NFPOV uzavírá 3 letý projekt: CHARTA VODA 300 – VODA JE ŽIVOT – VODA A KOHO VOLIT?

Iniciativa CHARTA VODA 300

Všichni poslanci a senátoři dostali informace o tom, co se léta páchá ve vodárenství v ČR, jaké jsou závěry soudců, kdo je za to odpovědný a jak lze realizovat nápravu v ČR a jak je realizovaná v zahraničí. Dostali originál dokumentu – Jak korporace bohatnou na vodě a materiály dokládající a informující o problematice pochybných machinací kolem městských vodáren, vedoucí k ovládnutí monopolu vody a peněžních toků z vody koncerny. Vše jsme osobně předali přes podatelnu sněmovny a senátu 200 poslancům, 81 senátorům. Zbytek jsme zaslali písemně na Úřad vlády ČR 17 členům vlády a na úřad ombudsmanovi i nejvyššímu státnímu zástupci.

 

Záznam z tiskové konference po předání dokumentů na podatelnách, kde se vyjdřil i Ministr životního prostředí p.Brabec (ANO)

tiskova konference - for -arch - 20.9.2016

Více informací

charta voda 300

 

Petice VODA JE ŽIVOT 

Je 10 jasných požadavků formulovaných a vycházejících z petice right2water.com, kterou jsme pomáhali šířit v ČR. Byla určena poslancům Evropského parlamentu, kde se lobbistické a mafiánské struktury pokoušely prosadit legislativní úpravy vedoucí k privatizaci zisků z vody a zestátnění nákladů na infrastrukturu. Petice VODA JE ŽIVOT je upravena na podmínky České republiky a její obsah byl doplněn o naše specifika po konzultacích s vodárenskými experty a s lidmi v minulosti pracujícími pro bezpečnostní složky státu ČR.  Sbíráme 10.000 podpisů (v den zveřejnění tohoto článku jich máme 5.000) a petice je určena Petičnímu výboru senátu a poslanecké sněmovny. Občané podepsaní pod peticí požadují jasné kroky vedoucí nápravě systému ve vodárenství, který byl z veřejné služby v řadě regionů často pokoutně změněn na systém umožňující dolování zisků anebo dokonce dobývání renty.

9.7. 5000 podpisů-j

Více informací

petice

Projekt VODA A KOHO VOLIT?

Základní problém vodárenství a jeho cílenému neřešení, spočívá ve dvou faktorech. První faktor je neznalost problematiky vodárenství mezi zákonodárci a jejich udržování ve stavu nevědomosti nebo falešné představě, že vše je v pořádku. Názory zastupitelů, zákonodárců i veřejnosti a médií léta určuje placený public relations osob propojený časti i placených přímo nebo nepřímo koncerny. Druhý faktor je neznalost veřejnosti, konkrétně osobních názorů a stanovisek zákonodárců k zásadní otázce, kdo má mít v rukou vodu, vodárenskou  infrastrukturu, provozování vodovodů a zisk z vody. Volby probíhají naslepo. Lidé neví, kteří politici hájí zájmy lidí, měst a státu a kteří jsou naopak nominanti koncernů, které je za naše peníze rády ve volbách podpoří.

Projekt VODA A KOHO VOLIT?, toto eliminuje, protože NFPOV široké veřejnosti a zástupcům médií poskytne přehled osobní stanovisek poslanců, senátorů i členů Vlády ČR, kteří je sdělí na základě výzvy Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ. V případě, že politik neodpoví, což je jeho právo, bude zveřejněno, že stanovisko nesdělil. Pro voliče to je postoj, který umožňuje zachovat stávající pro lidi, města a stát nevýhodný systém nastavený ve prospěch koncernů.

Závěr

  1. Žádný politik se nemůže vymlouvat, že něco neví, nezná, nemá informace a názor.
  2. Lidé společně tvoří veřejné mínění a požadují nápravu, která má jasnou kostru.
  3. Politici musí říct své stanovisko k vodě a začít jednat, jinak jsou nevolitelní.

 

podpořte nás

Každá částka pomáhá 🙂

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Upřednostňujeme menší pravidelné příspěvky (100-300 Kč), před větším jednorázovým, protože se tím udržuje pozornost dárců k dění kolem vody :-).

 

Podobné články