Pravda o vodě v Moravskoslezském kraji

Hospodaření s vodou je ze 99% v rukou španělského koncernu AQUALIA

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, KARVINÁ, FRÝDEK - MÍSTEK

Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s., SmVaK
španělský koncern AQUALIA

INFORMACE O VODÁRNĚ, KTERÁ DODÁVÁ VODU NA SEVERNÍ MORAVĚ

OPAVA, NOVÝ JIČÍN, FRÝDEK-MÍSTEK, KARVINÁ, HAVÍŘOV


Podmínky prodeje vody i cenu vody určuje v Moravskoslezském kraji šp. koncern AQUALIA, která inkasuje od lidí ročně stamilióny zisků z prodeje vody. SmVaK vlastní španělská společnost AQUALIA CZECH S.L. s 98,68 % podílem. Tuto společnost vlastní z 51% společnost FCC AQUALIA S.A. a 49% vlastní společnost MIT INFRASTRUCTURE EUROPE LIMITED se sídlem v daňovém ráji. Obě tyto společnosti jsou součástí španělského koncernu FCC.

Video: "Rozprodej" akcií SmVaKu z majetku obcí a ztrát vlivu obcí na vodu

1) Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. byla založena podle § 172 zák.č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32. Základní kapitál zapsaný v roce 1992 činil 3.534.057.000,- Kč. Šlo o největší smíšenou vodohospodářskou společnost na Moravě a její základní kapitál činil 3 534 057 000 Kč. Zajišťovala dodávky vody, její odvádění a čištění pro okresy Frýdek-Místek, Opava, Karviná, město Ostrava, Havířov, Studénku a Hlučín a také příhraniční oblasti Polska.

2) Společnost SmVaK od roku 1992 do roku 1999 byla logickou a ucelenou obchodní společností vlastnící a provozující vodárenskou infrastrukturu téměř po celém Moravskoslezském kraji. Města a obce měly ve společnosti SmVaK dominantní postavení s cca 90% vlastnickým podílem. SmVaK proto byl způsobilým žadatelem o státní dotace. Pokud by si společnost zachovala danou vlastnickou strukturu, mohla žádat o dotace z předvstupních fondů (ISPA) a dnes ze strukturálních fondů EU. Vlastnická struktura měla zásadní vliv na obchodní politiku společnosti.

3) Do roku 1999 městy kontrolovaná společnost nevyplácela dividendy, protože zdroje získané provozováním především reinvestovala do rozvoje provozované infrastruktury, případně je kumulovala v podobě nerozděleného zisku. Obecní samosprávy prosadily tuto obchodní strategii přes své zástupce v orgánech SmVaK. Uvedeným principům správy SmVaK města věřila až do roku 1999, přičemž do společnosti několikrát vkládala nově vybudovanou (a městy zaplacenou) infrastrukturu a jako protiplnění nabývala akciové podíly. Město za 1 akcii o nominální hodnotě 1 000 Kč vkládalo do SmVaK majetek v hodnotě 2 100 Kč.

4) Emisní kurz akcií SmVaK v roce 1999 obsahoval emisní ážio 1 100 Kč na akcii. Jednoduše řečeno, za infrastrukturní majetek v hodnotě 44 100 000 Kč dostalo město 21 000 ks akcií. Tímto postupem města přímo financovala rozvoj a obnovu infrastruktury v regionu a současně do budoucna svěřovala správu a provozování těchto svých investic společnosti SmVaK. Zároveň posilovala své majetkové podíly ve společnosti.

5) V rozmezí let 1998-1999 začaly města a obce většinou bez výběrových řízení a bez ocenění hodnoty akcií znaleckými posudky, prodávat akcie vodárny SmVAK soukromým společnostem Anglian Water a ONDEO. Města a obce tak postupně přišly o blokační a následně o majoritní podíl v SmVaku.

6) V roce 1999 ovládly výše uvedené soukromé subjekty Sm Vak zcela. V roce 2001 byli rozhodujícími akcionáři Anglian water s podílem 54,30% akcii a ONDEO Services s podílem 43,57%.


Jsou pro vás tyto informace přínosné?

PODPOŘTE NÁS

Vaše PODPORA pomáhá. Můžeme díky ní poskytovat informace ZDARMA a informovanými lidmi nemohou Trautenberkové ani naháněči koncernů manipulovat.

Můžete nás podpořit převodem na transparentní účet u ČSOB:

Číslo účtu: 966665/0300

nebo

 

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a vodu spravovat jako veřejnou službu a ne podnikání za účelem dobývání zisku!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak podepište petici požadující toto respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

[php function=1]

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

%%_op_gdpr_consent_%%

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit