Cena vody Lobbisti a naháněči koncernů Veolie Vodárny

Zlínský zázrak: Voda zlevnění o korunu a za 85 let již bude zdarma

Cena vody na Zlínsku zlevní o jednu korun –  Bravó, bravó

Plácá se po ramenou primát(or)  Zlína Adámek (STAN) a šéf Vaku Zlín Březík.  A okamžitě troubí do novin, že ještě před pár léty byla voda na Zlínsku téměř nejdražší v republice, teď se její cena kolem průměru a v roce 2018 dokonce klesne o korunu, což se nikde jinde v regionu neděje.

“Fantastický” pokles ceny, ovšem přišel až poté, co jsem spolu s  Otrokovicemi a Fryštákem po 13 letech u soudu dokázal, že Veolie prodává vodu na Zlínsku díky protiprávnímu komplotu, do kterého bylo zapojeno město Zlín vedení Vaku Zlín, což potvrdil pravomocně soud.

Sleva o 1 korunu to je úspěch jen pro cizince, ne pro občany

Pokud víte, že od roku 2004 do roku 2017, kdy je voda v rukou Veolie, vzrostla cena vody z 39,5 v roce 2004, na 86,71 v roce 2017. To je o 47 Kč. 

Adámek tak má obrovský volební problém. Lidé totiž začínají vodě věnovat pozornost a díky PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚ  rozumí tomu, že vedení radnice jedná v zájmu cizinců. A to je sakra problém! Proto pro ty občany, kteří  ještě neví, co město na jejich úkor léta páchá, připravila radnice, v čele s panem primát(orem)  Adámkem krásný populistickým dárek.

Cena vody zlevní v roce 2018 o celou jednu korun. mozek

V roce 2004 z Vodovodů a kanalizací Zlín (VaK Zlín), ohloupení politici prodali, pronajali a bezúplatně vyvedli (zaměstnance, management, právo inkasovat zisk z vody, smluvní portfolio) do společnosti Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia,  vše co vydělává. Proces proběhl protiprávně, akcionáři z řad měst a obcí bylo podvedeni, někteří k tomu byli dokonce finančně motivováni (město Zlín cca 30 mil.). Toto potvrdil pravomocně Vrchní soud v Olomouci srovnani-vodare.zl-kraje-ceny vody v letech 08-15koncem roku 2016.

 

Ceny vodného a stočného od té doby letěla nahoru a zanedlouho byla daleko nejdražší v celém kraji a mále v celé republice. V roce 2010 přišel první rozsudek, že jde o protiprávní tunel. Vedení vodárny Zlín se proti rozsudku odvolalo, ale po dohodě s největším akcionářem vodáren, městem Zlín, které za tunel i drahou vodu nese největší odpovědnost, další růst cenu vody raději začalo brzdit, protože to byla politická sebevražda.

V roce 2017 nabyl právní moci rozsudek,

který potvrzuje, že Veolie má vodu v rukou díky protiprávnímu komplotu na kterém se podílelo mimo jiné město Zlín a vedení Vaku Zlín.

Co teď? Jak oblbnout lidi  a udržet Veolii u monopolu vody?

KOST-OHLODANA-JŘíká si vedení radnice a Vaku Zlín. Aby voda zůstala v rukou cizinců, tak:

  1. nesmíme podat žaloby
  2. škody necháme promlčet
  3. a lidem hodíme kost v podobě snížení ceny vody o korunu z 86,71 na 85,71 korun.

O tom, že jde o populismus  a že se pokouší udělat z lidí hlupáky, nikdo soudný nepochybuje.  Město se snaží zamaskovat zvrhlost, kterou na lidech léta páchá. Vždyť, aby se cena vody na Zlínsku dostala na úroveň ceny vody v sousední Kroměříži,  bude muset Adámek s Březíkem udržet na uzdě Veolii  a 11 let musí cena vody klesat o jednu korunu !

Spoléhá na to, že lidé nemají informace. a vypouští neskutečné komentáře: „Trend je v našem případě patrný a nevybavuji si v současné době žádné jiné město, kde by cena vody také klesala,“ bije se v hruď  Adámek.

Ovšem realita je raková, že v jiných okresech Zlínského kraje je voda o zhruba pět a více korun levnější. A to proto, protože tma voda zůstala v rukou samospráv a nebyl tam instalován tzv. provozní model a funguje tam smíšený model vodáren, kdy se o vodu i trubky stará vlastník a tím jsou města a obce.

Zajímá, vás zda voda bude zlevňovat ve Zlíně i dál?

bernardVedení Moravské vodárenské, bláboly o dalším poklesu cen do éteru raději nepouští a k dalšímu snižování ceny se staví  zdrženlivě. „Cenu vodného a stočného pro rok 2019 nemůžeme v tuto chvíli předvídat. Dlouhodobě se ale ve spolupráci s VaK Zlín snažíme rozvíjet vodárenskou infrastrukturu a vytvářet tak prostor pro budoucí úspory,“ nastínil ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard (bývalý ředitel Vaku Zlín, který celém protiprávním komplotu asistovala a pak přeskočil do náruče Veolie).

Vedení vodárny ovšem hlásá pohádky

„Nejde o jednorázové populistické snížení vody jen na příští rok. Smluvně zajištěný závazek nezvyšování ceny vody zásadně jen o inflaci platí i pro příští roky. Cena vody tak bude i v příštích letech nižší, než je letos,“ nastínil předseda představenstva VaK Zlín Svatopluk Březík.

V této větě dokázal popřít úplně všechno – růst cen, jejich zmrazení i jejich pokles, nebo čtu špatně?

On je to celkově velmi podivný správce vody pro občany

Okolní vodárny v rukou měst

O téměř dvě koruny se voda zdraží na Kroměřížsku, kde patří vodárny městům a obcím. Ovšem i tak zde lidé platí nejméně v kraji. Kubík vody tam stojí necelých 76 korun. Za zvýšením cen stojí inflace, zdražení elektřiny a např. nařízení ministra životního prostředí, kdy podnik již nemůže ukládat kaly z čistíren odpadních vod přímo na skládky. „Musíme to řešit s firmami, které také zdražily. Kalů vyvážíme 7 tun ročně,“ upřesnil Lejsal, ředitel městské vodárny Kroměříž, která snížení ceny na Zlínsku považuje za „gesto“.

O více než korunu, na 80,73 korun, se zvedá cena na Vsetínsku, kde se v posledních dvou letech nehýbala. Kvůli projektu Čistá řeka Bečva, v rámci něhož se díky štědrým dotacím od státu staví a opravují kanalizační rozvody i čistírny, se muselo zvyšovat stočné. Byla to podmínka dotace.

„Musíme teď stočné zvyšovat každý rok, abychom získali peníze na další obnovu kanalizace. Pokud by to v podmínkách nebylo, nedělali bychom to,“ ujistil šéf Vodovodů a kanalizací Vsetín Michal Korabík.

Více za vodu zaplatí také lidé na Uherskohradišťsku, tamní vodárny zdražily ze 75,90 na 78,54. V některých částech Uherského Hradiště a v Bílovicích, Bojkovicích a Kunovicích to bude o něco více, protože se tam musí zvýšit stočné podobně jako na Vsetínsku kvůli poskytnutým dotacím na opravu tamní infrastruktury.

 

Srovnání ceny vody v letech 2017 a 2018 Zlínský kraj

okres                             cena vody m3        prodejce vody

Kroměříž                 74,91 / 76,86             města

Uherské Hradiště 75,90 / 78,54             města

Vsetín                         79,47 / 80,73            města

Zlín                             86,71 / 85,71             koncern Veolia

Tunel do roku 2034?

O ukončení tunelu Vaku Zlín, resp. o dvou smlouvách na základě nichž firma Veolie disponuje s majetkem Vaku Zlín, rozhoduje zlínský okresní soud. Vrchní soud v Olomouci loni pravomocně rozhodl, že valná hromada VaK Zlín, která “pověřila” vedení vodárny Zlín (ve kterém seděli lidé z Veolie) uzavřít smluvy s Veolií byla protiprávní. Představenstvo nikdy legálně nebylo pověřeno uzavřít smlouvy s Veolií a na celém komlootu se podílela dle důkazů a soudu přímo Veolei, město Zlín a vedení Vaku Zlín.

Rozumní akcionáři, kteří hájí zájmy lidí a vodárny požadují, vrácení vody a podniku i neoprávněného obohacení do rukou samospráv.

Zdroj: https://zlin.idnes.cz/cena-vody-2018-zlin-kromeriz-vsetin-uherske-hradiste-f8l-/zlin-zpravy.aspx?c=A171212_370105_zlin-zpravy_ras

Žádné komentáře

Comments are closed here.