Cena vody Kdo je kdo? Kolonizace ČR Koncerny Náprava

Obhájit „vyvedení“ zisků z vody do rukou cizinců nelze, přesto to vysoký úředník ministerstva zkusil

Obhájit „vyvedení“ zisků z vody do rukou cizinců nelze, přesto to vysoký úředník ministerstva zkusil

ČR PLUS a pořad PRO A PROTI o vodě: Ministerstvo zemědělství x Pravda o vodě

Je čas vrátit vodu v obcích do obecních rukou? „Voda, infrastruktura a hospodaření s vodou patří jednoznačně do rukou městských vodáren a vodárenských odborníků bez toho, aby byl jakýkoli vliv soukromých subjektů, které prosazují své priority na úkor státu, měst a občanů,“ uvedl v pořadu PRO A PROTI makroekonom a vodárenský expert, Radek Novotný.

Český rozhlas PLUS: PRO A PROTI O VODĚ

Aleš Kendík za Mze a Radek Novotný za Pravdu o vodě

ZÁZNAM DEBATY 

audio záznam

 Uvažujete, pro koho Mze vlastně pracuje?

Když jsem slyšel, pana z Mze říkat, u provozování vodovodní a kanalizační sítě je ale modelů možných několik, a je na vlastníkovi, jaký si zvolí“ , pak jsem se opět zhrozil. Oba víme, že pokud je provozování v rukou koncernů, tak vodárenské trubky sice patří městům, (a ty do nich musí investovat, že?), ale provozování = prodej vody (zde se v celém cyklu prodeje vody tvoří zisk, že?) je v rukou cizinců. Tady si neznalé obce bez vodárenských odborníků mají něco volit? Provoz, zisky z vody i peněžní toky z vody mají být v rukou koncenrů? Můj závěr je stejný jako v roce 2002. Po 15 letech ti lidé stále pro stát nepracují.

Jak to vypadá, když si místní anti-politici vyberou koncern a tomu kontrolují cenu vody a zisky?

kontrola koncernu

Stát (Mze) nemá nad vodárnami v rukou cizinců žádnou kontrolu a pro nápravu nedělá nic

To, co léta tvrdím, že nastalo, potvrdil člověk z Mze. Řekl, že nad případným prodejem Severomoravských vodovodů komukoliv (Číňané, Arabi, Rusi, Američani …) , bohužel sát nemá žádný vliv. Obce akcie vodárny rozprodaly překupníkům a ti poté koncernům v letech 1998-1999. To je nemilé.

Když jsem tohoto zástupce Mze upozornil, že stát žádný nemá žádný vliv např. na koncern Veolie  a to, zda neprodá akcie Pražských vodovodů a kanalizací (nebo jakékoliv jiné své vodárenské společnosti) obdobným cizincům, tak to je údajně něco jiného (protože tady vlastníme trubky). Ano, trubky v Praze vlastníme, ale:

  1. Kdo na nich vydělává, kdo je každý den používá?
  2. Kdo je má díky pokoutně vložené smlouvě do materiálů zastupitelům, na desetiletí pronajaté?
  3. Kdo ročně inkasuje cca 1/2 miliardy zisku z vodného a stočného koncern nebo město?
  4. Kde končí tyto peníze v obnově trubek v Praze nebo v  zahraničí?
  5. Je to PVK?
  6. Pan z Mze, který to neví nebo mu to nevadí?

Z peněženek lidí z Prahy odteklo do ciziny přes 6 miliard, právě díky „privatizaci“ kterou připravili ministerstva. Současně Praha přišla o 6 miliard dotací, např. na novou čistírnu odpadních vod. To je 12 miliard v pytli… místo v obnově trubek, které Praha potřebuje…

To Mze nevadí? …. Pro koho pracuje, když jeho vedení má tyto názory?

Zajímavé je, že poslanci se o pokoutné privatizaci vyjadřují takto a na Mze s tím nic 17 let nic nedělají

f.cech

Český rozhlas PLUS: PRO A PROTI O VODĚ

Aleš Kendík za Mze a  Radek Novotný za Pravdu o vodě

ZÁZNAM DEBATY 

audio záznam

 

Česko se potýká nejen se  suchem, ale především s nesmyslnou „privatizací“ zisků a zestátnění nákladů na vodu

Prioritou měst a obcí je obnova infrastruktury, řádné zásobování občanů vodou a čista voda. „V okamžiku, kdy do systému pustíme soukromé zájmy, tzn. manipulace, korupci a lobbing, tak se z vody stane kšeft, a na něm profituje pouze ten kdo vše ovládá. V České republice bylo za posledních dvacet let zprivatizováno, já říkám vytunelováno,  spousta vodáren.  Způsobem, o kterém už i soudy dnes říkají, že byl protiprávní. “ 

Současný stav je „logický“ a v současnosti i někde „legální“, ale pro stát a občany nevýhodný. Díky němu není dost prostředků na opravu a obnovu vodárenské infrastruktury. „Mnoho peněz, které se od lidí vyberou, nekončí v obnově trubek, ale v zahraničí.“ „To není o tom, že by starostové a zastupitelé byli všichni zlí, zastupitelé měli málo informací, byli také zmanipulovaní lobbisty, kteří přesvědčili starosty, že přinesou obcím dotace, zajistí růst cen vody pouze o inflaci apod. Zastupitelé neměli proti těmto lživým slibům argumenty, protože nebylo žádné srovnání. Je to vše postaveno částečně na korupci, ale hlavně na nevědomosti,“ tvrdí Radek Novotný

Náměstek ministra zemědělství pro řízení sekce vodního hospodářství Aleš Kendík tvrdí, že celý problém je mnohem složitější.

„Vlastnictví vodovodní a kanalizační sítě by jednoznačně mělo zůstat v rukou měst a obcí, aby mohly ovlivňovat, co se bude dít,“ souhlasil s Novotným úředník. U provozování vodovodní a kanalizační sítě je ale modelů možných několik, a je na vlastníkovi, jaký si zvolí.“

„Po bitvě je každý generál, ale v té době jsme byli v nějaké situaci. To byl stav kolem roku 2004, kdy neexistoval koncesní zákon a bylo možné tzv. poptávkové řízení. Většina smluvních vztahů mezi obcemi a provozovateli je ale vyvážená. Přesto stále platí, že vlastník nastavuje parametry provozovateli. Tedy jak bude provozovat celou síť, jak efektivní bude v její správě nebo jak velké nájemné bude provozovatel generovat pro vlastníka.“ Aleš Kendík

Mze vědělo, co se v městských vodárnách děje před bitvou

2002 11.26. CCC informuje MZE o prodejích akcií vodáren_Stránka_1„Tvrdit, že po bitvě je každý generál, zní rozumně. Do té doby, dokud nevíte, že pana Kendíka, resp. Ministerstvo zemědělství ČR, od roku 2002 opakovaně upozorňuji na to, že zahraniční koncerny, resp. různí naháněči koncernů, skupují protiprávně české vodárny a poté realizují vykuchání ziskových částí městských vodáren přes provozní tunely, které slušně řečeno znamenají na desítky let privatizaci zisků a zestátnění nákladů.“

Co se týká schopnosti zastupitelů, nastavovat koncernům smluvní podmínky, nájemné a zisky, tak tato argumentace politiků či Mze je vzhledem k realitě zcela absurdní. Nejlépe o tom vypovídá ukázka z konkrétní valné hromady okresní vodárny. Zde totiž politici evidentně léta pracují v zájmu koncernu a právě díky nim končí stamilióny od lidí v cizině, lidé platí léta nejdražší cenu vody v kraji a městská vodárna přišla o dotace z EU na obnovu trubek. Toto nejen na Mze samozřejmě dobře vědí.“  Radek Novotný 

„Dnes máme přes 6500 vlastníků a 2500 provozovatelů. Systém je tedy atomizovaný a každý má jinou ekonomiku,“ připomněl Kendík. Ten souhlasí, že prioritou by mělo být, aby byl systém dlouhodobě udržitelný a generoval dostatek zdrojů na obnovu infrastruktury.

Jak chce Mze generovat dostatek zdrojů na obnovu infrastruktury, když zdroje ovládají koncerny? 

„Pokud zástupce MZe uvádí, že nejde nic dělat, pak to považuji za důkaz, že na Mze pracují nekompetentní lidé nebo lidé pracující pro koncerny. Právě Mze totiž bylo u toho, kdy se spustil proces rozdrobení 11 velkých vodáren v ČR na neskutečný a dlouhodobě ekonomicky nefunkční paskvil. Oddělili jsme neoddělitelné – prodej vody od studní. Z 2500 provozovatelů většina není povinna peníze vybrané od lidí reinvestovat zpět do obnovy vodárenského odvětví a z původních 11 krajských vodáren vznikl šílený a roztříštěný paskvil 6500 vlastníků a 2500 provozovatelů, který prioritně generuje zisky koncernům,“ reaguje Radek Novotný

 Voda, vodárenské trubky a hospodaření s vodou patří výhradně do rukou státu nebo městských či krajských vodáren!

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

 

NFPOV brání zájmy lidí i státu a prosazuje vrácení priorit lidí do správy vody, odsun koncernů od české vody a garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR. Vymahatelnost práva a odpovědnosti politiků je rovněž jeden z cílů NFPOV.

 

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

Žádné komentáře

Comments are closed here.

Prosazujeme vyšetření protiprávní instalace koncernů k naší vodě a garanci práva lidí na vodu v ústavě. Petici již podepsalo přes 36.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE