Pozor, voda není prodaná. Z 90% nejsou prodané ani vodárenské trubky…

To, že je v České republice prodaná voda, je mezi lidi cíleně šířená lež, aby lidé rezignovali na požadavek nápravy

  1. Voda je stále ve správě státu, konkrétně státních podniků povodí Odry, Moravy…
  2. Z 90% nejsou prodané ani vodárenské a kanalizační trubky, přečerpávací stanice a čistírny odpadních vod. Jsou stále ve vlastnictví měst nebo městských vodáren. Koncerny ani překupníci je vlastnit nechtějí, protože se do nich musí investovat. Což ví i lidé ve vedení státu a na ministerstvech.

         3. „Politici“ prodali a darovali koncernům často hanebně a protiprávně právo prodávat vodu a inkasovat od lidí peníze a zisk. To je ta hanebná „privatizace zisků a zestátnění nákladů“ přes smlouvy o provozování s koncerny. Tyto smlouvy jsou často uzavřeny díky protiprávnímu jednání politiků a kolaborujících vodařů původně ve vedení městských vodáren.

Ale pozor – tyto smlouvy jsou na dobu určitou…  Rozhodně někdy končí a není důvod je znovu uzavírat… 

Co to znamená?

Že náprava je možná. Ti, kteří omílají v médiích to, že je voda prodaná a tak nejde nic dělat, lidem lžou. Ti, kteří naopak tvrdí, že 90% trubek je v rukou měst a tak vlastně není co řešit, lžou vlastně také, protože velmi dobře ví, že 70 trubek, které sice vlastní města, mají na základě pochybných smluv a často protiprávního jednání politiků v rukou koncerny, které díky tomu inkasují každoročně miliardové zisky a ty vyvádí mimo republiku na své účty do zahraničí.

Koncerny dobře ví, že v odvětví schází peníze na potřebné investice a lidem léta vodu neskutečně zdražují. Jejich cíl je přes vodu vysát co nejvíce peněz na své účty do zahraničí.

Informujeme o věcech, o kterých jiní mlčí.
Odebírejte video kanál a šiřte, co vás zaujme. I tím můžete pomoct s nápravou.
 

„Politici“ zaprodali to, z čeho jediného tečou zisky, tzn. dodávku a odvedení vody. Tím koncerny ovládly peněžní toky z vody, právo inkasovat od lidí vodné a stočné a právo inkasovat zisk. Je to mazané – investice zůstaly na městech, ale zisky jsou v rukou koncernů. Ale odpovědnost za to mají konkrétní lidé… a zákony pro ně platí stejně jako pro občany.

S plným vědomím realizovali tunel – pokoutnou privatizaci zisků a zestátnění nákladů.

Proto jsme se tomu s lidmi, kteří chápou, že se může bránit, postavili a začali jsme sebe a lidi bránit i přes soudy a Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Bránit sebe a vodu může třeba drobně vlastně každý

50-100 Kč měsíčně může přispět téměř každý a stejně se může téměř každý stát součástí komunity VODA LIDEM a sdílet informace o vodě, které ho zaujmou a tím přispívat k osvětě a růstu veřejného mínění, které požaduje na politicích jednání v zájmu lidí, ukončení tunelů a potrestání darebáků za ně odpovědných. Stejně tak  může každý přidat svůj podpis pod petici VODA JE ŽIVOT, kterou již podepsalo přes 31.000 občanů.

 

Obranu vody a lidí přes soudy financuji z vlastních zdrojů. Od státu a politiků jsem nikdy nedostal ani korunu pomoci.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články