Na vodě se nemá vydělávat: Myslí to STAN vážně anebo v reálu udržuje opak a přes „vodu“ jen účelově „loví voliče“?

Dostal jsem do e-mailu odkaz na prohlášení STAN k vodě a dotaz na to, co si o tom myslím

Zásadní pro pochopení zda jede o to prosadit zájem lidí nebo manipulaci s lidmi, je znát pravdu o tom, co STAN reálně a skutečně pro lidi a pro vodu léta dělá a co lidem říká – poslední bod:

6️⃣  Na vodě se nemá vydělávat

satan slibuje

Budu pravdivý a to se „politiků“ pracujícím pro koncerny nebude líbit. Rozumní politici z jakékoliv strany to ale přivítají, stejně jako rozumní starostové ze STANu, které znám, protože bez toho, že se to, co je lež nepojmenujeme lží, se nic nenapraví. Ve Zlíně jsem obranou vody přes soudy pravomocně prokázal, že platí toto:

Provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR

„Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

Rozsudek Vak Zlín – Vrchní soud v Olomouc 22.11.16 30.4.04

 

STAN tvrdí: Na vodě se nemá vydělávat?  Kudla a co je pak toto a proč to udržuje v chodu?

Je dle vás normální? Lidem v médiích hlásat – na vodě se nemá vydělávat – a současně udržovat v chodu protiprávně zavedený systém, kdy na vodě a na lidech vydělává miliardy koncern a ty končí v zahraničí, místo v obnově trubek a řešení sucha? Toto udržoval v chodu 8 let primátor Zlína, p. Adámek za STAN a vedení STANu jsem na to upozornil a žádal jsem ho o pomoc a nápravu.

https://pravdaovode.cz/okres-zlin-zisky/

Vedení STAN jsem na ROZSUDKY A TOKY MILIARD VYBRANÝCH OD LIDÍ ZA VODU DO CIZINY upozornil, stejně jako na to, že primátor za STAN 8 let dělá na Zlínsku vše, aby na české vodě vydělávala Veolie a 

požádal jsem vedení STAN o pomoc v boji o vodu

vedení STAN mi pomoc odmítlo

 

a) STAN mi odmítl pomoc s obranou Vaku Zlín,  přitom ví, že obranu Vak, lidí i vody přes soudy dělám a financuji sám léta, že první žaloby jsem podal místo měst již v roce 2002.

b) STAN ví, že je to naopak Adámek (STAN). který se 6 let odvolával proti rozsudku potvrzující nemravnost procesu vedoucího k vyvedení zisků z vody do rukou cizinců.

c) STAN ví, že p. Adámek, přes jím dosazeném vedení Vaku Zlín, nechává promlčet trestní odpovědnost pachatelů tunelu i škody vzniklé občanům a Vaku Zlín.

d) STAN ví, že p.Adámek udržuje v chodu systém, který znemožnil Vaku zlín i městům čerpání stamiliónových dotací z EU na obnovu trubek i řešení sucha a čistoty vody.

e) STAN ví, ž. p. Adámek dělá léta vše proto, aby na příjmu z vodného a stočného dál vydělávala Veolia a zisky z vody tekly dál do Francie.

f) STAN ví, že primátor Zlína, p.  Adámek se dokonce zaúkoloval vedení Vaku Zlín, aby udělalo vše proto, aby nebyly dosaženy pravomocné rozsudky, odhalující organizovaný komplot kolem Vaku Zlín.

 

Výzva zaslaná Adámkem, vedení Vak Zlín ze dne 7.4.2015

g) STAN ví, že vedení Vaku Zlín, dosazené Adámekem na soud doručilo žádost o určení, že Smlouvy s Veolií jsou PLATNÉ!

 

Závěr:

To, že nemohu vkládat důkazy a komentáře a nemohu informovat a  diskutovat na FB STANU, vypovídá o vedení STANU vše. Politici STANU spoléhají na to, že lidé nemají informace. Názor, zda STAN chce přes vodu a fikaně lovit voliče nebo chce skutečnou nápravu v zájmu lidí,si uděláte sami. Můj názor je, že je třeba řešit sucho, kvalitu vody a stav trubek a to lidé, kteří kryjí kolaboraci a nechtějí napravit protiprávní stav, očekávat nelze.

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Postavili jsme se protiprávní komercionalizaci vody v ČR přes soudy a projekt PRAVDA O VODĚ. Soud potvrzují, že máme pravdu.

Systém, kdy jsou zájmy soukromých firem nadřazeny zákonům a zájmům lidí, je ve svobodném státě neakceptovatelný.

 

Vedení STAN jde dokonce proti starostům a lidem ze STANU, kteří kolaborací vedení města Zlín také odhalují

Prosazujeme:
Vrácení zájmů a priorit lidí do správy vody. Odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR.

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

„Zprivatizovat“ vodárenství – Naprostá hospodářská idiocie, to se nikdy nemělo dostat do cizích rukou.

https://pravdaovode.cz/zlin-2017-stan/

 

#voda, #pravdaovode, #nadacnifondpravdaovode, #cenavody, #vodalidem, #vodajezivot, #vakzlin, #stan 

Podobné články