KUBÍK VODY CENA 2021: Cena vody dle jednotlivých vodáren

Nadační fond Pravda o vodě jako každý rok zveřejňuje aktuální přehled cen vody dle vodárenských společností v ČR a na Slovensku. V roce 2021 politici místo ukončení dolování zisků z vody a vrácení zájmu lidí do správy a prodeje vody, dál nechali peněžní toky z vodného stočného z cca 70% v rukou koncernů. Nemalá část z rozpočtu rodin, konkrétně cena za odebrané kubíky vody, které za vodu všichni platíme, díky tomu stále končí v zahraničí, kde žádnou vodu neodebíráme. Proto zveřejňujeme i srovnání zisků vodáren a dlouhodobý vývoj cen vody. Tím odpovídáme lidem na dvě zásadní otázky:

Kolik stojí kubík vody neboli jaká je cena vody?

Pro koho je systém prodeje vody v ČR nastaven?

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

 

Podobné články