Jak jsme se stali kolonií? Ekonomka I. Švihlíková, potvrzuje co léta říkám a co potvrzuje soudce Weinštuk

Jako ekonom a zakladatel Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, léta veřejně politikům, lidem i soudům dokládám, že vývoj systému a stav správy pro stát strategické suroviny –  „vody“ – nese znaky kolonialismu, včetně korupce elit. Předkládám důkazy o tom, že ČR se po 89 roce stala terčem sofistikovaných greenmalingových útoků, které realizovala organizovaná skupina nájezdníků, pod jednotným místem vedení, ve prospěch nadnárodních koncernů, ve spolupráci z části kolaborujícími a z části podvedenými politiky, kteří nemravným a protiprávnímu postupem zavedli do správy monopolu vody v řadě regionů ČR systém dobývání renty, který se plíživě blíží zajetí státu. (slovníkem ekonomky p. Švihlíkové).

Jako ekonom totéž definuji a pojmenovávám jako koncernový post-kolonialismus a léta dokládám, že toto mohlo být realizováno a zavedeno jedině zradou politické elity a nefunkčnosti demokratických obranných mechanismů – politické reprezentace, justice, policie i médií.

 

Renomovaná česká makroekonomka Ilona Švihlíková o pochybném dění a o nastaveném systému ve vodárenství říká totéž:  „Zprivatizovat“ vodárenství – Naprostá hospodářská idiocie, to se nikdy nemělo dostat do cizích rukou.

Paní Švihlíková napsala velmi kvalitní knihu, popisující bez patosu pravdu a fakta nejen o ekonomice, ale i kvalitě politických elit, tedy o těch, kteří ČR léta vedou.

„JAK JSME SE STALI KOLONIÍ“

Odpovídá v ní na řadu otázek, které si klade každý člověk používající zdravý rozum.

  • V jaké kondici je dnes Česká republika?
  • Kam jsme za posledních třicet let došli?
  • A kam směřujeme?

Autorka se opírá o empirická fakta, nikoli o dogmata, kterými nás často zahlcují masmédia. Na rozdíl od mnoha „ekonomů, socialistických prognostiků, politiků a především Hadů v oblecích“, kteří vývoj po roce 1989 lakují na růžovo jako úspěch a nekriticky básní o tom, jak se v ČR lidé mají dobře a ekonomika vzkvétá, p. Švihlíková nazývá věci pravými jmény.

Říká, že jsme od začátku postupovali chybně: Česká republika se po roce 1989 začlenila do světové ekonomiky na bázi kolo­nie a v koloniálním postavení zůstává dodnes. Co dělat s nízkými mzdami a masivním odlivem zisků do zahraničí?

Stejně jako ekonom Novotný v knize odpovídá na zásadní otázku. Jak setřást naše postavení levného lokaje? A ukazuje vizi pro Česko do budoucna!

 Knihu doporučuji přečíst.

Pravdivost obsahu informací sdělovaných mnou a ekonomkou paní Švihlíkovou, dokládá i názor soudce, který na základě kroků, které při obraně vody, městských vodáren, lidí, měst a státu léta  činím, konstatoval toto:

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

 

Podobné články