Justice nahrává tunelářům českých vodáren a drancování peněženek lidí… přesto je náprava již blízko

Lidé se ptají, jak vypadá soudní bitva o vodu. Proto zveřejňuji popis a přehled jedné z nich.

Nemravné jednání vedoucí k vytunelování městské vodárny Zlín začalo v roce 2001. Pokračuje, ale přichází doba, kdy darebáci budou pohnáni k odpovědnosti, prodej vody se vrátí do rukou městské vodárny, ale nepůjde o tunel na konci tunelu, na kterém se nájezdníci a kolaboranti z řad politiků na konci znovu obohatí.

Žaloby na obranu vody a lidí jsem podal již v roce 2002, kdy jsem odhalil pletichy vedení vodárny ve výběrovém řízení. Firma bez zaměstnanců byla vedením vodárny Zlín presentována jako strategický investor. Její nabídka byla poradci hodnocená až jako 3-4 v pořadí. Část lidí z vodárny Zlín říkalo starostům, že tato formální slupka je strategický investor! Protiprávní jednání organizované skupiny vyvrcholilo hanebnou valnou hromadou Vak Zlín dne 30.4.2004. Zde bylo protiprávně odsouhlaseno uzavření smluv mezi Vak Zlín a Veolií na 30 let.

Nechutné valné hromady 30.4.2004 jsem se osobně zúčastnil a viděl jsem toto:

 • PRO smlouvy s koncernem hlasovali vedením vodárny podvedení starostové
 • PRO smlouvy s koncernem hlasovali za část obcí nájezdníci hájící zájmy koncernu
 • PRO smlouvy s koncernem hlasovali koncernem finančně motivovaní zástupci obcí
 • PRO smlouvy s koncernem hlasovalo město Zlín za slíbený prospěch cca 30.000.000 Kč

Toto vše potvrdily soudy, které jsem vyhrál.

Okamžitě po nekalé valné hromadě jsem se obrátil na soud

Bral jsem za jasné, že protiprávní tunel do 3 let přes soud ukončí a:

 • voda a její prodej zpět v rukou měst,
 • nájezdníci odhaleni a odsunuti z ČR s ostudou po celé Evropě
 • darebáci budou pohnáni k odpovědnosti za zradu a podvodné jednání
 • vodárna v rukou města bude moci moci čerpat stamiliónové dotace na obnovu infrastruktury

Mýlil jsem se

Soudům v ČR trvalo řízení v tak evidentní věci NESKUTEČNÝCH 14 let. Pravomocné usnesení, které nabylo právní moc v roce 2017, potvrdilo pravdivost toho, co říkám od počátku! Za tu dobu jsem potkal:

 • neskutečné darebáky s tituly ve vedení Vaku i radnice Zlína, kteří kryjí protiprávní stav. Snažili se, aby nebyla pravomocná usnesení soudů dosažena.
 • „soudkyni“, která je ostudou české justice a tudíž nás všech a Vrchní soudu  Olomouci jí kauzu po několika letech raději odebral.
 • soudce Nejvyššího soudu opakovaně protiprávně jednající, což potvrdily nálezy Ústavního soudu ČR.

 

 

Evidentně se na časy blýská a ukončení tunelu dojde a ZLÝN se změní zpět na Zlín

Otevřeli jsme téma tunelu v médiích

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.

Pomáhají tomu rozsudky, které jsem dosáhl. Informování veřejnosti, které provádí nadace PRAVDA O VODĚ. Pomáhá i mobilizace lidí na Zlínsku, kteří se lumpárně začali společně bránit. Lidé referendem přikázali politikům ukončit tunel vodárny a vrátit prodej vody do vodárny v rukou měst. Společně jsme odhalili „poblitiky“ paktující se s nájezdníky a ti jsou čím dál více odstavováni od postavení v politice.

 Protiprávní tunel Vak Zlín začal 30.4.2004. Soudům trvalo řízení 14 let! Zde je pro představu přehled, jak v čase plyne obrana vody přes soudy v ČR

Abych prokázal komplot, musel jsem ve Zlíně podávat žaloby na jednání tunelářů každý roky od roku 2002 do roku 2007. Kdy jsem vyhrál žalobu, která prokázala, že vedení vodárny Zlín v čele s p. Bernardem, protiprávně tají léta před akcionáři informace. Více ZDE

Smutné je toto. Žádná politická strana, ani žádný politik, mi nikdy nepomohla obranu vody a lidí přes soudy financovat. Darebáci ve vedení vodárny za právníky a snahu zabránit odhalení pravdy přes soudy, zaplatili prý

cca 50 mil.Kč

Je to škoda způsobená obcím a darebáci by ji měli ze svého uhradit.

rozsudek

 

Průběh mé obrany vody a lidí ve Zlíně přes soudy
Událost v řízení Datum
Zahájení řízení  16.07.2004
Odeslání spisu  13.11.2007
Nařízení jednání  21.04.2008
Odeslání spisu  19.09.2008
Vrácení spisu  22.09.2009
Obživnutí věci  23.09.2009
Nařízení jednání  11.02.2010
Podán opravný prostředek  25.03.2010
Podán opravný prostředek  26.03.2010
Podán opravný prostředek  29.03.2010
Podán opravný prostředek  29.03.2010
Odeslání spisu  09.06.2010
Odeslání spisu  07.09.2010
Vyřízení opravného prostředku  28.04.2011
Vyřízení opravného prostředku  28.04.2011
Vyřízení opravného prostředku  28.04.2011
Vyřízení opravného prostředku  28.04.2011
Obživnutí věci  26.05.2011
Nařízení jednání  01.09.2011
Přerušení řízení  26.10.2011
Odeslání spisu  08.12.2011
Odeslání spisu  09.01.2012
Vrácení spisu  09.02.2012
Pokračování řízení  18.06.2012
Nařízení jednání  26.07.2012
Nařízení jednání  02.08.2012
Nařízení jednání  09.08.2012
Nařízení jednání  16.08.2012
Nařízení jednání  23.08.2012
Nařízení jednání  11.10.2012
Nařízení jednání  11.10.2012
Nařízení jednání  18.10.2012
Nařízení jednání  23.10.2012
Podán opravný prostředek  28.11.2012
Odeslání spisu  14.01.2013
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu  17.01.2013
Vyřízení opravného prostředku  25.03.2013
Vrácení spisu  26.04.2013
Podán opravný prostředek  17.05.2013
Podán opravný prostředek  21.05.2013
Podán opravný prostředek  22.05.2013
Podán opravný prostředek  22.05.2013
Odeslání spisu  04.06.2013
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu  06.06.2013
Vyřízení opravného prostředku  30.07.2013
Vyřízení opravného prostředku  30.07.2013
Vyřízení opravného prostředku  30.07.2013
Vyřízení opravného prostředku  30.07.2013
Podán opravný prostředek  01.10.2013
Vrácení spisu  16.10.2013
Odeslání spisu  30.10.2013
Vyřízení opravného prostředku  12.12.2013
Vrácení spisu  23.12.2013
Vyřízení věci  14.03.2014
Podán opravný prostředek  26.03.2014
Podán opravný prostředek  02.04.2014
Odeslání spisu  26.05.2014
Řízení o opravném prostředku u krajského a vrchního soudu  28.05.2014
Vrácení spisu  18.12.2014
Odeslání spisu  20.04.2015
Vrácení spisu  22.02.2016
Odeslání spisu  04.03.2016
Vyřízení opravného prostředku  22.11.2016
Vyřízení opravného prostředku  22.11.2016
Vrácení spisu  20.02.2017
Datum pravomocného ukončení věci  27.02.2017

Obranu vody a lidí přes soudy financuji z vlastních zdrojů. Od státu a politiků jsem nikdy nedostal ani korunu pomoci V případě Zlína soudy trvají dál již 17 let!

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články