Pravda o vodě v Uherském Hradišti

vodárna i prodej vody je zcela v rukou měst a obcí

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Slovácký Vak


CENA VODY, VODNÉ A STOČNÉ, CENA KUBÍKU VODY UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Vodárna i prodej vody jsou plně pod kontrolou měst a obcí

Tzv. smíšená vodárna, která vlastní infrastrukturu a tu sama provozuje. Řízená českými vodárenskými odborníky.  Je pod plnou kontrolou měst a obcí Slovácka. Dotace z EU čerpá sdružení města a obcí a okresní vodárna tuto infrastrukturu provozuje společně s vlastní. Dominantní, i když ne majoritní, postavení má město Uherské Hradiště.

I zde proběhlo několik pokusů o privatizaci zisků z vody. V říjnu 2006 vznikla Slovácká vodárenská, a.s., kde působí lidé z Veolie a lidé napojení na advokáta Veolie, Roberta Pergla - Milana Fritz - a tato společnost v roce 2014 stále existuje.

Cenu vody na Slovácku navrhuje od založení společnosti v roce 1993 představenstvo Slováckého Vaku, složené se zástupců měst a obcí a českého vodárenského managementu, pracujícího pro města a obce, nikoliv pro zahraniční koncern.

O ceně vody tak rozhodují výhradně města a obce. Kalkulace nákladů vodného a stočného obsahuje rovněž ziskovou marži provozovatele, ta je k dispozici výhradně Vaku a městům a obcím. Společnost záměrně netvoří vysoké zisky, protože svou činnost zaměřila na místo do výplaty dividend do investování a obnovy infrastruktury v regionu. Slovácký Vak má léta nižší V/S než sousední Vak Zlín, kde vodu prodává Veolie.

Míra inflace je přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen a dá se  s ní porovnat růst ceny vody.

Slovácký Vakvodnéstočnécelkemrůstinflace
rokKč/m3Kč/m3Kč/m3%%
201639.3335,6574,981,03
201538.8734.2773.141.37
201438.6933.4672.151.040.4

ZDARMA

Kolik a komu za vodu platím a kde mé peníze končí?

  1. Výše vodného a stočného za poslední 3 roky
  2. Zisky z "vody" dosažené vodárnou v rukách měst a obcí za 4 roky
  3. Výroční zprávy, rozvahy a účetní závěrky za 3 roky
  4. Jak se stanoví zisk z vodného a stočného a kde zjistíte jeho výši?

Nemám rád SPAM, e-mail můžete vždy odhlásit!

Požadujeme garantovat právo lidí na vodu a správu vody jako veřejnou službu!

Voda je dar a s darem se nekšeftuje. Souhlasíte? Pak se přidejte a podepište petici požadující to respektovat.

Petice VODA JE ŽIVOTPožadujeme vrátit vodu zpět do rukou měst/státu

Petici již podepsalo

2346 občanů