Nejen voda: nevědomost, zisk a otroctví

V březnu jsem napsal o dění ve vodárnách a kolme vody v ČR na blogu článek „Je to stejné jako v románu 1984, jen ideologii nahradily peníze“ a dnes jsem na idnes narazil na článek, který to, co se ve spoelčnosti a tudíž i s vodou děje, popisuje obdobně jen z nadhledu. Napsal jsem k tomuto článku autorovi poděkování a svůj názor: 

Orwell platí na jednání lidí – ne na systém, pod kterým je jednání lidí presentováno. Rozdíl mezi socíkem a tím, co zde máme dnes je jen v tom, že IDEOLOGII nahradily PENÍZE. Koncerny a pro ně pracující „politici“ pro ně udělají cokoliv – korupce, gangsterské praktiky, převraty, války.

VÁLKA je ZISK – OTROCTVÍ je ZISK – NEVĚDOMOST je ZISK

Musel jsem se usmát, když jsem váš článek dočetl. Věnuji se 15 let vodárenství v České republice, resp. zastavení instalace koncernů mezi vodu a lidi. Děje se to tak, jak píšete:

  1. Předává se monopol vody do rukou koncernů, které z veřejné služby dělají KŠEFT
  2. Zlodějna se nazývá PUBLIC PRIVAT PARTNERSHIP
  3. Novináři se mi přiznávají, že mají zakázáno o VODĚ psát a ČT odvysílá jednou za 4 roky pořad, který ukazuje, že jde o tunel, ale tím to končí.

Na stránkách www.pravdaovode.cz a v celém projektu PRAVDA O VODĚ, VYSVĚTLUJI, jak z nás dělají OTROKY a mám to hned na úvodní stránce www.pravdaovode.cz. DOKLÁDÁM, že v odvětví, kde ceny rostou nejvíce ze všech médií, pořád schází peníze, protože miliardy vybrané od lidí z vody tečou do zahraničí. UKAZUJI, jak a kdo instaluje soukromé penězovody do vodáren a toto vše stojí na – NEVĚDOMOSTI. ŘÍKÁM, že ačkoliv to lidé neví, tak skrytá VÁLKA již řadu let probíhá i v ČR a to o VODU.

Zde máte článek, jehož obsah mne zaujal a názor si uděláte sami.

2016: Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla

Orwellovo dílo bylo vždy veřejnosti předkládáno jako popiska socialistických diktatur. Uběhl zlomek času v historii lidstva a údajně demokratické vlády světa kopírují toto dílo s čím dál větší důsledností. Můžeme opět srovnávat.

VÁLKA JE MÍR
Státy stojící v závěru osmdesátých let dvacátého století proti sobě jako nesmiřitelní nepřátelé, takřka v mžiku obrátily. Podobně jako zástupy vyznavačů jediného učení během několika dnů prozřely a začaly se klanět bohům svých dosavadních nepřátel. Všichni byli najednou bratři a svět po tisících vypouštěl bílé holubice se zelenou ratolestí. To byla první lež.
Obě mocnosti prohlásily, že se již nemusí hlídat a opustily cizí státy s příslibem, že už se k sobě nikdy nepřiblíží. To byla druhá lež. Začali se ozývat zbrojaři mírumilovných zemí, kterým přitékalo méně miliard, přestože ve velkém prodávali pod rukou zbraně nepřátelům, které vraždily lid ve svobodných zemích. Ale poněvadž politici jsou na Zemi pouze jako loutky, museli sehrát pro svět nové divadelní představení. Skryli se za organizaci míru (OSN), která dnes vydává na požádání povolenky k vojenskému napadání států, a začali vnucovat světu údajnou demokracii. Válka je mír.

Ve jménu celosvětového míru začaly osvobozené státy s těmi otrlými rozdavači svobody a demokracie, a se svým mocným našeptávačem, vnucovat svoji představu svobody a demokracie cizím státům. Stále s bílou holubicí a zelenou ratolestí, se zbraněmi popsanými velkými nápisy SVOBODA a DEMOKRACIE, nechali zavraždit ty, kteří údajně zotročovali lid. Nositelé míru nastolili nové pořádky, kdy se lidé, do té doby žijící v klidu pod jařmem údajného diktátora, začali vraždit navzájem. Ale státy se svým novým světovým vůdcem volaly do světa, že toto je daň za svobodu, kterou jim darovaly. Od těch dob se začalo napadání cizích států říkat boj za demokracii. Oproti slibům se údajně demokratické státy znovu nechaly dobrovolně obsadit vojsky, protože si nechaly našeptat, že je jejich osvoboditel, pak nepřítel, pak přítel opět nepřítel. Zbrojaři a váleční fanatici chrochtali blahem. Válka je v jednadvacátém století prezentována mocnými jako boj za mír. Jsme horší, než jsme byli.

SVOBODA JE OTROCTVÍ
Státy kontinentu se osvobodily z tyranie jediné strany a jednoho učení. Lid jásal, rozjel se do všech zakázaných míst na Zemi, kupoval zmetky v zářivě barevných obalech. S nadšením kradl, protože v těch zemích to bylo tak svobodně jednoduché. Noví politici se stejnými jmény a zatuchlými rodokmeny funkcionářů svobodně rozprodávali, ale raději rozkrádali, bohatství země. To dělají dodnes. A protože byla svoboda, uzamkli obyčejný lid na čtyři roky do jejich klecí z falešného pozlátka, s fotoalby dovolených snů, a mezitím jim rozprodali zlatý poklad, jehož základ tvořily šperky a mince otců a matek národa. Lidu vysvětlili, že vše dělali v zájmu svobody, demokracie a blahobytu, a pustili jej k volbám, kde mohl zvolit stejnou zlodějskou pakáž jen třeba jinak zbarvenou.

Ale původní demokratický svět, svoboda slova, právo na shromažďování, kritika, satira, nepřál svobodě hlásané politiky – omezování svobody. Neustále lidu připomínali, jak nebezpečná byla předchozí špehovací složka státu. Na druhou stranu se v zemích začaly objevovat zákony omezující kritiku, omezující získávání informací, jejich zveřejňování… Politici vše zabalili do úhledné lži, že tím chrání svůj milovaný lid. Ten, jako hloupé stádo, začal důležitě ryčet na kameramany, že má svá práva, sledován tisíci kamerami státu, které slouží údajně pro ochranu lidu. Ovšem lid je za vlastní bezpečnostní kamery mnohdy trestán. Lid je sledován dotazníky, nařízeními, státními formuláři, rodinám je přikazováno, jak vychovávat děti, do kterých škol je přihlásit, svobodnému podnikání je přikazováno, jak má podnikat… Postupně je řízen státem každý náš krok. Ale pořád máme plnou hubu svobody a demokracie, jen prý musíme obětovat něco k její ochraně. To NĚCO je stále větší!

Svoboda si žádala nový jazyk – newspeak. Proto bylo zakázáno používat mnoho slov a vynalezena byla nová. Cikán se změnil v Roma a bylo mu vsugerováno, že se tak jmenoval odjakživa. Z černocha vznikl Afroameričan, eskymák se změnil v Inuitu. Slepý v nevidomého, idiot v mentálně postiženého, důchodce v seniora. Bylo zakázáno používat slova přesně popisující skutkový stav věci. Zneužívání práce lidu se začalo říkat řešení romské otázky, žádostem o rovné podmínky se říká diskriminace, boji za zachování základních hodnot státu a národa se říká xenofobie. Naši noví přátelé na kontinentu hledají každou příležitost jak nás podvést a okrást, třeba na kvalitě potravin, tvrdíc, že tak si to my, hlupáci z Východu, přejeme. Jako by hnůj byla naše odvěká strava. Tomu se říká Evropská únie.

NEVĚDOMOST JE SÍLA
Vítězství intelektu, svoboda mysli, informace, jaké jen hrdlo ráčí. To vše přinesla svoboda, které lid se slepou důvěrou uvěřil. Všem se před očima míhala hesla slibující novináře obětující se ve jménu pravdy a spravedlnosti. Znovu se začala upravovat historie. Říkalo se tomu pravda. Při hledání pravdy se řada dokladů o pravdě ztratila, byla pozměněna, byla odsouzená k zapomenutí. Pravda o bývalých funkcionářích, kteří jsou dnes mocní, byla prohlášena spravedlivým a nestranným soudem za lež. Tečka. Mocným se ve spravedlivých zemích nedokazuje pochybení, ani krádeže miliard, jsou očištěni a nadále velebeni. Pokud někdo nesouhlasil, mohl klidně psát třeba na svůj web nebo na svobodný blog či zpravodajský server a všem sdělit, co se stalo s pravdou. Lid však věřil vůdčím svobodným médiím, která si ráda psala na své stránky, že jsou nejdůvěryhodnější v zemi a zamlčovala stejně aktivně, jako média na celém kontinentu. Kritické hlasy nazval hlavní proud – podle newspeaku mainstream – lží.

A tak mainstream – hlavní mediální proud – začal lidu sdělovat pravdu trošičku zkrácenou, trošičku upravenou, trošičku lživou. Média ukázala lidem hrdinné politiky kráčející v čele davu protestujících, i když to byla ve skutečnosti osamocená skupina světových lhářů obklopená armádou sniperů a ozbrojenců. Média nám ukázala protestující davy proti novým (ne)pořádkům v zemi sousedící s naším staronovým nepřítelem – hrstky dobře nasnímaných komparzistů na stadionu. Média nám ukazují trpící děti, utopené, zmoklé, zmrzlé, ale i staré ilegály. Žádná hlavní média neukazují, jak trpící zahazují darované jídlo, oblečení, stany, opovrhují pomocí, napadají ty, kteří jim poskytli azyl a dožadují se pomoci dle svých představ – tedy ráj. Média říkají lži informovanost. A lid pořád věří, že když to bylo v novinách a v televizi, tak je to pravda.

Orwell není již fikce. Orwell začíná být skutečností světa, který lháři stále nazývají svobodným a demokratickým. Velký bratr vás sleduje, i když spíte!

Zdroj: http://dolansky.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=523962

   

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje