Když se měří každému jinak

VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST: 1. Otázka – Za možnost v Praze vydělávat koncern nikdy nic nezaplatil?

PRAVDA O VODĚ a obsah webináře VODA NENÍ SAMOZŘEJMOST, ani mé informace a snaha napravit systém se nelíbí zejména koncernům a lidem pro ně pracujícími. O to více je dobré, že se lidé začínají ptát a věci i informace si ověřují nebo se je snaží více pochopit v souvislostech. Jednak si dělají vlastní názor a také vím, že ani já, i když se v odvětví pohybuji dlouho a na jednání koncernů jsem expert, tak rozhodně nevím vše. Takže díky za každého, kdo se ptá a o věcech přemýšlí nebo mne přivede k pohledu na věc z jiného úhlu. Vaše otázky na mne často nutí o věcech přemýšlet jinak a někdy objevím neuvěřitelné souvislosti. 🙂

Po webináři mi přišel e-mail od jeho účastníka. Poslal velmi zajímavé otázky a odpověď na ně by měli znát všichni. Rozhodl jsem se odpovědi zveřejnit na blogu všem a to postupně, protože každá otázka je velmi dobrá :-).

„Dobrý večer, pane Novotný, nejsem už úplně mladý ročník, neumím se pohybovat po Facebooku, neuměl jsem položit dotazy v průběhu webináře. Dovolím si tedy požádat o objasnění pár věcí, které mi utkvěly v hlavě, touto cestou:

  1. Říkáte, že z Prahy odteklo do ciziny 6 miliard Kč – peníze, které tam koncerny vydělaly a z nichž jsme nikdy nic neviděli. Mám tomu rozumět tak, že za možnost v Praze vydělávat nikdy nic nezaplatily? Nebo je to rozdíl mezi oběma čísly?
  2. Vyděsila mě zmínka, že z toho, co zaplatím, odejde třetina do ciziny. To je skutečně tak, nebo to byla spíš nadsázka? Zdálo se mi, ze čísla, která jste uváděl v prezentaci, tomu nenasvědčují, ale nestíhal jsem to zcela sledovat a tohle byla skutečně jen zmínka v toku řeči.
  3. Ještě více mne vyděsila informace, že se nedostatečná údržba trubek  vody dohání chlorem. To přece není možné! A pokud ano, musí to mít nějaké meze! Kdo to kontroluje? Kde se to děje?
  4. Měřáky na studnách: nepochopil jsem, o co jde. To má být poplatek státu, o kterém se teď tolik mluvilo, nebo bych měl za vodu platit někomu, kdo s mojí studnou nemá nic společného? (Tak jsem pochopil Vaši zmínku, že zabránit by tomu šlo vyhnáním koncernů).

Děkuji za odpovědi.“

 

shadow-ornament

  1. Říkáte, že z Prahy odteklo do ciziny 6 miliard Kč - peníze, které tam koncerny vydělaly a z nichž jsme nikdy nic neviděli. Mám tomu rozumět tak, že za možnost v Praze vydělávat nikdy nic nezaplatily? Nebo je to rozdíl mezi oběma čísly?

Velmi dobrá otázka, ve které se mnoho lidí ztrácí, protože podobný argument často vědomě zástupci koncernů používají, aby zmátli lidi a zastupitele. Ve Zlíně byl jeden člen ODS z radnice města Zlína. Na zastupitelstvu říkal lidem i svým kolegům. Co se jim nelíbí? Veolia dostala 700 miliónů a my jsme dostali 700 miliónů.  Motal ovšem "hrušky s jablky“ a to samozřejmě cíleně, pokud není úplně mimo, což také nelze vyloučit.

Koncern za to, že prodává vodu, přesněji provozuje trubky /dodává vodu a odpadní vodu čistí/, platí vlastníkovi infrastruktury (v Praze - Pražská vodárenská společnost - PVS) NÁJEM. Tento NÁJEM je ovšem položka, která je kalkulovaná do ceny vodného a stočného lidem a koncern ji  okamžitě přeúčtuje lidem do ceny vody. Koncern tak sice platí PVS NÁJEM, ale od lidí ho v ceně vody dostává okamžitě zpět. Peníze, které městská vodárna (PVS) dostane, tak ve skutečnosti na konec zaplatí lidé.

Pokud chceme porovnávat, kdo co komu zůstává ze Smlouvy o provozování a jak je tato smlouva vyvážená pro koncern a pro město (občan), pak je třeba nenechat se zmást tím, že naháněči koncernů cíleně rádi zaměňují VÝNOSY a ZISK.  Je třeba porovnávat vyváženost uzavřených smluv z pohledu dosahovaných ZISKŮ u obou subjektů, které smlouvu uzavřely a z pohledu toho kolik musí INVESTOVAT, aby tyto ZISKY dosáhly.

Navíc je neoddiskutovatelné, že pokud bude provozní společnost (PVK) v rukou města, pak i kdyby zůstala tato šílená disproporce v ziscích zachována (a o tom mám pochybnosti), tak město, může zisky (PVK) vyinkasovat a okamžitě reinvestovat a tyto peníze vybrané od lidí rozhodně neskončí v zahraničí.

Podstatné jsem na webináři řekl - všechno (odpisy, náklady, investice i zisky městských vodáren a koncernů) - zaplatí vždy občané České republiky.

Rozdíl mezi porovnatelnými veličinami a čísly v Praze je tento:

Královské dělení nebo lumpárna?

Pokoutný a protiprávní způsob prodloužení provozní smlouvy  s Veolií

V případě Prahy je zde ještě jedna podstatná věc. Zastupitelé města dostali ve středu večer 93 stránkový materiál, do kterého bylo vloženo prodloužení smlouvy o provozování s Veolií o tuším 15 let a to zcela zdarma, ale nikdo (ani předkladatel - zastupitel) na to kolegy neupozornil !

O materiálu rozhodovali na druhý den a nevěděli co schvaluji!

Zde je důkaz:


Zastupitel Martin Bursík (KDU-ČSL)
Předkládáte nám materiál, který má 93 stran. Dostali jsme ho včera do schránek.

Nejde jen o to uvěřit firmě Epic, Deloitte and Touch a poradcům, že je majetek správně oceněn, ale jde také o to uvěřit kolegům, že i rámcové smlouvy, které vytvářejí podmínky fungování, práva a povinnosti a sankce mezi hl. městem Prahou na jedné straně a PVK na straně druhé, jsou správně formulované.

Máme schválit pravidla hry na období do r. 2013, aniž bychom si je přečetli. Nedokáži přečíst 93 stránek v průběhu dopoledne.

Máme věřit a pod tlakem události toto máme schválit. Myslím si, že toto není od vás při nejmenším korektní. Existují elektronické možnosti komunikace, mohli jste nám to zaslat několik dní předem. 1. jste to projednávali na radě, jednáte o tom velmi dlouho, máte za sebou snad 8 jednání. Dlouhodobě průběžně v rámci svého mandátu sleduji nejen oblast životního prostředí, ale i vodovodů a kanalizací. Nestíhám to. Nepřečetl jsem si  to, nejsem schopen se k tomu vyjádřit. Pravděpodobně kolegové mají z jiných zdrojů informace v předstihu a jsou schopni to posoudit, já nejsem.
Nechci působit obstrukčně, ale myslím si, že by bylo solidní, je-li to tak podstatné - jedná se o 1 mld. Kč - dejte nám týden, svolejte mimořádné zastupitelstvo a tam nechte bod projednávat. Dejte nám čas k tomu, abychom mohli tuto věc posoudit a nebylo naše hlasování založeno pouze na důvěře.

Zastupitel Hvížďala (Unie Svobody)

Není možné, abychom zhruba po 6 - 8 letech mnohasetmilionové transakce neprojednali v komisích a ve výborech, abychom materiál dostávali několik hodin před jednáním.

Upozornit na to, že projednat více než 90 stránkový materiál, který je velmi složitý - záležitostí se dlouhou dobu zabývám, a řeknu jednu věc, která je možná příliš ostrá, ale je určitě pravdivá: stejně jako jsme tady měli kauzuistiky tunelování 1. městské banky, myslím si, že do několika měsíců se odkryjí karty, jakým způsobem byla tunelována nejcennější surovina ve městě, a to je voda.

Zastupitel Hošek (KDU-ČSL):
Domnívám se, že při předložení tohoto bodu jsme akceptovali jako zastupitelstvo několikanásobné porušení jednacího řádu. Předklad byl hotov včera, přesto zastupitelstvo akceptovalo, že se o tom dnes jedná.

Zastupitel Dobrý (ČSSD)
Kdybychom neměli na kontu ani korunu, tak bych se do prodeje také dral. Pak bych začal ale zvažovat, zda je lepší to prodat než si půjčit. (…) Nesouhlasím s tím, že si budeme v době, kdy bude změna zastupitelstva, vystřelovat poslední patrony. Na účtech máme asi 6 mld. Kč. Nepospíchal bych s tím a nechal bych si udělat právní rozbory.VODA NENÍ SAMOZŘEJMOSTZáznam z webináře

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje