Případná škoda 600 tis. Kč. Další fakta o protiprávním jednání kolem Vak Prostějov

Nadační fond PRAVDA O VODĚ (NFPOV) zjistil další fakta v kauze protiprávního procesu kolem městské vodárny Vodovody a kanalizace Prostějov.  V článku Justice ČR v troskách aneb takto jedná soudkyně 13 let … NFPOV již doložil, že soudkyně Klimešová z Krajského soudu v Brně postupuje 13 let velmi podivně při „ochraně“ ústavního práva občana na spravedlivý proces a povinnost státu, chránit minoritní akcionáře, proti zvůli majoritního akcionáře.

Nově NFPOV zjistil, že soudkyně v usnesení ze dne 3.12.2018 konstatovala závěr, které pokud by byl akceptován, pak měla žalobu na obranu Vaku Prostějov zamítnout již na prvním jednání a ne po 13 letech.

Soudkyně totiž konstatovala, že žalobu na neplatnost valné hromady zamítá, protože nebyla podaná žaloba na neplatnost smlouvy mezi Vak Prostějov a Veolií, kterou lze podat jen ve lhůtě do 3 měsíců, jako žalobu o neplatnosti valné hromady.

„Neplatnost smlouvy o fúzi musí být prohlášena soudem. Návrh na zahájení řízení o prohlášení neplatnosti smlouvy o fúzi je možno podat pouze do konce lhůty stanovené pro podání návrhu na neplatnost usnesení valné hromady“. Jak bylo zjištěno, smlouva o prodeji části podniku v tomto případě nebyla žádným způsobem napadena a možnost podat návrh na neplatnost této smlouvy již zanikl. Dle názoru soudu potom není možné přezkoumávat platnost přijatých usnesení valnou hromadou právě s odkazem na ust. § 67 a) obchodního zákoníku.

JUDr. Klimešová v Usnesení KS v Brně, str. 9 ze dne 3.12.2018

Toto ovšem soudkyně věděla již na prvním jednání soudu o neplatnosti usnesení valné hromady. Ta se začala projednávat cca 2 roky po valné hromadě.

Takže, pokud názor soudkyně platí, pak žádných 13 let soudního sporu nemělo probíhat!

 

Rozbor tohoto odůvodnění soudkyně právníky NFPOV

Z právního rozboru rozhodovací praxe soudů a platných zákonů ČR, který si nechal udělat NFPOV plyne, že „argumentace“ soudkyně  je chybná  a nesmyslná. Lze očekávat, že v případě odvolání se žalobce, Vrchní soud v Olomouci toto „usnesení“ soudkyně smete ze stolu. 

NFPOV přesto chce veřejně vysvětlit, jaké dopady by mělo, kdyby toto „usnesení“ nabylo právní moci, např. protože žalobce nebude mít další finance na vedení soudní obrany městské vodárny Prostějov na další desetiletí soudních sporů.

Soudkyně totiž v případě, že platí to co řekla, jedná 13 let nekompetentně, jedno zda vědomě nebo z nedbalosti.

Případná škoda a její výše?

Akceptuje-li se pravomocně nesmysl, že žaloba na neplatnost valné hromady se zamítá, protože nebyla podaná žaloba na neplatnost smlouvy mezi Vak Prostějov a Veolií, pak soudkyně svým nekompetentním jednáním vytvářela 13 let umělé náklady na vedení sporu a to u obou stran a vytvořila navíc zbytečně i statisícové náklady na znalce, které k rozhodnutí vůbec nepotřebovala.

Je zde právní názor, že v případě, že bude žalobce muset zaplatit náklady, které soudkyně určila, přesahuje škoda způsobená žalobci půl miliónů korun. Soudní výlohy žalobce nebo žalovaného soudkyně uměle navýší o cca 550.000 Kč, na částku

603.000 Kč

Konkrétně o náklady:

  • na znalecké posudky 289.600 Kč, které (jak plyne ze smyslu jejího unesení), od počátku vůbec pro posouzení věci nepotřebovala a proto je jako důkazy odmítla
  • samotného žalobce za 13 let trvání soudního sporu cca 160.400 Kč
  • na advokátní činnost žalovaného Vaku Prostějov 153.000 Kč

Soudkyně, která je za zákonný průběh sporu odpovědná, v takovém případě ve svém odůvodnění usnesení ze dne 3.12.2018 doložila důkaz o svém nekompetentním jednání!  Soud měla ukončit již na prvním jednání, bez znaleckých posudků a bez 13 let trvajících soudních průtahů.

Soudkyně přitom v usnesení absurdně určila, že marně vynaložené náklady za soudní jednání a na znalecké posudky, má místo soudkyně zaplatit žalobce! 

Dle názoru Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, je takový postup jakéhokoliv soudce ve funkční justici nepřípustný a neakceptovatelný.

Pokud je názor soudkyně správný (není), tak náklady na spor, který měl skončit na prvním jednání, bez ohledu na to, kdo by soudní spor vyhrál, by dosáhly

cca 50-60 tis. Kč

Logická otázka na závěr.  Co dokazují Znalecké posudky za 300.000 Kč?

Soudkyně rozhoduje v kauze Vak Prostějov o neplatnosti valné hromady ze dne 10.1.2006, na které se schvalovaly smlouvy s Veolií, která tak na 30 let ovládla peněžní toky a zisky z vody na Prostějovsku.

V průběhu řízení soudkyně prokázala, že usnesení valné hromady byla schválena na základě lživých informací předložených vedením vodárny Vak Prostějov. Akcionáři Vak Prostějov hlasovali PRO, ale byli podvedení, zmanipulovaní a uvedení v omyl.

Soudkyně si zadala vypracovat dva znalecké posudky. První od společnosti A&C consulting za 79.800 Kč a druhý od BDO Appraissal service za 198.500 Kč. Chtěla k nim i vysvětlení od znalců. Proto ji na jednání u soudu znalec musel podat doplňující vysvětlení a za to si vyúčtoval 5.650 Kč.

Tyto posudky dokazují, že celý proces schválení uzavření smluv mezi Vak Prostějov a Veolií byl nemravný, protiprávní a hanebný, podobně jako v kauze Vak Zlín. Tuto kauzu přitom paní soudkyně dobře zná, protože v ní 6 let  rozhodovala a na pravomocné rozsudky Vrchního soudu v Olomouci v kauze Vak Zlín, žalobce soudkyni odkazoval.

Usnesení soudkyně ze dne 3.12.201810 stran. Na 3 stranách odůvodnění soudkyně popisuje stanoviska a závěry znalců a poté je zcela smetla z dokazování.

Soud nehodnotil provedené důkazy zejména znalecké posudky včetně výslechu znalců a vyjádření znalců, když má za to, že nelze vyslovit neplatnost usnesení valné hromady pro rozpor ust. § 67 a) a § 220 a) odst. 1 obchodního zákoníku platného ke dni usnesení valné hromady, tedy 10.1.2006, neboť nebyla podána žaloba na neplatnost smlouvy o prodeji části podniku a z tohoto důvodu nelze přezkoumávat platnost přijatých usnesení valnou hromadou a rozhodovat o ni.“

JUDr. Klimešová v Usnesení KS v Brně, str. 9 ze dne 3.12.2018

 

Ze znaleckých posudků plyne

Akcionáři rozhodovali o majetkové dispozici s vodárnou, na základě podvodných  informací uvedených ve Zprávě představenstva a Znalecké zprávě. Znalci konstatovali, že smlouvy s Veolií jsou pro městskou vodárnu Vak Prostějov a její akcionáře, (což jsou z 90% města a obce), nevýhodné a poškozují společnost Vak Prostějov.

 

Soudkyně jednou hot, podruhé čehý

V podstatě totéž co znalci, tvrdila soudkyně Klimešová v prvním svém usnesení ze dne 25.9.2017, kdy dala žalobci zapravdu a konstatovala neplatnost usnesení valné hromady 10.1.2006 s tím, že představenstvo Vak Prostějov starostům a akcionářům na valné hromadě Vak Prostějov tvrdilo lži a k hlasování je nemravným jednáním zmanipulovalo.

Rok poté soudkyně zcela otočila a vytvořila absurdní „argumentaci“ a posudky z dokazování účelově vyloučila.

Toto jednání je děsivé, ale soudkyně nedomyslela, že touto „argumentací“ si sama na sebe „plete bič“, protože v případě, že pochybila a tvořila 13 let neoprávněné náklady na vedení sporu, tak je nezákonné, aby toto hradil kdokoliv jiný než ten, kdo je za to odpovědný a to není ani žalovaný, ani žalobce.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Vymahatelnost práva a spravedlnosti je jeden z hlavních cílů Nadačního fondu

Této kauze se proto bude Nadační fond POV věnovat s cílem zdokumentovat jednání soudkyně, žalobců a státního zastupitelství.
Vše zveřejníme, informujeme vedení soudů, Ministerstvo spravedlnosti, paní ministryni spravedlnosti a uděláme vše proto, abychom pomohli prosadit právo a dosáhnout rozsudky, které povedou k nápravě a vrácení zájmu lidí do správy vody v ČR.

Podobné články