Policie odmítá ve Vak Zlín řešit trestnou činnost politiků? Komu pomáhá a koho chrání?

Kauza Vak Zlín byla od počátku velmi sofistikovaný organizovaný podvod na zastupitele a občany?

To si posoudíte sami, můj názor je, že jednoznačně a nejen to. Na policii se akcionáři Vaku Zlín obrátili několikrát. Policie vždy vše zametla pod stůl. Na polici ve Zlíně došlo díky podivným praktikám v minulosti ke změně, ale změna zatím není efektivní. Soudci koncem roku 2017 odhalili rozsáhlé a dlouholeté protiprávní jednání a vydali pravomocné usnesení. 4 měsíce poté police opět tvrdí, že vše je v souladu se zákonem!

16 let se věnuji zastavení instalace soukromých penězovodů mezi lidi a vodu, vedoucí k předražené vodě a k vybydlování vodárenské infrastruktury. 16 let činím kroky směřující k vrácení hospodaření s vodou do rukou samospráv. Zažil jsem neskutečné věci, včetně gangsterských útoků na mne a mou rodinu a mohu potvrdit, že fungování politiků, policie a soudců při zajištění fungování státu, práva a spravedlnosti v České republice je KATASTROFÁLNÍ:

 • část politiků v ČR pracuje skrytě pro koncerny.
 • část justice je neschopná a část je všehoschopná, když Ústavní soud ČR, označil jednání některých soudců Nejvyššího soudu za protiprávní soudní zvůli. 
 • část policie nefunguje, což mi potvrdil policista, který se mi za to omluvil a řekl, že je o trestní činnosti přesvědčen, ale na případu „leží deka“.

O katastrofálním stavu ČR je přesvědčen i soudce Krajského soudu v Brně JUDr. Weinštuk

V ČR se posledních 20 let děje totéž, co ve Francii

O co jde přesně popisuje fr. dokument Voda vydělává aneb Jak korporace bohatnou na vodě.

meli-jsme-dost-korupceVe Francii za korupci při tunelování městských vodáren policie obvinila a soudci odsoudili, řadu politických kolaborantů. Soudce JUDr. Jaroslav Weinštuk potvrdil již v roce 2010 existenci a protiprávní jednání organizované skupina osob vedoucí k nemravnému protiprávnímu procesu kolem okresní vodárny Vak Zlín a státní zástupce, který se účastní soudního sporu, vyjádřil souhlas s mou argumentací o protiprávním jednání této organizované skupiny.  USNESENÍ

V ČR soudci pravomocně doložili jak protiprávní ovládnutí městské vodárny, tak protiprávní kroky vedoucí k vyvedení zisků z vody na zahraniční koncern, ale policie tvrdí, že z pohledu trestního práva k protiprávnímu jednání nedošlo.

Rozhodl jsem se proto bránit právními kroky přes soudy a policii

Zde je chronologie jednání policie v kauze městské vodárny Zlín

2014

 • 1.října 2014 mne kriminalisté ve Zlíně předvolali k podání vysvětlení k šetření kauzy městské společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín), kdy od různých subjektů dostali trestní oznámení a lidé v nich odkazovali na důkazy a informace, které zpřístupňuji na stránkách PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ .  Podal jsem vysvětlení k již existující sp. značce č.j. KRPZ – 96313-5/TČ-2014-150581-203 a byl jsem policií označen za POŠKOZENÉHO. Z otázek bylo jasné, že kauzu tunelování Vaku Zlín, řešil člověk fundovaný, inteligentní, schopný shromáždit důkazy, dát je do souvislosti časové, obsahové i právní.

2015

 • V říjnu 2015 jsem zaslal na policii ve Zlíně žádost o informace, jak policie postupuje ve věci šetření .
 • 27.10.2015 mi policie zaslala Vyrozumění – jsou kompletovány důkazy: „Účelem je dosáhnout chronologického přehledu všech stěžejních jednání, která jsou klíčová pro rozhodnutí.“   

2016

 • 29.1.2016 jsem shrnul celé trestní oznámení a upozornil jsem polici na riziko uplynutí lhůty pro zahájení trestního řízení a promlčení.
 • 18.4.2016 jsem policii znovu upozornil na riziko uplynutí lhůty pro zahájení řízení a jako POŠKOZENÝ jsem požádal o nahlédnutí do trestního spisu.
 • 15.11.2016 jsem jako POŠKOZENÝ nahlédl do trestního spisu.
 • 12.12.2016 jsem na policii ve Zlíně doložil, že mi v souvislosti s kauzou Vak Zlín bylo vyhrožováno smrtí.
 • 22.11.2016 soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Zdeňka Šindelárová, JUDr. Ivan Šišma a JUDr. Alena Ježíková, potvrdili rozsáhlou protiprávní činnost organizované skupiny fyzických a právnických osob a prohlásili valnou hromadu Vaku Zlín, kterou začal běžet tunel vodárny za protiprávní a neplatnou:

 „Z důkazů provedených v soudních řízeních za 15 let vyplynul jednoznačný záměr největšího akcionáře společnosti Vak Zlín, tedy Statutárního města Zlín (SMZ), umožnit soukromé společnosti Jižní vodárenská, a.s. (JIV) vstup do společnosti Vak Zlín v podstatě za jakoukoliv cenu. Nejednalo se přitom o akcionáře společnosti, takže valná hromada nemohla udělit souhlas s převodem akcií na tuto osobu…. Ještě před prvním zamítnutím vstupu JIV do Vak Zlín v roce 2002 byl vypracován záložní postup, jak původní záměr realizovat a obejít tak omezení převoditelnosti akcií. Na základě toho byl zpracován balíček smluv, tím bylo třetí osobě umožněno vykonávat vliv ve společnosti ve svůj prospěch a naplnit původní záměr, tj. dosažení provozního modelu, to vše bez zatížení se vlastnictvím infrastruktury, která zůstala k tíži obcí.“

 • Tři soudci Vrchního soudu v Olomouci dne 22.11.2016 3 pravomocně odhalili protiprávní jednání organizované skupiny a konstatovali:VS Olomouc 30 4 2004 b_Stránka_20
 • „Popsané jednání Statutárního města Zlín, Jižní vodárenské, a.s. a České spořitelny, a.s. je jednáním ve shodě s cílem ovládnout společnost Vodovody a kanalizace  Zlín, a.s. (VAK) společností Jižní vodárenská (to je koncernem VEOLIA) a tímto postupem byl porušen jak zákon, tak stanovy VAK, neboť tímto postupem došlo k obejití ustanovení § 13 stanov VAK, které zakotvuje omezenou převoditelnost akcií na jméno. Odvolací soud na tomto svém stanovisku setrvává. … Ze zjištěného skutkového stavu jednoznačně vyplývá, že k prosazení provozního modelu došlo postupem in fraudem legis (obcházení zákona)  to je postupem, kterým došlo k obejití shora citovaného ust. čl. § 13 stanov a ust. § 156 odst. 4 a § 156a ObchZ.
 • 24.11.2016  jsem na základě závěrů soudců a na základě studia materiálů z trestního spisu policii doplnil trestní spis o důkazy, z kterých bylo možné doložit řadu lží.

2017

 • 20.2.2017 jsem podal další trestní oznámení na důvodné podezření z trestné činnosti páchané od roku 2010.

Protiprávní ovládnutí městské vodárny a poté protiprávní vyvedení zisků z vody z této městské vodárny na soukromou firmu, není v ČR trestná činnost?

 • Dne 21.4.2017 mi novy policista zaslal Vyrozumění, že k ničemu protiprávnímu nedošlo a celou věc odkládá.
 • Ale ono se stalo a z usnesení soudců je to zřejmé. Důkazy navíc jasně potvrzují, že představenstvo Vaku Zlín o protiprávním stavu a jednání vědělo, podílelo se na něm a nedělalo nic, aby mu zabránilo. Naopak ho tajilo a tím ho udržovalo v chodu.
 •  Zákon zaručuje právo POŠKOZENÉHO na Usnesení a odůvodnění policie, ust. § 159a odst. 1 trestního řádu, ale místo 30-50 stran odůvodnění, mi policista zaslal text s 15 řádky. 🙁

21.4.17- police Zlín nic se nestaloMůže se policista v ČR plést?

Vzhledem k tomu, že se 10 let pletli soudci a někteří z neschopnosti a jiní evidentně záměrně, pak jsem toho názoru, že podobná věc může potkat i policistu.

Upozornil jsem na podezření z pochybení policie nadřízené orgány a požádal jsem o Usnesení, kterým policista kauzu odložil, včetně odůvodnění. Svou pochybnost o správnosti jednání a závěrů policie, jsem sděli  dohledným složkám a nyní tímto informuji média a veřejnost.

Důvody, které mne k tomu vedou jsou tyto:

 • Jsem přesvědčen, že protiprávní ovládnutí městské vodárny soukromými nájezdníky a poté protiprávní vyvedení zisků z vody z této městské vodárny na soukromou firmu, je v každém demokratickém státu trestná činnost a ČR je demokratický stát.
 • Pravděpodobnost, že se mýlí policista, který má spis cca 3 měsíce a ne 3 soudci, kteří kauzu řešili téměř 14 let, je z logiky věci daleko vyšší.
 • Před vynesením usnesení Vrchního soudu (22.11.2016), policie kauzu Vaku Zlín v trestní rovině hodnotila obdobně jako soudci, jinak by mne jako POŠKOZENÉHO nepustila nahlížet do trestního spisu.
 • Jakákoliv „argumentace“, že nejsem „POŠKOZENÝ“ a proto mi police Usnesení policisty nepošle, bude budit podezření, že na policii existuje obava, že v odůvodnění policisty bych našel závažné chyby.

 

Kauza vytunelování Vaku Zlín je krok za krokem posána a zdokumentována zde: http://pravdaovode.cz/zlin/

 

PS: V dalším článku se budu věnovat tomu, kde očekávám, že policie nevyhodnotily řádně důkazy. 

Doporučuji tuto knihu

Kauza Gorila - kniha

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články