Nesouhlasíme: Vodné a stočné u nás není drahé, říká p. Oldřich Vlasák (bývalý ODS)

Tvrdit, že cena vody není drahá, v okamžiku, kdy cena vody je výši západní Evropy a příjmy většiny lidí v Česku nejsou ani na polovině příjmů lidí západní Evropy, může jen člověk zcela odtržený od reality, léta s příjmem „politika v obleku“, bývalého Europoslance anebo člověk milující koncerny, který říká to, co říkat musí …

Minimální mzda v roce 2019 byla v ČR ve výši 13.350 Kč. Je šestá nejnižší v Evropské unii, za ČR je jen Chorvatsko, Maďarsko, Rumunsko, Lotyšsko a Bulharsko. Proti tomu v Německu, Francii je minimální mzda cca 40.000 Kč a přitom zásadní rozdíl ve výší vodného a stočného v ČR a v Německu, či Francií prakticky neexistuje! Nic na tom nemění, že se životní náklady v ČR  pohybují na cca dvou třetinách průměru Evropské unie.

 

srovnání minimální mzdy v EVROPĚ - 2019

 

Lidové noviny otiskly dne 4.2.2020 rozhovor a  Oldřichem Vlasákem. Představily ho jako předsedu Sdružení vodovodů a kanalizací SOVAK (tzn. v oboru vodárenství pro neznalé občany nějakou obecnou autoritu), což podvědomě i vědomě zásadně ovlivňuje veřejné mínění, kdy pravdy neznalí lidé přijímají tvrzení „autority“ a neověřují jeho pravdivost.

22.7.04-HK-Kupujeme-drahou-zidliZaštiťování se autoritou je častá manipulační technika, které používají nájezdníci na o(h)loupení veřejnosti a také zejména zastupitelů, které chtěli přimět, aby na základě lží, neúplných informací a uvedení v omyl, dali souhlas k vyvedení správy monopolu vody, peněžních toků a zisků z vody do rukou koncernů.

Lidové noviny, stejně jako další média, včetně ČT, bohužel léta neuvádí úplné informace  o lidech, kteří přes ně presentují veřejnosti zásadní informace, tvořící – povědomí lidí a jejich názory na vodu, cenu vody a na stav vodárenství atd..

Pan Vlasák skutečně je předsedou SOVAKU, ale Lidové noviny lidem neřekly, že toto sdružení přes představenstvo ovládají léta zahraniční koncerny.

Nemáme nic proti tomu, aby p. Vlasák a jemu podobní, říkali „své“ názory v médiích, ve sněmovně či na radnicích, pokud posluchači/čtenáři/politici předem ví pro koho pracují, kdo je platí, za co nesou odpovědnost, jak instalovali k vodě a k ziskům z vody koncerny na místo městské vodárny atd.:

ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY  V KAUZE VAK H. KRÁLOVÉ 

ROZHODNUTÍ PREZIDIA KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

Tím, že média toto neříkají, umožňují těmto lidem úspěšně léta křivit veřejné mínění směrem, kterým chtějí koncerny, což není možné, když lidé ví, že je pří nebo nepřímo platí koncerny a chápou, že presentují to, co co potřebuje ten kdo je platí.

 

Ing. Oldřich Vlasák

Patří  mezi „politiky“ ODS, kteří působili v orgánech městských Vodovodů a kanalizací a z pozic členů představenstva a čelních představitelů velkých měst, řídili proces atomizace vodárenství, kterým z městské vodárny byla vyvedena, prodána a pronajata správa monopolu vody a právo inkasovat zisk z vodného a stočného do rukou nových soukromých společností.

Jeho role byla podobná jako role pana Libého (ODS) v Chrudimi, p. Čtvrtečky (ODS) v Náchodě, Wolfa a Jiránka (ODS) v Kladně či Neumanna (ODS) v Mělníku nebo Soldána (KDU) ve Zlíně, Tesaříka (ČSSD) v Olomouci, Faltýnka (ČSSD-ANO) v Prostějově atd. …

Pan Vlasák spoluřídil proces na jehož konci došlo k instalaci Veolie do postavení nové osoby ovládající správu monopolu vody na Královéhradecku, místo městské vodárny Vak HK, která tím přišla o stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury. K jednání vedení Vaku H. Králové v tzv. poptávkovém řízení napsala právní kancelář Toman Devátý toto: 

Důkaz: Dopis Advokátní kanceláře Toman Devátý z 29.11.2004

 

Manipulace, lhaní, klamavé informace

Předkládané zastupitelům, státním institucím i akcionářům městské vodárny Vak H. Králové představenstvem Vak H. Králové, popsal orgán dozorující kapitálový trh Komise pro cenné papíry. V Rozhodnutí ze dne 30.9.2005 odhalila KCP rozsáhlý komplot kolem Vak H. Králové. Prezídium KCP toto Rozhodnutí z části zmírnilo, ale jestli je pokuta za manipulace s informacemi 1 mil. Kč nebo 700 tis. Kč, když městská vodárna a celý region Hradecka přijdou o příležitost čerpat stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury, je jedno.

  1. Zpráva emitenta Vak Hradec Králové – registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
  2. V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použil klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti. Upřednostnil při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
  3. Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku, dle „vytvořených Pravidel poskytování listin akcionářům.“

 

 

Lživé sliby inflačního růstu ceny

Druhá lež k tomu, aby zastupitelé uvedení v omyl souhlasili s uzavřením  smluv s Veolií byla, že cena vody poroste poté pouze o inflaci.

Důkaz: Presentace „výhod/polopravd/lží“ předložená zastupitelům – včera přišla od bývalého zastupitele města H. Králové – děkujeme

 

Vývoj vodného a stočného a srovnání se sliby

Proč je odvětví podkapitalizované?

Protože část „politiků“ nepracuje pro lidi, ale pro koncerny a další část byla a je manipulována anebo tomu, co se děje a páchá, nerozumí či nevěnuje pozornost. Za „atomizací“ vodárenství nesou odpovědnost „politici“ z koalic ODS/ČSSD. Jsou odpovědní i za to, že je odvětví podkapitalizované, protože miliardy z toho, co lidé platí v ceně vody, končí léta v zahraničí a přes jejich lži byly uzavřeny často pochybné smlouvy, které městské vodárny a regiony připravily i o stamiliónové dotace na obnovu infrastruktury.

V období let 2010 -2018 odteklo jen z plateb lidí za vodné a stočné do zahraničí 

21,9 miliard korun

a to často díky pochybným způsobem uzavřeným smlouvám, díky čemuž přišly městské vodárny a regiony o zisky z vody a další desítky miliard z dotací z EU, které by dostaly na obnovu a rozvoj infrastruktury. 

Závěr: Je ale třeba, aby lidé znali pravdu, jinak se náprava konat nebude

Proč velká média nedávají v článcích prostor i těm, kteří říkají jiné informace než p. Vlasák, Barák, Jiránek …?

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

V kontextu výše informací, je třeba číst vše, co „politici“, zástupci koncernu a privatizátoři zisků z vody v médiích léta říkají.  Až poté si dělat názor na to, co říkají a pro koho je výhodné to, co navrhují.

Vše, co navrhují není špatné:  Cílená atomizace vodárenství ve stylu rozděl a panuj – spuštěná a realizovaná ODS – ČSSD, kdy z cca 14 krajských vodáren, máme za 20 let v republice přes 2000 prodejců vody a tisíce vlastníků infrastruktury, je idiocie nejvyššího řádu, stejně jako často protiprávní „privatizace“ zisků a zestátnění nákladů.

Důkazy:

 

Zdroj: Lidové noviny

Řešme sucho, zadržení vody v krajině, čistotu vody a peníze, které za vodu platíme nechť končí v řešení těchto zásadních problémů a ne v cizině, kde žádnou vodu neodebíráme a trubky nemáme. Obranu vody  financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat, což nám umožňuje jít k podstatě, tj. k protiprávnímu nebo nekompetentnímu jednání politiků.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

nfpov - souvis članky

 

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Oldřich Vlasák? Vaku H.Králové, Veolie nebo O. Vlasáka?

 

Podobné články