Vodné stočné 2021: Město Jihlava a region Jihlavy

Jihlava město

vystoupilo ze svazku obcí sdružených ve Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) již po roce 2010 s tím, že si chce vlastní infrastrukturu město provozovat samo a to přes Služby města Jihlavy s.r.o. . Ty budou skutečně od roku 2021 vodovody a kanalizace provozovat a to na místo původní společnosti  Jihlavských vodovodů a kanalizací, a.s. (resp. divize společnosti Vodárenská, a.s.).

V důsledku ukončení provozování předmětného vodovodu a/nebo kanalizace byl vodovod a/nebo kanalizace předána k provozování novému provozovateli, Službám města Jihlavy s.r.o., a to k datu 1.12.2020. K témuž datu zaniká smluvní vztah společnosti Jihlavský Vak vůči odběratelům dle uzavřených smluv na dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a/nebo odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace. Zastupitelstvo Jihlavy schválilo zrušení obchodní společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace k datu 1. ledna 2021. Společnost už nebude vykonávat žádnou činnost, protože vodovody a kanalizace v Jihlavě bude provozovat společnost Služby města Jihlavy.

Končí tak soudní o osobní spory o vydání majetku a jeho provozování. Obě strany tyto spory ukončily dohodou v červnu 2020. Od  roku 2021 budou místo jihlavské divize VAS provozovat vodovody a kanalizace Služby města Jihlavy. (více ZDE)

Zástupci města stanovili cenu vodného a stočného pro rok 2021 ve výši 55,06 korun za kubík odebrané pitné vody a 40,07 korun stočného za kubík odpadní vody. Obyvatelé Jihlavy tak budou v roce 2021 platit celkově 95,13 korun za jeden kubík spotřebované vody.

Ve 24 členských obcích Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) (např. město Polná a Telč či obce Hosová a Nová Říše)

V obcích na Jihlavsku (SVAK), jejichž sítě provozuje Vodárenská akciová společnost (VAS), která má na Jihlavsku divizi. Obyvatelé za kubík vody  včetně stočného 95,13 koruny. Od 1.1.2021 cena vody stoupne o 4,84 koruny. Za metr krychlový tak občané obcí od 1.1.2021 zaplatí 99,97 koruny.

Tato cena vody se netýká krajského města Jihlava, které si od roku 2021 provozuje své vodovody a kanalizace přes vlastní společnost.

Srovnání

 

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články