Obrana vody přes soud: Potřetí u Krajského soudu v Brně o protiprávním vytunelování Vak Prostějov

Soudkyně Hana Klimešová rozhoduje šílených 15 let v kauze vytunelování městské vodárny Vak Prostějov

Kauza se týká strategické suroviny – vody, týká se cca 70.000 obyvatel a cca 60 obcí. Po 15 letech se 20.1.2020 potřetí vrátila k soudkyni Haně Klimešové na 1. instanci soudů v ČR – na Krajský soud v Brně! Je to přímý důkaz, že justice v ČR je nefunkční a vymahatelnost práva je nulová.

V procesu jde o neplatnosti valné hromady ze dne 10.1.2006, na které zástupci měst a obcí se na základě lživých a neúplných informací souhlasili s návrhem předloženým představenstvem, pověřit představenstvo uzavřít tzv. PROVOZNÍ MODEL/TUNEL,  přes Smlouvu o prodeji provozní části podniku a Smlouvu o nájmu a provozování infrastruktury s Veolií, která na 30 let ovládla peněžní toky a zisky z vody na Prostějovsku.

Vak Prostějov tím přišel o zisky z vody v řádech desítek miliónu korun a současně o možnost čerpat stamiliónové dotace z EU na obnovu infrastrukturu.

Vrchní soud v Olomouci předtím obdobnou kauzu soudkyni Haně Klimešové odebral

Na valné hromadě Vak Zlín v roce 2004, se na základě podobných lží, schvaloval stejný PROVOZNÍ MODEL/TUNEL, jako v roce 2006 v Prostějově. 

Kauzu tunelu vodárny Zlín, soudkyně Hana Klimešová řešila od roku 2004 cca 6 let. Vrchní soud v Olomouci jí pro neschopnost věc řádně posoudit kauzu odebral a dostal ji jiný soudce na Krajském soudě v Brně – JUDr. Weinštuk. V roce 2010 rozhodl, že to valná hromada byla hanebná a protiprávní, toto potvrdil v roce 2014 a v roce 2016 to potvrdil pravomocně i Vrchní soud v Olomouci.  

Žalující ve svých vyjádřeních na tuto kauzu, na její historii i stanovisko Vrchního soudu samozřejmě soudkyni Hanu Klimešovou odkázal.

Lživé informace předložené zastupitelům a akcionářům

Vedení Vak Prostějov, lživě zastupitelů obcí a akcionářům slibovalo, že vyvedení správy monopolu vody na koncern zajistí lidem na 30 let růst ceny vody pouze o inflaci a dotace z EU, aby je zmanipulovalo k udělení souhlasu s uzavřením smluv.

S podmínkou pouze inflačního růstu cen vody schvalovali zastupitelé měst pověření svých zástupců ve vedení Vaku Prostějov a svého zástupce na valné hromadě, prosazovat a následně hlasovat PRO uzavření smluv s koncernem, který správu vody ovládne.

  př. Město Prostějov 15.2.2005

Soudkyně Hana Klimešová zadala vypracovat dva revizní znalecké posudky

První od společnosti A&C consulting za 79.800 Kč a druhý od BDO Appraissal service za 198.500 Kč. Chtěla k nim i vysvětlení znalců, proto na jednání soud znalec podal i doplňující vysvětlení.

Soudkyně má v rukou jasné důkazy, že usnesení valné hromady byla schválena na základě lživých informací předložených vedením vodárny Vak Prostějov podvedeným akcionářům.

Soudkyně ví, že starostové hlasovali PRO, protože byli zmanipulovaní a uvedení v omyl. Posudky dokazují, že proces schválení uzavření smluv mezi Vak Prostějov a Veolií byl nemravný, protiprávní a hanebný, podobně jako v kauze Vak Zlín.

„Jednoznačně vyplynulo, že společnost pokud uzavřela dané smlouvy, nemůže čerpat dotace na rozvoj vodárenské infrastruktury. Akcionářům na valné hromadě byla poskytnuta opačná informace, tudíž nepravdivá. Je předpoklad, že pokud by valná hromada měla pravdivé údaje, rozhodnutí by nebylo přijato, neboť by bylo evidentní, že uzavřením smluv dojde k poškození společnosti.

Závěr soudkyně Klimešové v usnesení z roku 2017     

Advokát, který zastupuje Vak Prostějov, prý „půjčil“ 2,5 mil. Kč poslanci, ale vyhotovil jen jednu smlouvu a tu si nenechal

Vak Prostějov zastupuje Zdeněk Klapka, známý z kauzy bývalého poslance a předsedy sněmovny Vlčka ČSSD, který si od něho jako svého asistenta! půjčoval milióny a vracel mu je v rozporu se zákonem o praní špinavých peněz v hotovosti v pytlících!

Klapka dokonce Vlčka zažaloval o 2,5 mil. Kč, které prý Vlčkovi půjčil, ale nemá na to smlouvu.  Zdeněk Klapka podal žalobu a soud u obvodního soudu v Praze prohrál.  Vlček mu nemusel 2,5 milionu korun platit. Verdikt se stal pravomocný, Klapka se neodvolal.

Místo asistenta poslance stojí 0,5 mil. Kč?

Peníze údajně Vlčkovi půjčil v roce 2005 na volební kampaň a prý s ním podepsal dohodu, že mu politik do konce roku 2006 vrátí dva miliony korun a půl milionu mu zůstane jako dar v případě, že Klapka bude jeho asistent!

 

Tento Zdeněk Klapka zastupuje Vak Prostějov

Zná posudky, které si nechala vypracovat soudkyně a ví, že starostové rozhodovali na valné hromadě 10.1.2006 o provedení dispozice s majetkem Vaku na základě lží a na jednání soudu to vypadalo, že v tom nevidí ROZPOR SE ZÁKONEM.

Podvedení akcionářů není v rozporu se zákonem? Že smlouvy navržené představenstvem ke schválení starostům jsou pro města nevýhodné, nehraje žádnou roli, i když byly presentovány jako výhodné a lživé informace zásadně ovlivnily rozhodování zmanipulovaných starostů?

Autentické vyjádření žalujících i advokáta u soudu dne 20.1.2020 k podvedení starostů představenstvem vodárny Prostějov v roce 2006.

Představenstvo předalo starostům LŽIVÉ INFORMACE  ve Zprávě představenstva a v znaleckém posudku

p. Klapkovu se nelíbí revizní znalecké posudky, které si nechala vypracovat soudkyně. U soudu dokonce tvrdil, že revizní znalecké posudky vůbec nemusel být zpracovávány! Prokazují přitom, že akcionáři byli podvedeni.

Rozumíme vyjádření p. Klapky správně?

Soudu není nic do toho, že se rozhoduje na valné hromadě na základě nepravdivých informací? Advokát vytunelovaného Vaku , který má bránit Vak, říká soudkyni na základě čeho má nebo nemá rozhodovat? Má rozhodnout, že valná hromada proběhla v pořádku a to, že se rozhodovalo na základě lží, resp. to co bylo presentováno, jako výhodné, výhodné není, mají řešit akcionáři uvnitř společnosti, kterou z více než 70% ovládá město Prostějov (iniciátor komplotu) a mimo soud nemají akcionáři žádnou šanci cokoliv řešit či napravit?

Hájí  p. Klapka zájmy městské vodárny Prostějov (občanů – ti ho platí v ceně vody) nebo se snaží, aby soud nerozkryl nemravný komplot?

P. Klapka se domnívá, že „jsme zaváděni někam, kam nemá smysl se obracet. Protože tam nikdy nemůžeme najít ten správný směr toho rozhodnutí.“  p. Kapka před soudem MLČÍ o tom, že byly předloženy LŽI.

Soudkyně, si ověří revizními posudky, že posudky předložené akcionářům vedením vodárny obsahují lživé informace a tím zavádí spor někam, kam nemá smysl se obracet? Znát pravdu o tom, že akcionáři byli podvedeni,  nevede k správnému směru rozhodnutí soudce?

 

Revizní znalecké posudky 

Akcionáři rozhodovali o majetkové dispozici s vodárnou, na základě lživých informací uvedených ve Zprávě představenstva a Znalecké zprávě. Znalci na základě požadavku soudu konstatovali, že smlouvy s Veolií jsou pro městskou vodárnu Vak Prostějov a její akcionáře, (což jsou z 90% města a obce), nevýhodné a poškozují společnost Vak Prostějov, vedení Vak Prostějov jim lhalo a tvrdilo jim, že to je pro Vak, obce a lidi výhodné.

SOUD zadal vypracovat revizní posudky a ty prokázaly, že Posudek není Posudek, Zpráva není Zpráva.

ZÁKON NEPOŽADUJE, ABY AKCIONÁŘŮM BYLY PŘEDLOŽENY LŽI

 

Žalující brání vodu a lidi od roku 2006

Žalující soudu prokázal, že představenstvo Vak Prostějov dne 10.1.2006 akcionářům vodárny lhalo a pravdivé informace zamlčelo, aby je zmanipulovalo k udělení souhlasu s uzavřením smluv s Veolií

Názor státního zástupce sdělený soudu dne 20.1.2020

 

Kam tečou zisky z vody díky tunleu Vak Prostějov?

Soudkyně popsala v usnesení soudu PODOVOD?

 

Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

 

Podobné články