Rozhodnutí Nejvyššího soudu označuje viníka nebo …

Politici z velkých měst jsou oprávněni hlasovat a nesou tím plnou odpovědnost za dění v okresních vodárnách po celé ČR. To znamená, odpovídají za stav vodáren, ze kterých byly privatizovány zisky, za stav vodárenských sítí. Odpovídají za nemožnost čerpání dotací z EU i za drahou vodu.

Vše výše uvedené plyne z usnesení Nejvyššího soudu (dále jen „NS“), které vynesl v dubnu 2015 k neplatnosti valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.,  (dále jen „Vak Zlín“) z roku 2005. Obsah usnesení je třeba vidět z nadhledu.

Jde o rozhodnutí Nejvyššího soudu, proto se týká řady okresních vodáren v České republice. Především těch, ve kterých byly privatizovány zisky z vodného a stočného a zestátněny náklady na infrastrukturní sítě. Prostě všech, kde je nastaven obdobný systém správy vodárenských sítí jako v Praze či ve Zlíně.

Toto usnesení je vzhledem k důkazům i vzhledem k nálezu Ústavního soudu (dále jen „ÚS“) ze dne 3.3. 2015 opět překvapivé. Předchozí rozhodnutí NS totiž již 2x zrušil ÚS jako protiprávní a v rozporu s Ústavou České republiky. Ale díky Bohu za něj, protože z něj plynou již jen dvě možné otázky.

Co nastalo, pokud je usnesení NS správné?

Nastalo jasné označení odpovědného viníka. Léta odpovídám na nejčastější otázky lidí nejen na Zlínsku a v Praze: Proč stále roste cena vody? Kdo to umožnil? Kdo je za to odpovědný?

Odpovídám otázkami.

Kdo ovládal prodej vody? Kdo ho ovládá dnes? Kde dnes končí peníze za vodu, které platíte?

Správnost mé „odpovědi“ nyní potvrdil i NS. Koncerny či jejich naháněči nejsou problém! Dveře k ziskům z vody se otevírají pouze zevnitř vodáren a otevřeli je „politici“. Problém jsou proto Hadi na radnicích , kteří uzavírají pro vodárny, obce a lidi nevýhodné smlouvy.

Soud rozhodl, že město Zlín vlastnilo 47,41 % podíl akcií před uzavřením sporných smluv s ČS. Jejich uzavřením žádný podíl na hlasovacích právech nezískalo, a povinnost učinit nabídku převzetí mu tudíž nemohla vzniknout. ČS ani Jižní vodárenská se nestaly akcionáři, ani neovládly akcionáře společnosti mající rozhodný podíl na hlasovacích právech prostě ten, kdo měl akcie, rozhodoval a nese odpovědnost.    

NS k tomuto závěru navíc přidalbez ohledu na existenci jakýchkoliv smluv mezi městy a soukromými firmami, např. Českou spořitelnou, a.s.  (dále jen „ČS“) či firmami s různými názvy.

NS tak v podstatě konstatoval, že „politici“ velkých měst nesou výhradní odpovědnost za stav okresních vodáren, ze kterých byly „privatizovány“ zisky a tím samozřejmě i za nemožnost čerpaní dotací z EU, za každoroční „odklánění“ zisků z vody na soukromé subjekty i za drahou vodu pro občany.

Z rozhodnutí NS plyne i další zásadní důkaz. Po celé České republice docházelo, s pravděpodobností hraničící s jistotou, k podvodnému jednání, když se soukromé subjekty presentovaly zastupitelům i státním institucím jako osoby, které mají postavení ve vodárnách či dokonce vodárny ovládají. Rozhodnutí NS je důkaz, že v takovém postavení nikdy nebyly. Přesto se takto oficiálně presentovaly státním institucím a cíleně vytvářely informační a manipulační tlak na zastupitele, kteří na základně jimi nepravdivě sdělených informací jednali tak, že dnes vodárny, města i občané nesou negativními důsledky! I toto v podstatě shledal NS.

Co nastalo, pokud usnesení NS není správné?

ÚS v nálezech z roku 2014 a 2015 stanovil, jaké důkazy musí NS zohlednit, provést a k tomu zdůvodnit jejich interpretaci. ÚS konstatoval porušování základní lidských práv na spravedlivý proces, dané občanům Ústavou ČR. Aktuální obsah usnesení NS nedokládá, z jakých důkazů NS čerpal, které zohlednil a které vyloučil. Tento přístup bohužel vede opět k tomu, že ÚS bude muset opět posoudit rozhodovací proces NS. Rozhodne-li tak, že NS opět pochybil, pak je to již důkaz kolapsu justice v ČR anebo důvodná pochybnost o neexistence nestrannosti v rozhodování.

Závěr

Zde najdete důkazní materiál k celé kauze Vaku Zlín

PRAVDA O VODĚ VE ZLÍNĚprivatizace nebo tunel krok za krokem?

Lze počítat s tím, že to usnesení NS bude nyní obsahově „kopírováno“ k dalším sporům. I proto je usnesení NS důležité a je důležité i z hlediska uplatnění náhrad škod.

Bohužel platí, že nápravu instalace absurdních penězovodů do okresních vodáren zaplatíme dříve nebo později všichni několikanásobně dráže, než dnes musíme. Náprava však nebude mít už jen finanční dopady, ale lze očekávat, že podobných „havárii“ jako posledně v Dejvicích bude po celé republice v čase přibývat, protože potrubí stárne a peníze na jeho prostou obnovu nestačí.  To už se však bude dotýkat každého z nás velmi citelně.

Kdo má zájem o usnesení NS napiště mi na rn@cccfm.cz.

Zvukový zaznam z vyhlášení nálezu ÚS si můžete poslechnout ZDE

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje