Jak je to s pomocí protikorupčních organizací při obraně vody přes soudy a policii?

Opakovaně se ptáte, jak nám Nadační fond proti korupci, Transparency international, Rekonstrukce státu nebo jiné protikorupční či neziskové organizacea anebo stát pomohly nebo pomáhají bránit vodu přes soudy a podněty na policii. Nebo se ptáte, zda nám pomáhají s obranou vody jejich právníci anebo nám alespoň pomáhají financovat soudy, které léta na obranu vodáren vedeme apod..

Odpověď je tato.

Co se týká pomoci s obranou vody přes soudy a právníky – nijak

Tak žádná protikorupční organizace za 20 let se s námi neobrátila v kauzách tunelování městských vodáren a protiprávní instalace cizinců mezi lidi a vodu na soudy svými žalobami. Žádná mi ani nadaci PRAVDA O VODĚ nepomohla vlastními právníky.  Žádná nám nepomohla ani s tím, že by pomohla financovat naše právníky ani soudní výlohy a náklady na soudní jednání. První soudy přitom začaly již v roce 2002 a některé trvají dodnes – Kladno Mělník – Zlín.  Celých 20 let veškeré náklady na obranu vodáren přes právníky a soudu financuji já. Dokud jsem 4x nevyhrál u ústavního soudu, tak až na pár výjimek soudci odmítali řádně posuzovat vodárenské kauzy, což ústavní soud potvrdil.

 

Co se týká podnětů na policii, tak zde platí totéž, co u žalob s jedinou výjimkou- nijak

S podněty a trestními oznámeními na policii v kauzách Vak Hradec, Kladno, Zlín, Kroměříž, Olomouc, Břeclav … se opakovaně obracím na policii od roku 2002 pouze já. Z protikorupčních organizací se k nám jednou přidala Transparncy internetional (která mi jako jediná protikorupční organizace v ČR drobně, ale pravidelně pomáhala informovat lidi o tom, co dělám – poté, co jsem pro ní v roce 2009 psal s p. Císařovou analýzu o dění ve vodárenství, Kam odtékají zisky).

Poté, co jsem vyhrál u ústavního soudu 1.10.2014 v kauze Vak Zlín a po dohodě mezi mnou a D. Ondráčkou, ředitelem TI, podala TI (jako jediná protikorupční organizace v ČR), stejně jako já a další osoby dne 24.10. 2014 v kauze tunelu Vak Zlín podnět na polici . Trestní oznámení jsem podali každý z jiného úhlu pohledu. Očekávali jsme, že se díky tomu bude policie zabývala kauzou komplexně. Nestalo se – policie vše odložila s tí, že se nic nestalo – velmi podivně – ale o tom v jiném článku.

TI jsem předtím předal důkazní materiály, které jsem od roku 2001 zajistil. Od roku 2002 jsem tyto důkazy předkládal soudcům. TI jsem předal i rozsudky, kde mi soudci dali za pravdu v roce 2010 a 2014.

V roce 2020 David Ondráčka skončil ve vedení TI a vstupuje od politiky s hnutím PRO

Začal se k vodě veřejně vyjadřovat ve stejném gardu jako já od roku 2002. Nabídl jsem mu schůzku, kde domluvíme konkrétní spolupráci. O vodě jsme během let spolu několikrát podrobně hovořili. O informace měl jako jediný vždy zájem, tak se potkáme, spolupráci probereme a zkusíme se na ní domluvit. Já i nadační fond PRAVDA O VODĚ samozřejmě, stejně jako posledních 20 let, nezávisle na ostatních vodu, lidi a vodárny v rukou měst bráníme dál.

Voda je to strategická surovina pro stát a vodárenství je strategické odvětví, pro vítám každého, kdo se k obraně reálně přidá anebo nám s obranou pomůže.

 

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politických stran nechceme ani korunu. 

Přidat svou kapku podpory může každý převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

Děkujeme????

 

 

Podobné články