Pro tyto děti stojí o vodu bojovat!

Indiánská pravda o vodě platí i dnes

Mám kamarádku, Jitku Tuli, která mi poslala tento vzkaz a podporu k tomu, co dělám.

Water walkers, defenders of water, keep going, stay strong. We do it for the next generations, we do it for the babies of all species. We will never give up or give in. Because we know the power that comes from water is life itself. The spirits of water exist in every rain drop, in the wombs of women, in the clouds, the rivers, in every stream and puddle, in the veins of trees, in the vastness of oceans, in every rainbow, in the air we breath, and every tear we shed for joy or grief. We are literally water, living on a ball of water in a pulsating, breathing and alive universe. They cannot break our spirit. Rise up my relatives. Let our voices and actions of love for the water become a water song sounded in unity and heard in every nook and cranny of this beautiful world we are blessed to be born into.

Můj překlad je nedokonalý, ale přesto si dovoluji ho tady dát pod originál.

Vy, kdo zříte vodu, obránci vody, pokračujte, zůstaňte silní. Děláme to pro příští generace, děláme to pro děti všeho živého. My se nikdy nevzdáme, neustoupíme. Protože víme, že síla, která pochází z vody, je život sám. Vodní duchové existují v každé kapce deště, v lůnech žen, v oblacích, v řekách, v každém proudu a louži, v žilách stromů, v rozlehlosti oceánů, v každé duze, ve vzduchu, dechu a v každé slza prolévanou z radosti nebo smutku. Jsme doslova vodu, žijící v obrovské kapce vody, pulzujeme, dýcháme a žije jen díky ní ve vesmíru. Nemohou zlomit našeho Ducha. Povstaňte mí příbuzní. Nechť naše hlasy a činy z lásky k vodě se stanou písní vody znějící v jednotě a jsou slyšet v každé skulině tohoto krásného světa, kde jsme se požehnáni narodili.

Asi jsem byl indián, protože toto cítím k vodě také.

PS: Vidíte tady někde koncern? Cítíte tady někde koncern?


Je třeba vrátit vodu zpět do rukou města a obcí.

ZÁZNAM Z WEBINÁŘE, KDE UKAZUJI, CO PROTO DĚLÁME

VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST


 

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje