Rakouský koncern ČEVAK končí s prodejem vody v Rychnově nad Kněžnou, vodu bude prodávat městská vodárna

V Rychnově n. Kněžnou se vrací do prodeje vody zájmy lidí – vodu bude dodávat městská vodárna

Od 1. ledna 2021 bude vodovody a kanalizace v Rychnově provozovat městská vodárna Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, kterou vlastní město Rychnov nad Kněžnou (byla založena 11.3.2020). V městě, které má  provozovaly vodovody léta koncerny přes společnost Aqua Servis, naposledy vlastněné rak. koncernem Energie AG, který překoupil pozici krachujícího anglického koncernu ANGLIAN WATER, který především politici ODS presentovali zastupitelům jako strategického investora.

V Rychnově prosadili zastupitelé vrácení zájmu lidí do prodeje vody v roce 2019

Zvolili námi doporučovanou cestu – NEPRODLUŽOVAT SMLOUVY S KONCERNY, které končí. Rychnovští zastupitelé toto rozhodli již v roce 2019, s tím, že po vypršení dvacetileté provozovatelské smlouvy s Aqua Servisem (rak. koncern EAG) k 1. lednu 2021 přejde do rukou vodařů, pracujících pro samosprávu.

Město bude mít nyní vše ve svých rukách a pod svou kontrolou. Ceny vodného a stočného bude město chtít i v dalších letech zachovat v nynější výši. Město v uplynulých deseti letech investovalo do sítí přes 200 milionů korun a má je tedy v pořádku. Příští rok chce město zahájit kompletní rekonstrukci čistírny odpadních vod, případný zisk z jejího provozu zůstane městské vodárně. Investice za cca 90 milionů korun by měla být dokončena v roce 2023.

Cena vodného a stočného pro rok 2021 se v Rychnově nebude zvyšovat a zůstane na 77,47 koruny m3, tzn. bude výrazně pod průměrem ČR, který přesáhne 90 Kč/m3. Cena vody zůstane stejná – Vodné 38.83 Kč m3 a stočné 38,64 Kč m3.

Firmu Aqua Servis vlastní z 66 procent rakouský koncern Energie AG Bohemia, zbylých 34 procent akcií drží obce, města a svazky obcí z Rychnovska, jejichž vodárenskou infrastrukturu Aqua Servis provozuje. Aqua Servis platí obcím nájemné, které obce investují zpět do vodárenského majetku, ale většinu zisku z prodeje vody inkasuje koncern, který investovat nemusí – provozní model.

“Odchod Rychnova nás mrzí, ale zvládneme to i bez něj. Žádná jiná obec či město od nás neodešlo,” řekla ČTK ředitelka rak. koncernu Aqua Servisu paní Doležalová. Aqua Servis přijde osamostatněním Rychnova o 1/5 tržeb, které dosud byly kolem 200 milionů korun/rok. V roce 2019 skončil systém jednotné ceny pro celý region a od roku 2020 jsou ceny vodného a stočného jsou v regionu různé. Od ledna 2021, ve většině obcí pod koncernovým Aqua servisem, cena vody vzroste.

Městská společnost Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou

Počítá, že by mohla mít roční tržby z vodného a stočného kolem 43 milionů korun. Zatím má 13 pracovníků v administrativě i dělnických profesích. Část služeb si bude kupovat, a to i od Aqua Servisu, který jí bude například zajišťovat provoz dispečinku.“

Podle starosty Rychnova, p. Skořepy, by společnost Vak Rychnov nad Kněžnou měla být plně soběstačná do  5 -7  let.

Zdroj: Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, město Rychnov nad Kněžnou a Aqua servis výroční zprávy

 

Informování lidí, obranu vody přes soudy financujeme z vlastních zdrojů a z podpory lidí, jako jste vy. Od státu a politiků jsme nikdy nedostali ani korunu!

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

 

Podobné články