Nadační fond PRAVDA O VODĚ Pravda o vodě právo lidí na vodu v ústavě Soudci a soudy Vak Prostějov Veolie

Justice ČR v troskách aneb takto jedná soudkyně 13 let …

Justice ČR v troskách aneb takto jedná soudkyně 13 let …

Jednou z hlavních činnosti Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ je advokační, watch-dogové aktivity a datová žurnalistika, tzn. dohled a zveřejňování informací, jak soudy rozhodují v protiprávních komplotech a procesech vedoucích k vytunelování městských vodáren politiky a vedením městských vodáren.

Zákonnou podmínkou uzavření smluv mezi městskou vodárnou a koncernem, kterými koncern ovládne peněžní toky a zisky z vody na 20-30 let a ovládne i infrastrukturu, kterou si od městské vodárny pronajme, je souhlas měst a obcí s uzavřením smluv o nájmu a provozování mezi koncernem a městskou vodárnou. Ten musí dát zástupci měst a obcí na valné hromadě městské vodárny, kterou vedení městské vodárny svolává, a předkládá starostům k schválení jako výhodné.

Vedení městské vodárny dokládá starostů na valné hromadě zprávu a posudky. V České republice již zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, R.Novotný, důkazy i pravomocnými rozsudky prokázal, že vedení řady městských vodáren vlastní akcionáře a starosty na valných hromadách městských vodáren podvádělo. Že starostům byl předloženy lži uvedené v zákonem požadovaných Zprávách představenstva i lživé nebo zavádějící znalecké zprávy a informace.

Zásadní pro prokázání protiprávnosti, i případného podvodu jsou stanoviska a rychlost rozhodování soudců.

Kauza Vodovody a kanalizace Prostějov (Vak Prostějov) je přesně o tom, co je výše uvedeno.

Zde je odpověď na řadu otázek.

Jak je možné, že se toto děje?

Kdo je za to odpovědný?

Jak česká justice brání občany a dodržování práva?

Jednání justice v kauze Vak Prostějov je zásadní nejen pro občany Prostějovska, protože odhaluje stav české justice. Od roku 2004 do roku 2010 posuzovala soudkyně JUDr. Klimešová obdobnou kauzu Vodovody a kanalizace Zlín (Vak Zlín). Kauzu Vak Prostějov posuzuje od roku 2006 až dosud tj. zatím do konce roku 2019.

Kauza Vak Zlín

U kauzy Vak Zlín, po 6 letech vydávání protichůdných a nepřezkoumatelných rozhodnutí, Vrchní soudu v Olomouci tuto kauzu soudkyni Klimešové odebral. Rozhodoval o ní jiný soudce Krajského soudu v Brně. Provedl to vlastně ihned v roce 2010 a poté znovu 2014. V roce 2016 o kauze Vak Zlín rozhodl nakonec pravomocně Vrchní soud v Olomouci, který potvrdil závěry soudce Weinštuka z Krajského soudu v Brně.

Provozní model s Veolií ve Zlíně byl realizován protiprávně obcházením zákonů ČR

Soudy po 12 letech soudního boje potvrdily, to co říkal od počátku R. Novotný, že jde o protiprávní organizovaný komplot do kterého jsou zapojeni nájezdníci, místní politici, i vedení městské vodárny a prohlásil usnesení valné hromady, které schvalovaly smlouvy s Veolií za neplatné.

Kauza Vak Prostějov

Pro občany ČR, které velmi poučné vědět, jak česká justice braní práva občanů a měst, resp. jaká je reálná zkušenost s jednáním soudkyně Klimešové v kauze Vak Zlín, která rozhoduje léta také v kauze Vak Prostějov.

Soudkyně totiž opakuje své absurdní jednání z kauzy Vak Zlín v letech 2004 – 2010, pro které ji kauzu Vak Zlín Vrchní soud v Olomouci raději odebral.

Soudkyně Klimešová v další kauze opět jednou HOT a podruhé ČEHÝ a nepřezkoumatelné usnesení

V roce 2017 po neskutečných 11 letech vydala soudkyně Klimešová ve kauze Vak Prostějov své první rozhodnutí.

Nejdříve HOT – závěr soudkyně z 25.9.2017

Na základě provedených důkazů soudkyně učinila závěr, že smlouvy s Veolií jsou pro společnost Vak Prostějov nevýhodné. Že z důkazů plyne, že společnost díky SMLOUVÁM přišla o možnost čerpat dotace z EU, že smlouva je nevývodné i z pohledu investic a poklesu hospodářského výsledku.

Soudkyně došla k závěru, že pokud by starostové znali pravdu o dopadech smluv (provozního tunelu), pak by  souhlas s uzavřením smluv nedali. Potvrdila, že starostové souhlas dali, ale dostali lživé, zavádějící informace a pravdu o negativních dopadech smluv na společnost a občany před nimi vedení vodárny úmyslně skrylo.

Soudkyně Klimešová zohlednila závěry znaleckých posudků a prohlásila, že usnesení valné hromady jsou neplatné a žalobě se vyhovuje. V roce 2017 soudní spor uzavřela takto:

„Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela předmětní smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.       

Soud po zhodnocení má za to, že …  smlouva o prodeji části podniku a o nájmu infrastruktury je nevýhodná a působí akcionářům ztrátu. S ohledem na uvedené soud rozhodl o neplatnosti přijatého usnesení valné hromady 10.1.2006, která právě schválila uzavření citovaných smluv.

Uzavření smluv bylo pro společnost nevýhodné i z pohledu investic, pokles výsledku hospodaření není dostatečně kompenzován výši kupní ceny, když společnost uzavřením smlouvy o prodeji zároveň prodávala veškerý svůj výnosová potenciál. Uzavření smluv mělo negativní vliv na hodnotu akcií společnosti.“

Rozsudek si můžete

ZDARMA STÁHNOUT ZDE

 

Za rok na to ČEHÝ – závěr soudkyně z 3.12.2018

V rozhodnutí ze dne 3.12.2018 soudkyně Klimešová zcela účelově vyloučila dříve provedené důkazy, odmítla posudky, které nechala sama vypracovat a sama sebe ZCELA POPŘELA. Vymyslela dokonce nezákonnou konstrukci, aby vymazala z dokazovnání závěry znaleckých posudků, které si nechala předtím sama vypracovat. Vymyslela absurdní a nezákonnou podmínku, když konstatovala, že u soudu nebyla napadena smlouva o prodeji části podniku a proto prý není možné přezkoumávat žalobu na neplatnost usnesení valné hromady.

I člověk, který umí jen číst, vyčte z obchodního zákoníku požadavky potřebné k řádnému podání žaloby na neplatnost usnesení valné hromady. Žádný zákon v ČR, NESTANOVÍ podmínku, že s žalobou na neplatnost unesení valné hromady musí být současně podána další žaloba na neplatnost smlouvy.

Soudkyně prohlásila, že usnesení valné hromady jsou platná a žaloba se zamítá.

Zásadní otázka. Proč se soudkyně pokouší zbavit znaleckých posudků?

Proč se zbavuje důkazů, které dokazují, že smlouvy byly schváleny na základě, lží, manipulací, zatajování pravdy a tudíž s podvodem hraničícím jednáním představenstva, které rok předtím použila a lumpárnu prohlásila za protiprávní? Je to jednání soudkyně ve fungující justici akceptovatelné?

Dle našeho názoru není.

Závěr soudkyně, který níže citujeme je přímý důkaz o tom, že se soudkyně jedná účelově, aby vyloučila důkaz, které si sama zadala vypracovat a které zajišťují občanům ústavní právo na spravedlivý proces a spravedlnost. Důkaz, který dokládá protiprávnost jednání vedení vodárny a schválení smluv s Veolií, jejich nevýhodnost a fakt, že starostové byli vedením vlastní vodárny podvedeni a hlasovali PRO smlouvy na základě lží, ke vlastní škodě a ke škodě městské vodárny.

„Vzhledem k uvedeným skutečnostem soud nehodnotil provedené důkazy zejména znalecké posudky včetně výslechu znalců a vyjádření znalců, když má za to, že nelze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady pro rozpor ust. § 67 a) a § 220 a) odst. 1 obchodního zákoníku platného ke dni usnesení valné hromady, tedy 10.1.2006, neboť nebyla podána žaloba na neplatnost smlouvy o prodeji části podniku a z tohoto důvodu nelze přezkoumávat platnost přijatých usnesení valnou hromadou a rozhodovat o ni.“

Závěr: Dle našeho názoru, toto jednání soudkyně je v demokratické společnosti nepřípustné. V usnesení soudkyně jsou navíc i další absurdity. Budeme je zveřejňovat poté, co nám jejich rozbor provedou právníci v některém z dalších článků. Máme informaci, že se proti absurdnímu rozhodování p. Klimešové odvolal žalující i vedlejší účastník řízení – státní zastupitelství.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Vymahatelnost práva a spravedlnosti je jeden z hlavních cílů Nadačního fondu

Této kauze se proto bude Nadační fond POV věnovat s cílem zdokumentovat jednání soudkyně, žalobců a státního zastupitelství.
 
Vše zveřejníme, informujeme vedení soudů, Ministerstvo spravedlnosti, paní ministryni spravedlnosti a uděláme vše proto, abychom pomohli prosadit právo a dosáhnout rozsudky, které povedou k nápravě a vrácení zájmu lidí do správy vody v ČR.

NFPOV brání zájmy lidí i státu a prosazuje vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá🍀. I moře se skládá z kapek💧. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

Justice v ČR potřebuje transformaci, ne změny uvnitř prohnilého systému

Česká justice: Korupce roste, zasahuje soudce i poslance

 

 

 

 

 

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Bráníme vodu a vracíme do správy vody zájmy lidí. Dává vám to smysl?

Pak to co děláme podpořte!

Transparentní účet u ČSOB

966665/0300

Podpořit obranu vody můžete i přímo zde:

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE