1. díl Titanik je nepotopitelný: Corona doba odhalila nahotu státu, kapitalismus bez kapitálu a důsledky …

Corona doba ukázala, že na ní bohatnou ti, kteří mají moc a privilegia, kterou jim zajistí politici

Ukazuje se, že pro řešení problému, který ve státě i ve světě lidé mají, rozhodně nebude stačit si pořádně mýt ruce. Ukazuje se to v této době zcela jednoznačně. Na druhé straně bohatých stojí občan. Žije pod obrovským fyzickým a psychickým tlakem a krátí se mu zdroje na úhradu k životu potřebných nákladů, přichází o celoživotní úspory a velká část lidí přišla o jakékoliv rezervy a padá do dluhové pasti, protože přišla o zaměstnání atd..

Politici si všimnou, že zdravotníci, kteří stojí v první linii, riskují a brání lidské životy, nemají ochranné pomůcky a mají málo peněz a slibují, že dostanou přidáno. K tomu potřebují pandemii…? A co potřebují k tomu, aby si všimli, že nemocnice skupují finanční skupiny, spekulanti i mafie a zavádí podobný provozní tunel, jaký byl zaveden do vodáren? A kde jsou lidé, kteří se starají v době pandemii o energii, odpady, vodu, bezpečnost …?

Pokud potřebují k pochopení situace ve strategickém odvětví pandemii, pak je zásadní problém v politicích a zdravotníci (vodaři, energetici, policisté, hasiči…) nikdy přidáno nedostanou. Nebude z čeho přidávat, pokud nebudeme tisknout další bezcenné papírky, zadlužovat republiku a tvářit se, že Titanik je nepotopitelný

Odhaluje se hanebnost systému, který nejen v České republice zavedli přes politické nominanty nadnárodní korporace a finanční skupiny (často mafiánské) za posledních 30 let. Stát se stává nesvéprávný a neschopný řídit svobodně bez vlivu korporací a mafie svůj ekonomický chod, lidé mají díky tomu existenční problém, padají do dluhové pasti, střední třída se propadá čím dál níže a bohatnou jen samovyvolení – nájezdníci, korporace, finanční mafie, Hadi v oblecích a část s nimi kolaborujících politiků.

Modla zisku nad rozumem

Odhaluje se stále více, že zisk se stal modlou bez ohledu na zdravý rozum, bez ohledu na lidi, stát a přírodu. Je zaveden kapitalismus bez Kapitálu a to za pochybných podmínek, díky kterým procento privilegovaných žije a parazituje z veřejných a státních zakázek, vytváří si zákony na míru a staví se do pozice nedotknutelnosti.

„Zprivatizovány“ byly i pro stát strategická odvětví. Část politiků se přímo podílela na „privatizaci“, která je spíše rozkrádáním veřejného majetku a kolaborovala přitom s nájezdníky. Vidět to je zejména při instalaci novodobé podoby kolonialismus, v podobě ekonomicko-sociálně patologického systému dobývání renty, přes tzv. provozní modely, které umožňují instalaci soukromých penězovodů na peněžní toky ve strategických odvětvích a jejich vysávání bez ohledu na to, že v odvětví schází peníze na jejich obnovu a rozvoj: 

  • Ovládnutí peněžních toků ve strategických odvětvích koncerny
  • Privatizaci zisků a zestátnění nákladů
  • Žádné podnikatelské riziko, kdy stát garantuje koncernům zisky
  • Žádné investiční náklady, kdy veřejný sektor financuje koncernům investice 
  • Všechny náklady vždy nakonec zaplatí občané z poplatků nebo z daní a k tomu jim přibyla povinnost platit zisky koncernů a politické mafie.
V České republice je ukázkový příklad zrůdnosti systému „Solární byznys“, ale toto se týká i pro stát dalších strategických odvětví jako je energetika, vodárenství, plynárenství, bankovnictví a poslední dobou stále více zdravotnictví.

Vodárenství – Míra nerovnosti narůstá

Koncerny bohatnou a lidé a stát na to doplácí. Je smutný fakt, že žádná politická strana v ČR za 30 let, i když o negativních důsledcích ví, (pravidelně je od roku informujeme, naposledy o vodě Chartou voda 300, kromě předvolebních řečí a videí reálně pro nápravu nic nedělá a nejsou ani ochotné nám s nápravou pomoct. Přitom ví, že reálně děláme léta kroky, které k nápravě vedou, a dosáhli jsme výsledky, které v řadě regionů pomohly lidem i městům a obcím. Např. ubránit vodárny proti nájezdu koncernů (Přerov, Kroměříž, Náchod, Pardubice…)
Důsledek? Nejen u nás posloucháme, že na nic nejsou peníze. Na druhé straně hraje propagandistická písnička – máme se nejlépe, co jsme se kdy měli. Nemáme.

Dočetli jste až sem?

Zamyslete se, zda vám toto vadí a zde a jak jste ochotni pomoct tomu, aby toto skončilo? Voda drahá, cizinci dolují zisky, politici jim slouží a lidé šetří a neušetří – ČR je Absurdistán

Ono to tak být nemusí. O tom, co se dá proti tomu dělat, napíšu v dalším článku a doložím to konkrétními příklady ze zahraničí i z ČR.

 

 

podpořte nás

Informování a obranu vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Podobné články