VODNÉ A STOČNÉ 2021: V Kladně a Mělníku vzroste vodné stočné o více než 20% proti 31.12.2019

V roce 2021 vodárny Kladno (resp. Středočeské vodárny, a.s., z koncernu Veolia) opět zdraží lidem vodné stočné

Od 31.12. 2019 do začátku roku 2021 tak cena kubíku vody na Kladensku zdražuje již potřetí a to brutálně.

Občané Kladenska a Mělnicka se nestačí divit, co jejich peněženkám přináší světové zahraniční know – how a ochota místních politiků druhé desetiletí hájit soukromé zájmy a priority koncernu. Prodej vody je totiž díky jednání politiků a vedení vodárny Kladno  druhé desetiletí v ruku koncernu Veolia a legálnost postupu, jak se to stalo přezkoumává soud.

Některá „média“ (inzerující ve velkém reklamy Veolie) informují občany o vývoji ceny vody na Kladensku podivně. Vývoj vodného stočného nehodnotí v celku, ale presentují tu část, která černou líčí v růžových barvách.

Občané Kladenska se u nich nedozví nic o brutálním zdražení vody v Kladně za rok a dva dny

o více než 20%

Hlásné trouby Kladeňákům přitom sugerují, že reálně cena vody údajně vlastně vůbec nevzrostla! 🙁

 

Na Kladensku a Mělnicku roste cena vody od 31.12.2019 do 1.1.2021 takto:

31.12.2019 bylo vodné a stočné 92,92 Kč na 1 kubík vody

1.1.2020 Veolia Kladno zdražila vodné stočné na 105 Kč na 1 kubík vody  + 13 %

1.5.2020 zdražilo vodné stočné podruhé, když VKM/Veolia do ceny vody nepromítli snížení DPH  o + 5 %

1.1.2021 Veolia Kladno opět zdražuje vodné stočné a to na 107,9 Kč za 1 kubík vody + 2,76 %

Občané se informace o růstu vodného a stočného nedozvídají celou pravdu

„Reálná hodnota vody se tedy nezvyšuje. Navýšení je pod úrovní inflace roku 2020 a hlavním důvodem nové ceny  je především probíhající obnova naší vodárenské infrastruktury, v první řadě jde o obnovu hlavních přivaděčů, které byly vybudovány koncem šedesátých a počátkem sedmdesátých let minulého století. Významné náklady, které souvisí s cenou, jsou i aktuálně realizovaná opatření spojená s řešením nedostatku vody v naší vodárenské soustavě…”

nebo

“Nezanedbatelný podíl na nutnosti nárůstu ceny mají i rozsáhlá opatření spojená s řešením „koronakrize. Je potřeba si uvědomit, že vodárenská infrastruktura je infrastrukturou kritickou, která musí fungovat za každé situace. To se projevilo zejména u provozní společnosti (ale neřeknou, že toto je  soukromá společnost Středočeské vodárny, a.s.  z  konceru Veolia, které si z vodného a stočného každoročně vyplácí zisk v řádech desítek miliónů a lidé v ceně vody sanují monopolní profit koncernu), zajišťující dodávky pitné vody a čištění odpadních vod, která měla a má řadu dodatečných nákladů… ” 

O zisku z cenu kubíku vody, který končí na účtu koncernu a který každý rok teče do ciziny – „corona-necorona“ – neslyšíte v prohlášeních tiskových mluvčích ani slovo.

 

Na webu Vodárny Kladno (VKM) najdete jen tento omezený přehled vývoje ceny vody:

(pozn. z pohledu informací pro obce a občany o ničem, z pohledu koncernu geniální)

Pokud víte, jak se prodej vody dostal do rukou Veolie a znáte skutečný vývoj vodného stočného a víte, že se prodej vody dosta do rukou Veolie díky lživým slibům, že koncern zajistí 30 let růstu cen vody pouze o inflaci, pokud s ním starostové uzavřou smlouvu o provozování, pak …

Ti, co tvrdí, že se reálně hodnota – cena vody na Kladensku nezvyšuje, pak hodně spoléhají na to, že lidé nemají jiné informace než ty, které sami presentují. Díky Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ to naštěstí není pravda.

 

Srovnání

Některým lidem se nelíbí, že se občané na Kladensku a Mělnicku dozvídají, jak si konšelé hrají s obsahem našich peněženek

Pan Novák se snažil zpochybnit, že 2. skryté zdražení ceny vody o 5 %,  se do výpočtu růstu cen nemá počítat. Protože se prý snížení DPH u vodného a stočného o 5 %, (které provedl stát v květnu 2020), nemá promítat do snížení vodného a stočného o 5%. Proč? Protože by tím údajně byli poškození akcionáři Vodárny Kladno.

Absurdita tohoto tvrzení je evidentní hned dvakrát.

  1. Akcionáři Vodárny Kladno jsou města a obce, tzn. přeneseně lidé a peníze za vodné a stočné platí v ceně vody nakonec vždy jen lidé. Takže jim přes dražší vodu vytáhnu peníze z peněženek, abych je údajně nepoškodil? Systém přerozdělování peněz z vodného a stočného je přitom funguje  především pro koncern – Jak se na Kladensku dělí zisk z vodného a stočného? 
  2. Pokud se stát rozhodl zvýšit DPH, tak Středočeské vodárny Kladno (Veolie), nárůst DPH lidem do ceny vody okamžitě promítá. Pokud DPH klesá, tak evidentně ne.

Tak jsme si o tom popovídali… 🙂

 

 

Např. městská společnost Vak Břeclav na změnu DPH reagovala takto:

Další odpovědi na vaše otázky:

 

Obranu vody a lidí přes soudy financuji z vlastních zdrojů. Od státu a politiků jsem nikdy nedostal ani korunu pomoci V případě Kladna soudy trvají 17 let!

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články