín odvolává proti rozsudkům, které tunelování vodárny Zlín ukončovaly a byly ve prospěch městské vodárny, měst a obcí i občanů. Již 6 let, činí někteří lidé na Zlínsku neskutečné právní kličky a často min. nemorální pokusy, aby rozsudek ve prospěch občanů nenabyl právní moci a tím se zvrátilo a vše, co je dnes nastaveno ve prospěch fr. koncernu Veolia.

Konsensy a kompromisy:

 • Žádný politik a to nejen z města Zlín, a ani žádný člen představenstva či dozorčí rady Vak Zlín, nikdy nebyl u jednání soudu, kde probíhalo dokazování v kauze tunelu Vak Zlín.
 • Došlo k pokusu o změnu soudce, který rozhodl o tom, že jde o nemravný tunel v roce 2010.
 • Byla podána neúspěšná ústavní stížnost na to, že soudce Weinštuk neoprávněně rozhoduje danou kauzu.
 • Byl proveden pokus, aby do řízení o neplatnost valné hromady, na které byl tunel pokoutně schválen, přistoupila firma a „advokáti“ fr. koncernu.
 • Došlo k natažení délky trvání soudu a tím prodloužení toku peněz vybraných od lidí do zahraničí, přes požadavek na odložení rozhodování v kauze u VS v Olomouci.
 • Město Zlín, dalo na vedení vedení vodárny Zlín požadavek, aby se dohodlo se akcionáři, kteří neplatnost nemaraného tunelu zažalovali a chtějí ho přes soudy zrušit. Tím by tunel pokračoval.
 • Objevily se „nabídky“ přednostního investování městům, které podaly žaloby, podmiňované stažením žalob.
 • Vedení Vaku Zlín manipuluje léta se zastupiteli, veřejností i médii přes občasník nazývaný některýni starosty „INFO-KAPAVOU“, ve které lže např. o tom, že rozhodnutí soudu se týká pouze Smlouvy o prodej a ne smlouvy o nájmu a současně odmítání léta poskytovat vysvětlení a informací akcionářům na valných hromadách Vak Zlín
 • Pan Březík, předseda představensetva Vaku Zlín ještě nečetl zůvodnění rozsudku a už v médiích prohlašuje, že se Vak Zlín bude dovolávat proti rozhodnutí soudu, které nedává právní jistotu (že tunel je tunel?). Navíc v rozporu s právem a zákony ČR veřejně prohlašuje: „Rozhodnutí vrchního soudu nepřináší potřebnou právní jistotu“.
 • Kolem zastupitelů města Otrokovice krouží Hadi v oblecích a snaží se je namotivovat, aby prodali akcie Vaku Zlín a tím je zbavit aktivní legitimace

SOUV.ČLÁNKY

Zlín: Březík se mýlí nebo vědomě šíří poplašné zprávy a lže

Ukončete tunelování Vaku Zlín a převezměte vodu a její správu zpět do rukou Vaku Zlín

nevěřim

prazdny - div j

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

1 Komentář

 • Roman

  Odpověď Odpovědět 15 prosince, 2022

  Dobrý den,

  předně je třeba vyslovit velké poděkování za Vaši práci a snahu, i pro celý tým spolupracovníků, při snaze chránit naše nejcennější bohatství – vodu a život.

  Pracoval jsem mnoho roků jako správce vodních toků a pamatuji si, že Zákon o vodách se vyjadřuje následně:
  par. 3)
  Povrchové a podzemní vody nejsou předmětem vlastnictví a nejsou součástí ani příslušenstvím pozemku, na němž nebo pod nímž se vyskytují; práva k těmto vodám upravuje tento zákon (§ 3 odst. 1 vodního zákona č. 254/2001 Sb.). Vlastníkem povrchových vod, o které v řízení jde, tak není ani stát; jde o tzv. res extra commercium.
  (citace z rozsudku NS/2008).

  Jestliže logicky nejsou vody předmětem vlastnictví, potom je nikdo nemůže jako samostatnou obchodní komoditu zpeněžit. Jetliže Veolia nevlastní vodu.

  Pokud Veolia prodává vodu, která není předmětem jejího vlastnictví, musela dostat od Vodoprávního úřadu (MŽP) „povolení k nakládání s vodami“, jako musí žádat každý občan, jinak se vystavuje riziku postihu ze zákona. Jestliže ve skutečnosti Veolia nenakládá s vodami, a pouze vody prodává, aniž by jí patřily, nebylo zřejmě třeba povolení k nakládádní s vodami a pokud by bylo vydáno, pak jde o poněkud paradoxní situaci.

  Možná se zákon změnil, vidím to nepřesně. Můžete odkázat na něco konkrétního, zda i takové dvě zásadní otázky právní povahy „vod“ byly řešeny v době Vašich snah o změnu v tunelování vody a její kouzelnou proměnu na účty cizí společnosti?

  Děkuji
  Roman
  (pokud je nutné, mohu reagovat na mail.)

Napište komentář

* Povinné údaje