PETICE VODA JE ŽIVOT

Dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

37.677 občanů

požaduje vyšetřit a potrestat ty, kdo protiprávně instalovali Veolii a spol k naší vodě. Aby Ústava garantovala lidem právo na vodu. Aby peníze, které platí za vodu, končily v řešení zajištění dostatku čisté vody a ne v cizině. Aby se prodej vrátil do podoby služby občanům, kteří jako jediní vše kolem vody platí a tím zajistit, aby se vodárny vrátily do postavení oprávněných žadatelů o miliardové dotace EU na investice do infrastruktury.

JEN UPRAVIT ZÁKON NESTAČÍ, PROTOŽE POLITICI A KONCERNY ZÁKONY ČR ČASTO NEDODRŽUJÍ, COŽ NÁM POTVRZUJÍ SOUDY A MY JSME TO SENÁTORŮM PŘEDEM DOLOŽILI

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

10 PRINCIPŮ K SPRÁVĚ VODY V ZÁJMU OBČANŮ, K UKONČENÍ PROTIPRÁVNÍHO PŮSOBENÍ NÁJEZDNÍKŮ U NAŠÍ VODY A K UKONČENÍ DOLOVÁNÍ ZISKŮ Z VODY KONCERNY

1. Garanci přístupu k pitné vodě jako základní právo každého občana ČR v ústavním zákonu

2. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění priorit občanů, obcí a státu

3. Prosazení zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody a její správy

4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu a práva občanů nadřadit zájmům koncernů

5. Transformaci vodáren do podoby veřejně prospěšných společností

6. Garanci občanům, že prodej vody má a bude mít podobu veřejné služby

7. Garanci občanům, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody jsou a budou v rukou veřejné správy

8. Zajistit bezpečnosti vodních zdrojů i toků proti ekonomickému a jinému terorismu. (Bečva)

9. Prosadit, že subjekty působící ve vodárenství jsou povinné poskytovat informace

10. Prosadit dodržování zákonů ČR, vymahatelnost práva i odpovědnost pachatelů a náhrady škod za tunely vodáren

VODA JE STRATEGICKÁ SUROVINA. JEJÍ PRODEJ A SPRÁVA NEPATŘÍ DO RUKOU PŘEKUPNÍKŮ ANI ZAHRANIČNÍCH KONCERNŮ. SOUHLASÍTE? PAK SE PŘIDEJTE.

Petici již podepsalo:

37.677 občanů💦

Podpisy budeme sbírat, dokud nebude zjednána náprava

VYSVĚTLENÍjednotlivých bodů petice

PETICE JE JEDEN KROK K NÁPRAVĚ. DALŠÍ, KTERÉ DĚLÁME JSOU: OBRANA VODY PŘES SOUDY, OSVĚTA, ZVEŘEJŇOVÁNÍ KAUZ, KONTROLA ZÁKONŮ A KONFRONTACE, CO POLITICI ŘÍKAJÍ S TÍM, CO DĚLAJÍ.

AUTOŘI PETICE

MUDr. Michal Chromec

Brání vodu 20 let z pozice člena představenstva Vodovodů a kanalizací Přerov. Opakovaně ubránil vodárnu před překupníky. Inicioval Dohodu měst, která chrání region před tuneláři. Díky tomu lidé platí za vodu méně než většina okolních vodáren v rukou cizinců a Vak Přerov čerpá dotace na investice.

Ing. Radek Novotný

Odborník na nekalé praktiky koncernů a politiků. 20 let brání vodu s cílem prosadit dodržování zákonů, garantovat právo lidí na vodu v ústavě a vrátit, do prodeje vody zájmy občanů. Vyhrál 4x Ústavní soud, 4x Nejvyšší soud. Aby se lidé mohli bránit společně, založil Nadační fond PRAVDA O VODĚ.

Tuto petici „Voda je život“ sestavil petiční výbor:
MUDr. Michal Chromec, Alšova 2891/2a, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Ing. Radek Novotný, Na Drahách 247, Sviadnov

Podpisový arch k petici
Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká petice „VODA JE ŽIVOT“. Přílohou každé složky jsou citace z petičního zákona.

Ochrana osobních údajů a GDPR +

Podpisem této petice udělujete Nadačnímu fondu PRAVDA O VODĚ, IČO: 069  25 316, se sídlem Na Drahách 247, 739 25 Sviadnov, vedeném v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. N 1293, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa.

Poskytnuté osobní údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním. Budou předány v petici označeným institucím a úřadům, a mohou být využity pro účely dalšího informování petentů. Souhlas je udělován do doby dosažení účelu a smyslu petice, nejvýše na dobu 10 let. Petent jej může kdykoli písemně odvolat a má právo na opravu údajů a další práva dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Každý subjekt zapojený do sběru podpisů této petice je odpovědný za dodržování zákonných povinností k ochraně osobních údajů a nakládání s nimi.

Petice je jediný legitimní prostředek, jak politiky v parlamentu informovat, aby rozhodovali se znalosti věci. Odděluje zrno do plev. Buď hlasují pro nápravu nebo proti. Pak víme, koho ve volbách vyměnit.

VÁŠ DAR POMÁHÁ ŠÍŘIT PETICI K DALŠÍM LIDEM. TÍM ROSTE POČET LIDÍ, KTEŘÍ POŽADUJÍ NÁPRAVU TAM, KDE LZE "VODU" VYŘEŠIT. V SENÁTU/VE SNĚMOVNĚ.

Převodem na transparentní účet u ČSOB

966665/0300

nebo

přes darujme.cz

 

Děkujeme🐬