Čertíkům na radnicích je třeba se postavit.

Některé politiky lidi nezajímají, nezajímá je ani škody na majetku města v řádu stovek miliónů korun

 Dne 22.3.2015 odvysílala ČT 2 v pořadu Nedej se+ reportáž  Megapodvod s vodou, týkající se výhradně vodáren, cen vody, dotací a financování vodárenských sítí.

Reportáž na konkrétním příkladu popsala, co se ve „vodě“ děje, co provádí „politici“ s vodárnami a proč zisky z vody tečou do zahraničí. Totéž platí pro řadu regionů v České republice. Odpovídá na řadu otázek a řadu otázek otevírá. Kde končí peníze lidí, které za vodu platí? V rozvoji vodárenských sítí nebo na účtech koncernů v zahraničí? Kdo znemožnil čerpání dotací z fondů EU městům a jejich vodárnám? Kdo protiprávně ovládnul vodárny a vyvedl jejich zisková aktiva na soukromý subjekt? Kdo porušuje zákony ČR?

Reportáž ukázala, že soudy dávají zapravdu těm, co brání vodárny u soudů. Více ZDE.

Pochybné návrhy smluv s koncernem, předložilo k schválení vždy představenstvo okresní vodárny. V případě vodárny Zlín o jeho složení rozhodovalo Statutární město Zlín (SMZ). Odpovědnost za případné škody a za ztrátu možnosti čerpání dotací nese tudíž představenstvo a hlavní akcionář vodárny.

No a tady je problém. Škody jdou do stamiliónů a v případě konečného verdiktu soudu, který prohlásí proces vedoucí k uzavření smluv za protiprávní (Krajský soud v Brně toto již prohlásil 2x). Vzniká tak obrovská odpovědnost pachatelů a to i těch, které prvotní činy nechali promlčet.

Na radnici SMZ přišli po volbách v říjnu 2014 „staro STAN- noví ANO“ lidé. Již 6.11.2014 mohli mít pravomocné usnesení soudu, které jasně říká – je to protiprávní nebo ne. V případě, že ANO, pak by na Zlínsku bylo skutečně lépe. Došlo by anulování 10 let vyvádění zisků z vody na zahraniční koncern v objemu cca 600 mil.Kč. Ty se v tom případě vrátí do Vaku. Obce by nabyly přes Vak Zlín zpět kontrolu nad vodou v regionu a získaly by cca 90 mil.Kč zisku/ročně z provozování své infrastruktury. Navíc mohly mít Vak Zlín zpět v pozici oprávněného žadatele o dotace z EU, na které již byl připraven projekt v objemu cca 500 Kč dotací.

Čísla jsou ohromná 1.100.000.000 Kč na obnovu sítí a každý rok cca 90 mil.Kč zisku.

Jaká byla reakce politiků po volbách v říjnu 2014?

Politici ve vedení Vaku Zlín cca 3 dny před jednáním soudu, ke kterému se odvolali, požádali Vrchní soud v Olomouci o přerušení jednání. Cílem bylo, dle mého názoru, získat čas na „jednání nebo kupčení“ (názor si uděláte sami) se žalujícími stranami. A k tomu skutečně okamžitě došlo. Začalo protiprávní obcházení akcionářů Vaku Zlín, kde se starostům nabízely pozice v orgánech Vaku, nějaká ta investice do sítí nebo cokoliv, co chcete apod.

S jedinou podmínkou – STAHNĚTE ŽALOBY!

I já jsem byl několikrát kontaktován s tím, že je zájem o schůzku …. Odmítl jsem jednat s kýmkoliv z Vaku Zlín a z města Zlín. Nabídl jsem oficiální schůzku a předání důkazů primátorovi SMZ, p. Adámkovi (STAN), který ji odmítl, což je jeho právo.

Pro vedení Vaku Zlín a SMZ pak přišla ledová sprcha.

Místo stažení žalob, přišla reportáž Megapodvod s vodou, která všem lidem v ČR ukazuje a vysvětluje, co se s vodou na Zlínsku děje. Co politici dělají a pro koho ve skutečnosti pracují? Okamžitě, již den po reportáži, Rada města Zlín vyzvala představenstvo, které si do Vaku Zlín po volbách dosadila, aby začalo jednalo o urovnání sporů s žalujícími formou dohody!    

22.3. byla odvysílaná reportáž Megapodvod s vodou

Následovala poněkud schizofrenní reakce ze strany vedení SMZ a Vaku Zlín.

Již den po reportáži, dne 23.3., se schází mimořádné zasedání Rady města Zlína k Vaku Zlín – konstatuje:

  1. a) Provozní model je v současné podobě pro Vak Zlín nevýhodný
  2. b) Se soudním zneplatněním Valných hromad jsou, ale spojena rizika pro SMZ – zjm. pak riziko náhrady škody vůči společnosti i strategickému partnerovi v řádech stovek miliónů korun
  3. c) Vyzývá představenstvo, aby jednalo o ukončení všech právních sporů s žalujícími dohodou!

Není zde ani slovo o náhradě způsobených škod, o ukončení vyvádění zisků z vody, o odškodnění občanů za drahou vodu, ve které díky SMZ platí léta cca 20 % zisku koncernu.

To, že někdo 10 let poškozoval společnost díky nevýhodné smlouvě a to že lidé platili drahou vodu, že někdo znemožnil čerpání dotací z EU, že je na Zlínsku léta nejdražší cena vody v kraji, to vedení SMZ nezajímá?

Kde je zájem občanů? Kde je odpovědnost těch, co toto způsobili? Vždy jde o 600 mil. korun! Tyto peníze vytvořili lidé svou prací a zaplatili je díky nevýhodnému modelu, který prosadili „politici“ SMZ! Kam tyto peníze od lidí odtekly? Do trubek v regionu rozhodně ne! Místo aby byly investovány v regionu do obnovy vodárenských sítí, mají skončit v zahraničí?

Proč? Když soudy tyto peníze v konečném důsledku vrací do okresní vodárny? Proč toto politici SMZ a vedení vodárny Zlín blokují? Pro koho pracují?

Lidé na Zlínsku mají v ceně vody a z daní zaplatit vše 2-3x? Investice, nemožnost čerpat dotace, i zisky koncernu z nevýhodných smluv?

Žaloby a informování lidí! To je to, co vrací prodej vody zpět do rukou měst a obcí a to, co brání zametení kauzy pod stůl.

Proto přichází  CUKR:

Dne 4.4. se na mne obrátil nový předseda představenstva Vaku Zlín, jako na odborníka v vodárenství, který se mu věnuje 15 let a požádal mne o přednášku (se slevou) pro vedení Vaku Zlín na téma „Možnosti dalšího potencionálního vývoje Vaku Zlín“  

Vzhledem k 15 letům zkušenosti s jednání politiků a znalosti obsahu usnesení RM Zlín jsem vnímal „korupční potenciál“ této aktivity, ale řekl jsem si, že možná nejsou noví lidé ve vedení Vaku stejní jako ti předtím. Abych eliminoval jakékoliv snahy, zpracoval jsem přednášku v písemné podobě a zaslal ji ZDARMA na vedení Vaku Zlín.

Její obsah lze shrnou do jediné věty:

Nelze napravit, ani rozvíjet, právně relevantně něco, co bylo zavedeno protiprávně, je neplatné a jde o tunel – tečka

Zde si ji můžete stáhnout

To jsem ještě netušil, že tentýž člověk, který mne za představenstvo Vaku Zlín žádal jako vodaře ODBORNÍKA o přednášku, (a po kolegovi chce slevu) ve stejnou dobu jednal s právníky z Brna, které pověřil tím, aby mi poslali dopis, který mne má osočit z poškozování dobrého jména a trestnéí činnosti = zastrašit.

Proto následuje BIČ:

Dne 7.4. mi byl doručen dopis advokátky Hejdové, ve kterém jsem osočen, že na stránkách www.pravdaovode.cz/zlin uvádím zjevně nepravdivé nebo hrubě zkreslující údaje a informace o Vaku Zlín. Jaké konkrétní informace jsou nepravdivé, však neuvedla! Pouze mi sdělila, že jednám protiprávně a mám okamžitě upustit od dalšího šíření informací o Vaku Zlín. S tím, že klient (Vak Zlín), s ohledem na závažnost mnou šířených informací zvažuje podání trestního oznámení.

Podobný dopis dostali všichni ze Zlínska, kteří se v reportáži vyjadřovali k situaci ve Vaku Zlín, kromě starosty Fryštáku, který má být dle požadavku SMZ představenstvem Vaku Zlín osloven, aby stáhl žaloby na Vak Zlín.

Má reakce je prostá:

Požádal jsem advokátku Vaku Zlín, aby se seznámila s důkazy, na základě kterých rozhodují soudy o protiprávním jednání ve vodárně Zlín. Jsou na stránkách www.pravdaovode.cz/zlin a pak konala, jak uzná za vhodné v zájmu Vaku Zlín, např. zpracovala rozbor, kdo skutečně léta poškozuje dobré jméno Vaku Zlín, vyčíslila škody a začala je vymáhat.

V případě, že má podezření z trestné činnosti, nechť jedná v souladu se zákonem a okamžitě jde podezření oznámit policii, protože to je její zákonná povinnost.

Pro mne je toto jednání vedení Vaku Zlín (SMZ) důkazem o tom, že se nesmím nechat zastrašit, že mám dál o tom co se skutečně děje lidi informovat.

Za sebe tímto veřejně prohlašuji, že vytrvám, zastrašit se nenechám a udělám vše proto, aby soudní spory, kterými bráním od roku 2002 Vak Zlín, obce a občany Zlínska, proti Hadům na radnicích a Hadům v oblecích dokončím.

Žádné žaloby stahovat nebudu a informovat budu lidi dál.

Zde je celá má odpověď paní doktorce a tím vedení Vaku Zlín a také „politikům“ SMZ

 

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí.

Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli.

15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků.

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>.

Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. „provozní model“ – Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod … Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí.

Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>>

Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >>

Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

2 Komentáře

  • Jiri Jansa

    Odpověď Odpovědět Duben 22, 2015

    Vyborna prace!, nadale sleduji, podporuji a drzim palce! a dekuji za vsechny normalni slusne a poctive obcany CR.

Napište komentář

* Povinné údaje