Cenzura funguje, ale tím se odhaluje, koho zájmy ve vodě v ČR hájí – koncernů

V prosinci roku 2015 časopis SOVAK, vydávaný Sdružením odboru vodovodů a kanalizací (SOVAK)

Publikoval článek člena představenstva, protiprávně vytunelované okresní vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vaku Zlín), pana Březíka. 

Ten byl do vedení Vak Zlín instalován koalicí /STAN-ANO/, vládnoucí Statutárnímu městu Zlín po volbách v říjnu 2014. Město Zlín, je jeden z pachatelů protiprávního komplot kolem Vaku Zlín a nese za něj plnou odpovědnost, což ví, a proto ho léta udržuje v chodu – bez ohledu na to, kdo ve městě vládne -ČSSD, ODS, KDU, ANO, STAN….

Do vedení vodárny Zlín dosadilo Březíka a jeho partu nové vedení města Zlín včele s panem Adámkem (STAN), který se všemi možnými cestami snažil zabránit, aby bylo dosaženo pravomocných rozsudků odhlaující roli Hadů na radnici Zlín a proto dal Březíkovi měsíčně 108 tis. Kč za to, že  kauzu zametá pod stůl, odvolává se léta proti rozsudkům, které vrací vodu zpět do rukou měst a obcí a tím vědomě znemožňuje vrátit Vak Zlín a obce a Zlínsku do pozice oprávněného žadatele o dotace z EU, na obnovu vodárenské infrastruktury na Zlínsku. Umožňuje tím rovněž promlčení mnohamiliónových škod a odpovědnosti některých pachatelů.

odměny 10-16 - brzil a vsetin

Především léta udržuje tok peněz od lidí za vodné a stočné v rukou koncernu Veolie, který inkasuje zisky z vody, zatímco Vak Zlín je jen formální slupka, bez práva čerpat dotace z EU. Má jednoho zaměstnance a funguje jako trafika pro 13 „politiků“ ve „vodárně“, s odměnami přes 4,5 mil. korun ročně.

Článek, který SOVAK Březíkovi vytiskl, obsahuje klasické vymývání mozků o žalobách a zcela zamlčuje PRAVDU o dlouholetém protiprávním jednání organizované skupiny nájezdníků kooperující s místními politiky při nájezdu na okresní vodárnu Zlín.

Dne 7.3. 2015 jsem proto zaslal na SOVAK otevřenou nabídku

Informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil na soudy již na samém počátku v roce 2002, protože komplot organizované skupiny odhalil, stejně jako to, že jeho cíl bylo Vak Zlín ovládnout nájezdníky, kteří pak z něj vyvedou vše, co vydělává do rukou koncernu a trubky vrátí městům, ať do nich musí dál investovat.

Proces je zdokumentován ZDE

Nabídl jsem SOVAKU, že jako akcionář Vaku Zlín, který od roku 2002 předem upozorňoval starosty Zlínska i vedení vodárny Zlín, že probíhá NEMRAVNÝ proces vedoucí k  vytunelování Vaku Zlín, který v případě dokončení povede k drahé vodě, ztrátě dotací z EU a ztrátě vlivu samospráv na vodu, článek z pohledu akcionáře Vaku Zlín, který vodárnu a celý region u soudů brání.

lin- nedelal analyzy

Druhým důvodem, proč jsem reagoval nabídkou článku, byl fakt, že SOVAK vydal v roce 2004 Vaku Zlín písemné stanovisko, které v podstatě doporučil uzavřít smlouvy s koncernem Veolia. Vedení vodárny Vak Zlín (kde seděl na pozici člena představenstva např. pan Martin Bernard – dnešní generální ředitel Veolie a dlouholetý člen představenstva SOVAKU a dokonce i přímo dva lidé Veolie –  SVOBODA A ŠVERMA) s ním šermovalo zastupitelům a starostům před nosem bez toho, že by jim řeklo, že SOVAK min. “ovlivňuje“ právě Veolia.

Po poučné korespondenci s vedením SOVAKU (konkrétně s p. Vlasákem), jsem dostal odpověď, kterou jsem očekával, i když jsem ve skrytu duše doufal, že článek vyjde, protože to, co šířil Březík a co SOVAK otiskl – byla a je obrovská manipulace s vodaři i občany. Přestože vím, že vedení SOVAKu a jeho představenstvo, které za SOVAK jedná, je léta v rukou zahraničních koncernů  (má 19 členů a většinu tvořili léta vrcholoví zaměstnanci koncernů), tak jsem doufal, že prostor protistraně dají. Nedali.

Výsledek je: Váš článek neotiskneme

SOVAK, jako každý jiný časopis, má právo můj článek nevytisknout. Jsem ovšem toho názoru, že informování odborné a laické veřejnosti v tak zásadní kauza jako je protiprávní vytunelování Vak Zlín, o všech názorech a zejména o jiných názorech než mají koncerny, není jeho cílem, což vzhledem k tradici SOVAKu a jeho odborné vodárenské kvalitě je pro Českou republiku, vodárenství i občany škoda.

Ale vzhledem k tomu, že SOVAK publikoval článek pana Březík (zaměstnance Vaku), ale můj (spoluvlastníka Vaku) publikovat odmítl,  SOVAK bohužel již nehodlá šířit PRAVDU. Bohužel řadu let již není původní velmi kvalitní a objektivní odborné sdružení, ale stále více působí v České republice jako lobbistické sdružení zahraničních koncernů, které ovlivňuje veřejné mínění jedním směrem a to bez ohledu na fakta. Viz. rozhodnutí soudu v kauze Vak Zlín již z roku 2010.

SOVAK mi nenabídl, že článek otiskne ani poté, co soudy vydaly pravomocné rozsudky a doložily Březíkovy lži

V listopadu 2016, po 13 letech právního boje, jsem dosáhl celé řady PRAVOMOCNÝCH ROZSUDKŮ. Dokládají, že Březík nejen v tomto článku vědomě lhal a manipuloval s vodárenskou i laickou veřejností. Což rozsudek odhalil, stejně jako to pro koho Březík a jeho parta, ale i Hadi na radnici města Zlín a  Bernard, Svoboda či Švermova ve vedení Vak Zlín pracovali.

Proč SOVAK článek dokládající manipulaci Březíka neotiskl?

Protože nechce, aby lidé znali PRAVDU O VODĚ, o tom, co se kolem vody a vodáren páchá a to ani poté, co soudci došli k těmto závěrům:

Provozní model s Veolií byl realizován protiprávně přes obcházení zákonů ČR

„Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

Celý rozsudek soudu je ZDE

Komunikace s vedením SOVAK vypadala takto:

15.3.2016 jsem dostal od SOVAKU tuto odpověď  na mou otevřenou nabídku informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil na soudy z důvody obrany Vaku Zlín před tunelováním, ke kterému došlo v roce 2004.

Dobrý den,

Sdružení SOVAK ČR je dobrovolným, neziskovým zájmovým sdružením v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a sdružuje subjekty, jejichž hlavním předmětem činnosti je zajišťování zásobování vodou nebo odvádění a čištění či jiné zneškodňování odpadních vod, a to jak z hlediska provozování a spravování, tak z hlediska vlastnictví, rozvoje a výstavby. V současné době má 114 řádných členů.  

 K Vašemu emailu konstatuji, že v  č. 12  časopisu SOVAK byl uveřejněn  rozhovor s předsedou představenstva VAK Zlín, a.s.,  tak jako např. v č. 2  rozhovor s Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  nebo v č. 9 rozhovor s generálním ředitelem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEĆNOSTI, a. s. Ing. Lubomírem  Glocem  a dále pouze standartní zpráva o certifikaci „Czech Stability Award AAA Excelent“  pro Vak Zlín od společnosti Bisnode  atd.

Za obsah časopisu odpovídá redakční  rada  složená  z  21 odborníků v daném oboru,   která se schází 1 x měsíčně  a  připravuje dramaturgie jednotlivých čísel včetně zařazení  článků.

Postoje SOVAK ČR jsou konzistentní;  i nadále budeme přinášet obecně platné informace pro členy SOVAK ČR.

S pozdravem

Ing. Jonová Zuzana

„Nepochopil“ jsem, co mi tím SOVAK sděluje, proto jsem se na něj obrátil ještě jednou 15.3.2016

Paní Jonová,

omlouvám se, ale moc nerozumím vaši odpovědi a proto se ptám ještě jednou:

  • Dáte mi, jako majiteli Vaku Zlín, který Vak Zlín brání léta proti vytunelování u soudů, stejný prostor říct a sdělit ve vašem časopise stanovisko k dění kolem Vaku Zlín, jako panu Březíkovi?
  • Dáte lidem možnost znát také názor druhé strany?
  • Jste ochotni zveřejnit mé stanovisko k dění a situaci ve Vaku Zlín?

Děkuji za odpověď, stačí ANO  nebo NE! Nic mi vysvětlovat nemusíte.

V příloze zasílám článek a názor soudce na dění ve Vaku, který můžete také otisknout jako  standartní zpráva o soudní certifikaci  „pokoutného, nemravného  a proti právního dění AAA Excelent“  pro Vak Zlín od Krajského soud v Brně.  Rozsudky a stanoviska soudců a Komise pro cenné papíry jsem lidem za drobný poplatek zpřístupnil na https://pravdaovode.cz/zlin/rozhodnuti-ns/ Věřím, že i tyto informace členy SOVAKU a politiky mohou velmi zajímat.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný

 

Již 18.3.2016 jsem dostal tuto odpověď přímo od ředitele SOVAKU, Ing. Vlasáka Oldřicha

Vážený pane Novotný,

na základě naší březnové mailové komunikace Vám sděluji, že Váš požadavek přednesu na naší redakční radě časopisu, která se sejde nejdříve v polovině měsíce dubna 2016. Následně Vás budu neprodleně informovat.

S pozdravem

Ing. Vlasák Oldřich

Ředitel

Uplynul březen, duben , květena červen a nic. Proto jsem napsal dne 28.6.2016 na SOVAK: Druhou veřejnou nabídku informovat členy SOVAKu o stavu ve Vaku Zlín z pohledu akcionáře, který se obrátil na soudy z důvody obrany Vaku Zlín před tunelováním, ke kterému došlo v roce 2004

Pane Vlasáku,

K mé žádosti o to, zveřejnit v časopisu SOVAK, členům SOVAKu a lidem z vodárenského oboru stanovisko, důvody a důkazy o tom co se skutečně děje ve vaku Zlín jste mi sdělil, že můj  požadavek přednesete vaší redakční radě časopisu, která se sejde nejdříve v polovině měsíce dubna 2016 a pak mne budete následně neprodleně informovat.

Bohužel jste se neozval, proto se touto cestou ptám ještě jednou:

  1. Dáte mi, jako majiteli Vaku Zlín, který Vak Zlín brání léta proti vytunelování u soudů, stejný prostor říct a sdělit ve vašem časopise stanovisko k dění kolem Vaku Zlín, jako panu Březíkovi?
  2. Dáte lidem možnost znát také názor druhé strany?
  3. Jste ochotni zveřejnit mé stanovisko k dění a situaci ve Vaku Zlín?

Děkuji za odpověď, stačí ANO  nebo NE! Nic mi vysvětlovat nemusíte.

Ing. Radek Novotný

shadow-ornament

29.6.2016 jsem dostal od SOVAKU, resp. od pana Vlasáka Oldřicha odpověď, která se mi zdála pozitivní

Pane Novotný,

Jak jsem Vás informoval, časopis SOVAK je určen odborné veřejnosti z oboru vodovodů a kanalizací. Časopis má redakční radu, jež posuzuje odbornou, informační a věcnou hodnotu předložených článků a následně schvaluje, které z nich budou otištěny. Máte-li zájem, aby projednala i Váš konkrétní příspěvek, žádám o jeho zaslání. Nejbližší další zasedání redakční rady se koná ve druhé dekádě srpna, podklady pro ně soustředíme do 12. 8.

Ing. Vlasák Oldřich

Ředitel

Již 29.6.2016 jsem zaslal na SOVAK tuto mou reakci

Pane Vlasáku,

děkuji moc za ochotu článek vytisknout. To jste mi měl napsat hned a článek by byly už vás, na redakční radě. Rád vám ho pošlu. Věřím, že v něm odborná veřejnost dostane informace, které jinde nejsou.

Pan Březík mnoho věcí  neříká ani akcionářům na valné hromadě o to více šíří v médiích a když je s nimi konfrontován, tak má problém cokoliv vysvětlit a doložit.

3.8.2015 jsem zaslal SOVAKU článek a záznam dokládající neuvěřitelkné „informování“ starostů vedením Vaku Zlín, zejména panem Březíkem.

Dobrý den, pane Vlasáku,

reaguji na vaši výzvu a mám zájem, aby redakční rada projednala můj konkrétní příspěvek. Dle vaši žádosti vám ho zasílám, tak, aby nejbližší zasedání redakční rady, které se koná ve druhé dekádě srpna, mohla jeho zveřejnění schválit. Píšete, že podklady pro ně soustředíme do 12. 8., což je optimální.

Původně jsem chtěl vyjádřit názor pouze na „informace“ sdělované vedením Vaku Zlín, ale rozhodl jsem se vyjádřit komplexně a jen v části doložit manipulaci, které jsou lidé vystaveni ze strany vedení Vaku Zlín na Zlínsku a po otištění jejich článku v časopise SOVAK také v celé České republice. Viz.příloha. 7.3.2015 – nabídka článku SOVAKU

O tom, jak vedení Vaku Zlín manipuluje akcionáři a i vámi svědčí následující záznam z valné hromady Vaku Zlín.

Takto „odpovídalo“ vedení Vaku Zlín akcionářům a vlastníkům Vaku Zlín – starostům – na valné hromadě okresní vodárny

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný

shadow-ornament

24.8.2016 jsem dostal tuto odpověď

Vážený pane inženýre,

Předal jsem Váši žádost k projednání naší redakční radě a dovoluji si Vám přeposlat její sdělení.

Ing. Vlasák Oldřich

Ředitel

Dobrý den, pane řediteli,

na základě Vaší žádosti byl na zasedání redakční rady časopisu Sovak dne 23. 8. 2016 projednán příspěvek pana Novotného s názvem „PRAVDA O VODĚ je jen jedna“.

Redakční rada tento příspěvek neschválila k otištění.

S pozdravem
Mgr. Jiří Hruška,
šéfredaktor časopisu Sovak

Jak koncerny a jejich lidé prorůstají do státu, organizací, sdružení, neziskových firem, škol?

Doporučuji všem, kteří jste dočetli až zde, shlédnout fr. dokument Voda vydělává aneb jak korporace bohatnou na vodě, který také ukazuje, jak koncerny prorůstají do veřejných, odborných i státních struktur, což vysvětluje, proč se zavádí a drží systém hospodaření s vodou na která občané, města i stát doplácí.

najímají vlivné lidi - při dmlouvání smluv

 

plaťme je to co musíme

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá a moře se skládá z kapek. Děkuji

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Vrchní soud nám dal za pravu a pravomocně potvrdil protiprávní komplot ve Vaku Zlín

Veselovský a Novotný pravda o vodě: Co se stalo s vodou a kdo je za to odpovědný?

 

 

Podobné články