Cena vody Koho volit? Lobbisti a naháněči koncernů

Nesouhlasíme: Vodné a stočné u nás není drahé, říká p. Oldřich Vlasák (bývalý ODS)

Nesouhlasíme: Vodné a stočné u nás není drahé, říká p. Oldřich Vlasák (bývalý ODS)

Tvrdit, že cena vody není drahá, v okamžiku, kdy cena vody je výši západní Evropy a příjmy většiny lidí v Česku nejsou ani na polovině příjmu lidí západní Evropy, může tvrdit jen člověk léta s příjmem „politika v obleku“ nebo bývalého Europoslance anebo člověk milující koncerny.

Lidové n22.7.04-HK-Kupujeme-drahou-zidlioviny otiskly dne 4.2.2020 rozhovor a  Oldřichem Vlasákem. Představily ho jako předsedu Sdružení vodovodů a kanalizací SOVAK (tzn. v oboru vodárenství nějaká autorita), což zásadně ovlivňuje veřejné mínění, kdy neznalí lidé  přijímají tvrzení „autority“ a neověřují jeho pravdivost.

Zaštiťování se autoritou je jedna z nejčastějších manipulačních technik, které používají nájezdníci na o(h)loupení starostů, které chtěli přimět, aby na základ lživých anebo neúplných informací, uvedení v omyl dali souhlas k vyvedení správy monopolu vody, peněžních toků a zisků z vody do rukou koncernů.

Pan Vlasák skutečně je předsedou SOVAKU, ale Lidové noviny lidem neřekly, že toto sdružení přes představenstvo léta ovládají zahraniční koncerny.

Lidové noviny, stejně jako další média, včetně ČT, bohužel neustále léta neuvádí úplné informace  o lidech, kteří přes ně presentují veřejnosti názory na vodu, cenu vody a na stav vodárenství atd..

Nemáme nic proti tomu, aby p. Vlasák a jemu podobní, říkali „své“ názory na vodu v médiích, ve sněmovně či na radnicích, pokud posluchači/čtenáři/politici ví pro koho léta pracují, kdo je platí, za co nesou odpovědnost, jak instalovali k vodě a k ziskům z vody koncerny na místo městské vodárny atd.:

ROZHODNUTÍ KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY  V KAUZE VAK H. KRÁLOVÉ 

ROZHODNUTÍ PREZIDIA KOMISE PRO CENNÉ PAPÍRY

Tím, že média toto neříkají, umožňují těmto lidem ohýbat veřejné mínění směrem, kterým chtějí koncerny, což by nebylo možné, kdyby lidé věděli pro koho pracují a chápali, proč presentují to, co presentují a kdo je za to platí.

 

Ing. Oldřich Vlasák

Patří  mezi „politiky“ ODS, kteří působili v orgánech městských Vodovodů a kanalizací a z pozic členů představenstva a čelních představitelů velkých měst, řídili proces atomizace vodárenství, kterým z městské vodárny byla vyvedena, prodána a pronajata správa monopolu vody a právo inkasovat zisk z vodného a stočného do rukou nových soukromých společností.

Jeho role byla podobná jako role pana Libého (ODS) v Chrudimi, p. Čtvrtečky (ODS) v Náchodě, Wolfa a Jiránka (ODS) v Kladně či Neumanna (ODS) v Mělníku nebo Soldána (KDU) ve Zlíně, Tesaříka (ČSSD) v Olomouci, Faltýnka (ČSSD-ANO) v Prostějově atd. …

Pan Vlasák spoluřídil proces na jehož konci došlo k instalaci Veolie do postavení nové osoby ovládající správu monopolu vody na Královéhradecku, místo městské vodárny Vak HK, která tím přišla o stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury. K jednání vedení Vaku H. Králové v tzv. poptávkovém řízení napsala právní kancelář Toman Devátý toto: 

Důkaz: Dopis Advokátní kanceláře Toman Devátý z 29.11.2004

 

Manipulace, lhaní, klamavé informace

Předkládané zastupitelům, státním institucím i akcionářům městské vodárny Vak H. Králové představenstvem Vak H. Králové, popsal orgán dozorující kapitálový trh Komise pro cenné papíry.

V Rozhodnutí ze dne 30.9.2005 odhalila KCP rozsáhlý komplot kolem Vak H. Králové. Nic na tom nemění, že Prezídium KCP toto Rozhodnutí zmírnilo. Jestli je pokuta 1 mil. Kč nebo 700 tis. Kč, když městská vodárna a celý region Hradecka přijdou o příležitost čerpat stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastruktury, je opravdu jedno.

  1. Zpráva emitenta Vak Hradec Králové – registrovaného cenného papíru v roce 2004 neobsahovala informace o probíhajícím poptávkovém řízení na „Spolupráci a vstup strategického partnera do společnosti Vak H. Králové.
  2. V pololetní zprávě emitenta cenného papíru v roce 2004 použil klamavé a zavádějící údaje o předpokládaném vývoji společnosti. Upřednostnil při poskytování informací o poptávkovém řízení majoritního akcionáře Statutární město Hradec Králové.
  3. Omezil právo akcionáře na informace, když za vyhotovení stránky listin stanovil účelově částku 15 Kč/stránku, dle „vytvořených Pravidel poskytování listin akcionářům.“

 

Lživé sliby inflačního růstu ceny

Druhá lež k tomu, aby zastupitelé uvedení v omyl souhlasili s uzavřením  smluv s Veolií byla, že cena vody poroste poté pouze o inflaci.

Důkaz: Presentace „výhod/polopravd/lží“ předložená zastupitelům – včera přišla od bývalého zastupitele města H.Králové – děkuje

 

Vývoj vodného a stočného a srovnání se sliby

Proč je odvětví podkapitalizované?

Protože část „politiků“ nepracuje pro lidi, ale pro koncerny a další část je manipulaována anebo tomu, co se děje a páchá nerozumí či nevěnuje pozornost. Za „atomizací“ vodárenství nesou odpovědnost „politici“ z koalic ODS/ČSSD. Jsou odpovědní i za to, že je odvětví podkapitalizované, protože miliardy z toho, co lidé platí v ceně vody, končí léta v zahraničí a přes jejich lži byly uzavřeny často pochybné smlouvy, které městské vodárny a regiony připravily i o stamiliónové dotace na obnovu infrastruktury.

V období let 2010 -2018  odteklo jen z plateb vodného a stočného cca 21,9 miliard korun a díky často pochybným smlouvám přišly městské vodárny a regiony o další desítky miliard dotací z EU, které by dostaly na obnovu a rozvoj infrastruktury. 

 

Závěr: Je ale třeba, aby lidé znali pravdu jinak se náprava konat nebude

Proč velká média nedávají v článcích prostor i těm, kteří říkají jiné informace než p. Vlasák, Barák, Jiránek …?

 

V kontextu výše informací, je třeba číst vše, co „politici“, zástupci koncernu a privatizátoři zisků z vody v médiích léta říkají.  Až poté si dělat názor na to, co říkají a pro koho je výhodné to, co navrhují.

Vše, co navrhují špatné není:  Cílená atomizace vodárenství ve stylu rozděl a panuj – spuštěná a relizovaná ODS – ČSSD, kdy z cca 14 krajských vodáren, máme za 20 let v republice přes 2000 prodejců vody a tisíce vlastníků infrastruktury, je idiocie nejvyššího řádu, stejně jako často protiprávní „privatizace“ zisků a zestátnění nákladů.

Důkazy:

 

Zdroj: Lidové noviny

VODA JE PRO STÁT TÍM, ČÍM JE KREV PRO ČLOVĚKA

Řešme sucho, zadržení vody v krajině, čistotu vody a peníze které za vodu platíme nechť končí v řešení těchto pro lidi zásadních oblastech a ne na účtech majitelů koncernů a překupníků v zahraničí, kde žádnou vodu neodebíráme a trubky nemáme. Obranu svou, vody a lidí financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá🍀. I moře se skládá z kapek. Děkujeme

 

nfpov - souvis članky

 

Čí zájmy hájí v českém vodárenství Ing. Oldřich Vlasák? Vaku H.Králové, Veolie nebo O. Vlasáka?

 

Žádné komentáře

Napsat komentář

Bráníme vodu a vracíme do správy vody zájmy lidí. Dává vám to smysl?

Pak to co děláme podpořte!

Transparentní účet u ČSOB

966665/0300

Podpořit obranu vody můžete i přímo zde:

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE