Justice v ČR potřebuje transformaci, ne změny uvnitř prohnilého systému

Transformace justice by smetla řadu „politiků“ a politických stran, takže ti ji nepřipustí a přijdou jen kosmetické změny

Diskutuje se, že nová ministryně spravedlnosti je naděje nebo naopak hrobař změny české justice. Tyto diskuse jsou dle názoru Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ (NFPOV), jen šikovnou formou jak odvést pozornost lidí od toho, co je skutečný problém a jaké je jeho řešení.

Marie Benešová byla jmenována do funkce 30. dubna 2019. Zda bude nebo nebude sedět s rukama v klíně nebo měnit současný stav ukáže čas. Výhodu má v tom, že v minulosti zastával funkci nejvyšší státní zástupkyně, i předsedkyně Legislativní rady vlády. Ví, že je systém prohnilý, protože ho stejně jako my považuje za justiční mafii. Může to být ovšem i nevýhoda, protože chápe, že „hlavou zeď neprorazí“.

Spolek Šalamoun tvrdí „Ve volbě nové ministryně spatřujeme naději na nápravu nynějšího alarmujícího stavu české justice,“ Václav Peričevič. Se spolkem se v minulosti setkalo celkem 21 ministrů spravedlnosti. NFPOV nesdílí optimismus spolku Šalamoun, při zachování respektu k jeho práci.

Politická scéna vládnoucí v ČR je stejná a ta žádnému ministrovi transformaci, která by je ohrozila, nedovolí. Dovolí jen kosmetické změny, které pachatele nebudou ohrožovat.

Zde je soudcem veřejně řečeno, jaký je stav vodárenství v ČR a kdo ho ovládá

Od politiků, od policie ani od justice na toto nepřišla žádná reakce, což ve funkční demokracii není možné.

Změna uvnitř prohnilého systému nápravu nepřinese

Česká republika i české vodárenství změnu justice nepotřebují. Potřebují transformaci soudního systému (a nejen jeho), protože bez řádného fungování soudů a policie nedojdeme k rozsudkům a odsouzení pachatelů z organizované skupiny páchající s přispěním politiků závažnou hospodářskou trestnou činnost kolem městských vodáren. Právě díky tomu, jak „funguje“ systém justice a police v ČR, není náprava přes změny možná.

Komu pomáhá a koho chrání česká justice posledních 20 let?

„Amnestie“ p. Klause na to jasně odpovídá. Ve sněmovně působí strany odpovědné za rozkrádání veřejného majetku i za vytunelování, rozprodání či rozkradení řady městských vodáren v ČR:

ODS (Plzeň, Praha, Příbram, Kladno …) a ČSSD (Zlín, Prostějov, Praha, SmVaK ). Je tam i KDU, které se na vlně vezlo také (Olomouc, Zlín…) a jsou tam léta „nové“ strany, které přišly k moci se sliby nápravy a poté, když se k moci dostaly, tak protiprávní stavy zakonzervovaly, odpovědnost kolaborantů nechali promlčet, stejně jako škody a prohnilý systém udržují dál v chodu a na něm se spolu s pachateli obohacují. Nově toto inovovali a tunely přelakovali, či se stali spolupachatelé tím, že za nechutné peníze koupili minority v koncernových vodárnách (Kladno, PVK) nebo provozní tunel přelakovali na tunel servisní – STAN (severní Čechy, Zlín), ANO (Praha), ODS (Kladno) apod. …

Koncern uplácí politiky, aby ovládl monopol a miliardové zisky z vody

Rozdíl mezi fungování a výsledky policie a justice v zahraničí a v ČR je propastný a alarmující. Policie v některých případech jde dokonce proti pravomocným závěrům soudců – zde je důkaz – Policie odmítá ve Zlíně řešit trestnou činnost?

 

Nikdo z politiků v ČR „vodu“ skutečně řešit nechce

To zatím platí i pro PIRÁTY a SPD, kteří v drancování vodáren – snad jako jediná nejedou. Takže je na místě otázka. Co se bude reálně dít v České republice s justicí a k čemu to bude sloužit?

Názor Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ je, že i když proběhnou určité přesuny uvnitř prohnilého systému, tak z pohledu vymahatelnosti práva a (ne)funkčního soudního a policejního systému, se reálně pro občana a stát nic nezmění.

Justice nefunguje, politici kolaborují s nájezdníky a policie se bojí něco reálně řešit

Za 17 let soudů jsme se např. v Kladně nedostali ani k pravomocnému rozsudku ohledně politiky vytunelované městské vodárny VKM v roce 2004. Díky tomu, jak v ČR funguje justiční mafie, nekompetentnost a neochota řady soudců řádně pracovat a prosazovat dodržování zákonů.

Evidentní lumpárnu organizované skupiny Hadů v oblecích, kteří pod jednotným místem vedení organizovali a řídili tunelizaci městských vodáren a zavedení systému dobývání rentyněkteří soudci zarazit nechtějí, ani  ji nechtějí odhalit a odsoudit. Nestačí proto ani vyhrát u Ústavního soudu, kdy vám soudci dají pravdu o tom, že soudci Nejvyššího soudu jednají léta protiprávně – 2017

Soudci Nejvyššího soud jednali protiprávně před nálezem ÚS. Co se změnilo poté, co byl nález vydán? NIC. Dva roky nedělají opět nic a tunel městské vodárny pokračuje dál, stejně jako drancování peněženek lidí a rozpočtů měst a obcí. Více zde?

Lidé nic netuší a ani netuší, že netuší

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá? a moře se skládá z kapek ?. Děkujeme

Podobné články