Cena vody Náprava Soudci a soudy

Policie odmítá ve Vak Zlín řešit trestnou činnost politiků? Komu pomáhá a koho chrání?

Kauza Vak Zlín byla od počátku velmi sofistikovaný organizovaný podvod na zastupitele a občany?

To si posoudíte sami, můj názor je, že jednoznačně a nejen to. Na policii se akcionáři Vaku Zlín obrátili několikrát. Policie vždy vše zametla pod stůl. Na polici ve Zlíně došlo díky podivným praktikám v minulosti ke změně, ale změna zatím není efektivní. Soudci koncem roku 2017 odhalili rozsáhlé a dlouholeté protiprávní jednání a vydali pravomocné usnesení. 4 měsíce poté police opět tvrdí, že vše je v souladu se zákonem!

16 let se věnuji zastavení instalace soukromých penězovodů mezi lidi a vodu, vedoucí k předražené vodě a k vybydlování vodárenské infrastruktury. 16 let činím kroky směřující k vrácení hospodaření s vodou do rukou samospráv. Zažil jsem neskutečné věci, včetně gangsterských útoků na mne a mou rodinu a mohu potvrdit, že fungování politiků, policie a soudců při zajištění fungování státu, práva a spravedlnosti v České republice je KATASTROFÁLNÍ:

 • část politiků v ČR pracuje skrytě pro koncerny.
 • část justice je neschopná a část je všehoschopná, když Ústavní soud ČR, označil jednání některých soudců Nejvyššího soudu za protiprávní soudní zvůli. 
 • část policie nefunguje, což mi potvrdil policista, který se mi za to omluvil a řekl, že je o trestní činnosti přesvědčen, ale na případu “leží deka”.

O katastrofálním stavu ČR je přesvědčen i soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Weinštuk

V ČR se posledních 20 let děje totéž, co ve Francii

O co jde přesně popisuje fr. dokument Voda vydělává aneb Jak korporace bohatnou na vodě.

meli-jsme-dost-korupceVe Francii za korupci při tunelování městských vodáren policie obvinila a soudci odsoudili, řadu politických kolaborantů. Soudce JUDr. Jaroslav Weinštuk potvrdil již v roce 2010 existenci a protiprávní jednání organizované skupina osob vedoucí k nemravnému protiprávnímu procesu kolem okresní vodárny Vak Zlín a státní zástupce, který se účastní soudního sporu, vyjádřil souhlas s mou argumentací o protiprávním jednání této organizované skupiny.  USNESENÍ

V ČR soudci pravomocně doložili jak protiprávní ovládnutí městské vodárny, tak protiprávní kroky vedoucí k vyvedení zisků z vody na zahraniční koncern, ale policie tvrdí, že z pohledu trestního práva k protiprávnímu jednání nedošlo.

Rozhodl jsem se proto bránit právními kroky přes soudy a policii

Zde je chronologie jednání policie v kauze městské vodárny Zlín

2014

 • 1.října 2014 mne kriminalisté ve Zlíně předvolali k podání vysvětlení k šetření kauzy městské společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), kdy od různých subjektů dostali trestní oznámení a lidé v nich odkazovali na důkazy a informace, které zpřístupňuji na stránkách PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ .  Podal jsem vysvětlení k již existující sp. značce č.j. KRPZ – 96313-5/TČ-2014-150581-203 a byl jsem policií označen za POŠKOZENÉHO. Z otázek bylo jasné, že kauzu tunelování Vaku Zlín, řešil člověk fundovaný, inteligentní, schopný shromáždit důkazy, dát je do souvislosti časové, obsahové i právní.

2015

 • V říjnu 2015 jsem zaslal na policii ve Zlíně žádost o informace, jak policie postupuje ve věci šetření .
 • 27.10.2015 mi policie zaslala Vyrozumění – jsou kompletovány důkazy: “Účelem je dosáhnout chronologického přehledu všech stěžejních jednání, která jsou klíčová pro rozhodnutí.”   

2016

 • 29.1.2016 jsem shrnul celé trestní oznámení a upozornil jsem polici na riziko uplynutí lhůty pro zahájení trestního řízení a promlčení.
 • 18.4.2016 jsem policii znovu upozornil na riziko uplynutí lhůty pro zahájení řízení a jako POŠKOZENÝ jsem požádal o nahlédnutí do trestního spisu.
 • 15.11.2016 jsem jako POŠKOZENÝ nahlédl do trestního spisu.
 • 12.12.2016 jsem na policii ve Zlíně doložil, že mi v souvislosti s kauzou Vak Zlín bylo vyhrožováno smrtí.
 • 22.11.2016 soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Zdeňka Šindelárová, JUDr. Ivan Šišma a JUDr. Alena Ježíková, potvrdili rozsáhlou protiprávní činnost organizované skupiny fyzických a právnických osob a prohlásili valnou hromadu Vaku Zlín, kterou začal běžet tunel vodárny za protiprávní a neplatnou:

 “Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu. Nejednalo se přitom o akcionáře společnosti, takže valná hromada nemohla udělit souhlas s převodem akcií na tuto osobu…. Ještě před prvním zamítnutím vstupu JIV do Vak Zlín v roce 2002 byl vypracován záložní postup, jak původní záměr realizovat a obejít tak omezení převoditelnosti akcií. Na základě toho byl zpracován balíček smluv, tím bylo třetí osobě umožněno vykonávat vliv ve společnosti ve svůj prospěch a naplnit původní záměr, tj. dosažení provozního modelu, to vše bez zatížení se vlastnictvím infrastruktury, která zůstala k tíži obcí.”

 • Tři soudci Vrchního soudu v Olomouci dne 22.11.2016 3 pravomocně odhalili protiprávní jednání organizované skupiny a konstatovali:VS Olomouc 30 4 2004 b_Stránka_20
 • “Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.
 • 24.11.2016  jsem na základě závěrů soudců a na základě studia materiálů z trestního spisu policii doplnil trestní spis o důkazy, z kterých bylo možné doložit řadu lží.

2017

 • 20.2.2017 jsem podal další trestní oznámení na důvodné podezření z trestné činnosti páchané od roku 2010.

Protiprávní ovládnutí městské vodárny a poté protiprávní vyvedení zisků z vody z této městské vodárny na soukromou firmu, není v ČR trestná činnost?

 • Dne 21.4.2017 mi novy policista zaslal Vyrozumění, že k ničemu protiprávnímu nedošlo a celou věc odkládá.
 • Ale ono se stalo a z usnesení soudců je to zřejmé. Důkazy navíc jasně potvrzují, že představenstvo Vaku Zlín o protiprávním stavu a jednání vědělo, podílelo se na něm a nedělalo nic, aby mu zabránilo. Naopak ho tajilo a tím ho udržovalo v chodu.
 •  Zákon zaručuje právo POŠKOZENÉHO na Usnesení a odůvodnění policie, ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, ale místo 30-50 stran odůvodnění, mi policista zaslal text s 15 řádky. 🙁

21.4.17- police Zlín nic se nestaloMůže se policista v ČR plést?

Vzhledem k tomu, že se 10 let pletli soudci a někteří z neschopnosti a jiní evidentně záměrně, pak jsem toho názoru, že podobná věc může potkat i policistu.

Upozornil jsem na podezření z pochybení policie nadřízené orgány a požádal jsem o Usnesení, kterým policista kauzu odložil, včetně odůvodnění. Svou pochybnost o správnosti jednání a závěrů policie, jsem sděli  dohledným složkám a nyní tímto informuji média a veřejnost.

Důvody, které mne k tomu vedou jsou tyto:

 • Jsem přesvědčen, že protiprávní ovládnutí městské vodárny soukromými nájezdníky a poté protiprávní vyvedení zisků z vody z této městské vodárny na soukromou firmu, je v každém demokratickém státu trestná činnost a ČR je demokratický stát.
 • Pravděpodobnost, že se mýlí policista, který má spis cca 3 měsíce a ne 3 soudci, kteří kauzu řešili téměř 14 let, je z logiky věci daleko vyšší.
 • Před vynesením usnesení Vrchního soudu (22.11.2016), policie kauzu Vaku Zlín v trestní rovině hodnotila obdobně jako soudci, jinak by mne jako POŠKOZENÉHO nepustila nahlížet do trestního spisu.
 • Jakákoliv “argumentace”, že nejsem “POŠKOZENÝ” a proto mi police Usnesení policisty nepošle, bude budit podezření, že na policii existuje obava, že v odůvodnění policisty bych našel závažné chyby.

 

Kauza vytunelování Vaku Zlín je krok za krokem posána a zdokumentována zde: http://pravdaovode.cz/zlin/

 

PS: V dalším článku se budu věnovat tomu, kde očekávám, že policie nevyhodnotily řádně důkazy. 

Doporučuji tuto knihu

Kauza Gorila - kniha

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE