3x a dost? 3x během posledních 4 let přišel Vak Zlín o možnost získat půl miliardy dotací z EU na vodárenské sítě!

Proč vedení Vaku Zlín 3x učinilo krok, který brání Vaku Zlín získat až půl miliardy dotací z EU a 90 mil. Kč zisku ročně? Proč tomu zástupci měst a obcí na Zlínsku přihlíží a přitom prohlašují, že chtějí získat zpět kontrolu nad vodou?

Den před projednáváním neplatnosti valné hromady, která vyvedla zisky z prodeje vody na 30 let zahraničnímu koncernu, bylo na žádost vedení vodárny Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. (Vak Zlín) odloženo jednání Vrchního soudu v Olomouci.

Původní, ani noví, zastupitelé Statutárního města Zlína (SMZ), které má ve společnosti Vak Zlín 46% podíl, o tomto kroku představenstva Vaku Zlín s velkou pravděpodobností nevěděli, stejně jako o tom nevěděli žádní jiní akcionáři okresní vodárny či vedení Zlínského kraje. Ale DVAKRÁT již zástupci SMZ zažili, že soud v jejich prospěch rozhodl a vedení Vaku Zlín se proti rozhodnutí soudu nepochopitelně odvolalo.

Při komunálních volbách prakticky všechny strany občanům tvrdily, že chtějí získat Vak Zlín a prodej vody zpět do rukou měst a obcí. Dne 6.11.2014 se koná ustavující zasedání nového zastupitelstva SMZ. Ve stejný den měl soud PRAVOMOCNĚ potvrdit 10 leté trvání protiprávního stavu na Zlínsku a tím tento stav zrušit. Vak Zlín se tímto mohl dne 6.11.2014 stát oprávněným žadatelem o dotace z EU!

Proč se uzavírala smlouva s Veolií, privatizující zisky Vaku Zlín?

DŮVOD BYLY DOTACE.  „Přímým důvodem transformace společnosti, jak už bylo opakovaně uvedeno, je nezbytnost splnění podmínek a předpokladů pro možnost předložení žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU v rámci příslušného infrastrukturního vodárenského projektu. Dosažení tohoto cíle je nejen v zájmu společnosti, ale také akcionářů, obcí, měst a obyvatel Zlínska.“ Uvádí „Zpráva představenstva Vaku Zlín o prodeji části podniku z roku 2004“, na základě které zastupitelé Zlínských měst a obcí souhlasili s uzavřením smluv mezi Vak Zlín a Veolií.

Výsledek? Evropská komise odmítla poskytnout dotace do vodárenských společností, které uzavřely netransparentní smlouvy, kdy zisky tečou mimo odvětví. Realita? Vak Zlín žádné dotace nedostal.

Důvod k čerpání dotací uváděný ve zprávě představenstva ovšem trvá!

A Vak Zlín se díky stanovisku soudu může ze smlouvy, která brání dotacím vyvázat. Totéž představenstvo, které prosazovalo údajně kvůli dotacím „transformaci společnosti“, nyní postupuje tak, že opakovaně brání:

„splnění nezbytných podmínek a předpokladů pro možnost předložení žádosti o dotace ze strukturálních fondů EU.“

 

Co by pravomocné rozhodnutí Vrchního soudu o protiprávnosti valné hromady zavádějící smlouvy s Veolií přineslo Zlínsku a jeho obyvatelům?

Až půl miliardy dotací (dle velikosti projektu až 90% z celkové částky)! Navíc by Vak Zlín mohl při současných cenách ročně generovat z „vody“ zisk ve výši cca 90 mil.Kč. Což by zajistilo, jak dokazuje příklad okolních vodáren, které zůstaly v rukách měst a obcí, efektivní financování rozvoje a obnovy infrastruktury. Zajistilo by to nižší ceny vody pro lidi a firmy na Zlínsku obdobné jako u sousedních vodáren.

Současně by to ovšem ukončilo 10 let trvající odtok českých peněz z „vody“ do Francie a to se nelíbí koncernu a těm politikům, kteří pro něj pracují.

Zástupci SMZ ví, že Vak Zlín negeneruje po privatizaci, kterou KS v Brně prohlásil za protiprávní dost zdrojů na prostou reprodukci svého majetku. Znají čísla. Mají vše doloženo ve vlastním auditem Vaku Zlín, který stál 540 tis.Kč. SMZ dokonce ze svého rozpočtu dotuje stav Vaku Zlín a s dalšími městy dotuje ze svého rozpočtu výstavbu nové infrastruktury.

Kdo a z čeho financuje chybějící peníze?

Od roku 2010 řada těchto financí z veřejných rozpočtů mohla být pokryta z peněz již zaplacených lidmi ve vodném a stočném a právě z dotací EU. Pokud by Vak Zlín byl provozovatel své infrastruktury, mohl tuto výsadu získat již v roce 2010 po rozhodnutí Krajského soudu v Brně, poté v březnu 2014, pokud by se vedení Vaku Zlín proti rozhodnutí soudu NEODVOLÁVALO .  Nyní mohlo tuto výsadu získat znovu a to pravomocným rozhodnutím VS v Olomouci, pokud by nepožádalo den před jednáním o přerušení jednání ! ! !

Jsem toho názoru, že jednání vedení Vaku Zlín probíhá dlouhá léta v neprospěch občanů Zlínského regionu, v neprospěch měst a obcí a celého státu Česká republika. Je však třeba dodat, že tyto lidi do vedení Vaku Zlín někdo navolil, že tito lidé vykonávají jen to, co je neohrožuje v pozicích, kde berou své odměny. Tudíž je logické se ptát.

Kdo skutečně rozhoduje ve Vaku Zlín a na celém Zlínsku? Zastupitelé nebo Hadi na radnici?

Z reakcí některých zastupitelů Statutární město Zlín, které jsem upozornil a pozval na jednání soudu 6.11.2014 plyne, že o jednání Vrchního soudu nevěděli a tudíž termín jednání neznali. Pokud je toto pravdou, poté zastupitelé SMZ s velkou pravděpodobností nevěděli ani o tom, že vedení Vaku Zlín činí kroky, aby opět oddálilo pravomocné rozhodnutí soudu.

Existuje důvodné podezření, že vedení Vaku Zlín úkoluje někdo jiný?

Politické strany působící ve městech a obcích na Zlínsku při právě probíhajících komunálních volbách deklarovaly cíl získat prodej vody zpět do rukou měst a obcí a ukončit protiprávní stav. Když vedení vaku Zlín jedná v rozporu s tím, co deklarovali jeho akcionáři, pak nejspíš jedná na základě pokynu někoho jiného. Pokud tomu tak je, pak je třeba, aby města a obce jako vlastníci okresní vodárny Vak Zlín a svým hlasováním změnili složení orgánů Vaku Zlín.

Jaké jsou důsledky aktuálního kroku vedení Vaku Zlín?

Agónie Vaku Zlín díky kroku jeho vedení pokračuje. Každý měsíc odtéká přibližně 8 mil. Kč inkasovaných od občanů Zlínska mimo vodárenské odvětví. V době, kdy ČR nestačí čerpat dotace z EU, brání vedení Vaku Zlín možnosti získat půl miliardy na rozvoj infrastruktury v regionu protože se odvolává proti rozhodnutí soudu, které by Vak Zlín do hry o dotace dostalo zpět.

Tento stav trvá od roku 2010 a vedení Vaku Zlín se proti usnesení soudu odvolalo dokonce DVAKRÁT. Jednou v roce 2010 a podruhé v roce 2014 nyní vlastně POTŘETÍ, když 6.11. mohl být pravomocně Vak Zlín zpět provozovatelem své infrastruktur a tudíž oprávněným žadatelem o dotace z EU. Co se dozvěděli akcionáři od vedení Vaku na valné hromadě k otázce: Kolik peněz z vody mezi tím odteklo do zahraničí ?

Vedení Vaku Zlín i politické vedení Statutárního města Zlín ví o tom, že Krajský soud v Brně prohlásil za protiprávní valnou hromadu, na základě které zahraniční koncern Veolia ovládl na 30 let zisky z vody na Zlínsku. Politici ví, že z vodného a stočného jen za posledních 10 let zaplatili lidé na Zlínsku koncernu zisky více než půl miliardy korun a tento stav má pokračovat dalších 20 let.

Politici ví, že Vak Zlín díky smlouvám s koncernem přišel o dotace z EU a cenu vody má Zlín léta nejdražší v celém kraji.

 

Co mohou politici udělat? Existuje z privatizačního pekla cesta výhodná pro občany a měst a obce na Zlínsku?

Existuje a je zcela jednoduchá. Stačí jen jeden krok. Vedení Vaku Zlín, stáhne u soudu své dovolání vůči usnesení krajského soudu, který prohlásil za protiprávní valnou hromadu, na základě byl zaveden dotace znemožňující model do Vaku Zlín.

Proč politici nic nedělají a nechávají ve vedení Vaku Zlín lidi, kteří brání získání dotací a zpětvzetí vody do rukou měst a obcí?

Odpověď ?          …………………. ????

PS: Je jasné, že lidé, kteří jsou ve vedení Vaku Zlín, kdy část z nich celý proces instalace koncernu organizovala a je zodpovědná za vzniklé škody, toto dobrovolně neudělají. O tom, kdo ve vedení Vaku Zlín sedí, ovšem rozhoduje Statutární město Zlín, jako největší akcionář.

NEBO NE?

Důkaz o tom, že jednání soudu bylo odročeno na základě požadavku vedení Vaku Zlín najdete ZDE

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ!

Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí.

Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli.

15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků.

Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>.

Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. „provozní model“ – Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod … Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí.

Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci.

Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>>

Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >>

Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Inspiruji lidi, jak mít a říct svůj názor, jak se nebát, jak nebýt ovce a jak společně zabránit něčemu, co je v neprospěch lidí. Jsem makroekonom a vodárenský expert na praktiky zahraničních firem a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny přišly na nás a na vodě vydělat, ne řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti mezi politiky a nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. 15 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním přes tzv. "provozní model" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu zde dnes města čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými lidmi nejde manipulovat, proto lidem informace poskytujiwww.PRAVDAOVODE.cz>>. Najdete zde takové, které jinde nejsou. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300> Každý, se k ní může přidat:STOP ZDRAŽIVÁNÍ >> Staňte se fanouškem a sdílejte informace o VODĚ Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje