Nechali nás v tom vykoupat aneb koncerny mají právo podnikat a občané a samosprávy platit!

„Nechali nás v tom vykoupat. Nemáme práva, informace a ani peníze, ale lidé za vodu někomu platí!“ stěžoval si mi zastupitel. Já na to říkám, je to systém: Koncerny mají právo podnikat a občané a samosprávy platit!

Zastupitel Prahy mne požádal o informace k Pražským vodovodům a kanalizacím. Prý četl můj článek o vodě v odborném časopisu CZECH industry  a tam narazil na PRAVDU O VODĚ. Informace jsem mu poslal. Respektive odkazy, kde informace k „vodě“ dostane, takže s ním nikdo nebude moci manipulovat:

  • k vývoji ceny vody v Praze, o ziscích z vody v Praze a jejich „dělení“
  • k srovnání vodáren PVK a PVS  o ztrátě kontroly nad vodou zisky z vody
  • o tom, jaké mají zkušenosti s Veolií v zahraničí

Situace v Dejvicích dostala zastupitele pod tlak. Je jasné, že nemají informace. Ale informace nemají zastupitelé po celé České republice. Jeden zastupitel s informacemi nemá šanci. To za 15 let konzultací městům v otázkách „vody“ velmi dobře vím.

Kdo dnes má informace a o tom, co přinesla privatizace prodeje vody koncernům? Většina zastupitelů ani občané vůbec nic netuší. Pár vyvolených ano, ale ti pracují pro koncerny.

Zásadní je také otázka: Proč zastupitelé informace nemají?

Odpověď není složitá! Půjdu od začátku.

1) V prostředí, kde zastupitelé informace nemají, se koncernům velmi dobře daří. Jedině neinformovaný a tím pádem manipulovatelný zastupitel bude souhlasit s tím, že privatizuje prodej vody a tím nechá vyvést zisky z vody na zahraniční koncern /on to ani netuší/. Důkazem je právě privatizace ziskových částí vodáren a vodárenského byznysu v ČR v uplynulých 15 letech!

2) Poté, co municipalita přijde o postavení provozovatelů infrastruktury – prodejců vody – , tak přijde o vodárensky vzdělané lidi (ti se stanou zaměstnanci koncernů a musí poslouchat, jinak letí na dlažbu). Samospráva ztratí vlastní odborné zázemí  a stane se zcela závislá na informacích od koncernů.

3) Uzavřením Smluv o provozování se začne bít priorita koncernů (inkaso zisků) s prioritou měst (financování investic do sítí). Ovšem samosprávy nemají v rukách nic. Vlastně má. Vlastní vodárny, které vlastní vodárenské sítě. Tudíž jsou povinny zajistit a zafinancovat jejich obnovu a rozvoj! Z pohledu koncernů je to geniální model. Investice jim financují samosprávy a zisky končí na účtech v zahraničí. Kauza „Dopravní podnik a odklánění části ceny lístků“, je proti tomu přepadení banky s bambitkou!

4) Pro samosprávy a lidi nastává předem prohraný souboj. Peněžní toky z vody zcela kontroluje koncern. Disponuje právem inkasovat zisk a má díky „Smlouvám o provozování sítí“ vše důležité zcela pod kontrolu. V menších okresech stojí proti nadnárodnímu koncernu doslova starosta na traktoru. Ten nemá v oboru žádnou zkušenost, nemá právníky, zdroje a stejně, jako ten v Hl.mětstě Praze, nemá ani informace. Do boje tak ani nevyrazí.

5) Pochybnou „privatizací“ se během 15 let prioritou ve vodárenství ČR staly ZISKY koncernů, nikoliv obnova infrastruktury. Zisky koncernů platí lidé v ceně vody (koncerny vedou žebříček cen v ČR), ale to není vše. Tím, že zisky z vody tečou do zahraničí (v roce 2014 šlo o 1,4 miliardy korun), vodárny a města přichází o jediný vlastní zdroj financování obnovy sítí. Co se děje? Co následuje? V lepším případě začnou samosprávy nedostatek peněz dotovat ze svých veřejných rozpočtů. Když peníze obcím chybí anebo „anti-politici“ mají jiné priority (něco, co osloví voliče – podpora fotbalu), tak se nedělá nic. Prostě to jede, my jsem tady na 4 roky. Co bude dál to bude řešit někdo jiný … aspoň doufáme.

6) Infrastruktura se „vybydluje“. Koncerny inkasují zisky. Pár informovaných politiků, kteří kooperují s koncerny, drží zastupitele v nevědomosti. Jsou u korýtka nebo v orgánech koncernové provozní společnosti spokojeně chrochtají (fr. dokument „Voda vydělává“ je důkazem, že tyto praktiky koncerny dobře ovládají a používají).

7) Pochybná privatizace znamená stop dotacím z EU. Pro „koncernofily“ přichází krátký šok. Brali, že peníze, které budou odčerpávat koncerny z vodáren, nahradí dotace z EU. Parazitní model nainstalovaný na okresní vodárny, ovšem odmítá EU dotovat. Nevidí důvod, proč by měla financovat investice a tím zisky  koncernů. Zde je schopnost parazitů přizpůsobit se a na úkor svého hostitele přežít, doslova neuvěřitelná. Politici pracující pro koncerny prohlásí, že za to, že dotace z EU nebudou, může „Bruselský byrokrat“ a dál manipulují zastupitelé a drží je bez informací. Tak, aby nechápali, co skutečně „odklání zisky z vody“. Z tunelu už ovšem vystoupit jen tak bez povšimnutí nelze. Katastrofický stav sítí v budoucnu zaplatíme mnohonásobně, protože zdroje na obnovu se netvoří.

8) Vodárny přišly díky „privatizacím“ během posledních 15 let o vlastní zdroj financí. Ze stejného důvodu přišly i o dotační zdroje. Peníze na obnovu a rozvoj infrastruktury nemají. Jede se z podstaty a životnosti sítí. Jede se na úkor občanů, protože ceny rostou, ale peníze vybrané od lidí tečou do zahraničí. V rozvoji sítí nekončí. Jede se na úkor obcí, které ze svých rozpočtů /ty nakrmí daněmi opět občané/ financují obnovu sítí. Za babku nebo dokonce zdarma je poté pronajímají koncernu, který na nich inkasuje zisky!  Jinou možnost díky Smlouvám s koncerny nemají  – prodej vody v regionu je monopol.

9) Přichází plíživý kolaps vodárenství, jehož obnovu zaplatíme všichni stonásobně. Životnost sítí je u konce, proto přibývá havárií. Nakonec se objeví první „průser“ DEJVICE, poté další v jiném městě a nakonec několik lidí na závadnou vodu zemře. Až se toto stane (podobně jako v černém obchodu s alkoholem), tak v tu chvíli politici pochopí, že jejich kolegové s nimi i s lidmi v ČR hrají „Monopoly“ o zisky z vody za každou cenu!!

10)  Co na to řeknou „koncernofilové“. Občané, státe, samosprávo –  DEJ VÍCE –  do infrastruktury, ale na smlouvy nám nesahej. To znamená, lidem voda zdraží ještě více – a toto investuje do sítí.

Pokud se nic nezmění, tak lidé za vodu budou platit 3x. Vše co dnes – náklady. Navíc zisky koncernu a nakonec celou novou infrastrukturu.

Koncerny a pro ně pracující politici využívají toho, že lidé bez informací fungují s prominutím jako stádo. Proto přichází snaha lidí pracujících pro koncerny, hodit vše na Prahu a tím pádem na zastupitele. Proto se objevují články, kde je nájem vydáván za investice koncernů. Proto se hlásá, že stát si nechává platit za vodu nebo, že účtuje DPH. Prostě cokoliv, co odvede pozornost od soukromých penězovodů instalovaných mezi vodárnu a občany.  

 

K tomu, abyste věděli, kde je chyby stačí porovnat dvě čísla, která vychází ze Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury v Praze!

ZISK v tis.Kč     PVK (VEOLIE) V PRAZE           2011-2013                       1.232.633 Kč
ZISK v tis.Kč     PVS (HL.MĚSTA)                       2011-2013                              30.120 Kč

To není tisková chyba. Toto je REALITA.

Informace nejen k Praze jsou na stránkách www.pravdaovode.cz/vodarny – stačí kliknout na Prahu v mapě a pod mapou vybrat, co vás zajímá:

CENY VODY  , ZISKY Z VODY , DOKUMENT K VODÁRNÁMZTRÁTA KONTROLY NAD VODOU

 

Bonusem jsou informace o tom, jak vnímají Veolii v zahraničí a proč s koncerny města ve Francii a Německu ukončují smlouvy.  Smlouvy ukončili z  důvodu nevýhodnosti v Berlíně a Paříži.

Device byly bohužel první, ale určitě ne poslední, kdo měl s vodou a její kvalitou problém. Je to problém celé České republiky.

 

Zde končí zisky vybrané ve vodném a stočném od spotřebitelů v Praze

pro zvětšení klikněte na graf

Praha

Máte můj souhlas informace i odkazy volně šířit kolegům, straníkům o občanům.

 

Můžete přidat k politikům, kteří ještě před Dejvicemi požádali předsedu vlády o pomoc při řešení vodárenství v ČR:

https://pravdaovode.cz/vyzva-premierovi/

chci take pozadat politiky o napravu

Krátce, co dělám a kdo jsem: Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ a 15 působím jako poradce a konzultant měst a obcí ve vodárenství s cílem zachovat vliv měst a obcí na vodu, její cenu a především to, kde peníze vybrané od lidí končí. Reference politiků a zastupitelů s kterými spolupracuji najdete na  MŮJ PŘÍBĚH.

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje