Otevřená odpověď zastupitelům měst a obcí Zlínského okresu

Vážení zastupitelé

řada z vás mi v posledních 2 měsících zaslala dotazy k ekonomickým a právním otázkám kolem Vaku Zlín. Jak jsem pochopil, vaše dotazy vyplynuly ze snahy se zorientovat v problematice „vody“ tak, abyste měli jistotu, že nakládáte řádně se svěřeným majetkem a jednali v zájmu lidí. Včera navíc přišly dotazy z města Napajedla, kde beru, že je tady navíc snahy ověřit informace, které jim sdělil zástupce Vaku Zlín, pan Šebík.

To, že se snažíte získat informace je velký krok kupředu a je vidět, že volby měly smysl. Lidé to časem ocení a ocení to i zastupitelé, kteří bohužel věří lidem, kteří důvěryhodní nejsou. Dle mého názoru a důkazů, které jsem předložil soudům, totiž řada politiků a to nejen z vedení Vaku Zlín, zastupitelům a občanům Zlínska dlouhodobě lže. Budete překvapeni, ale jsem přesvědčen, že zastupitelům lže i pan Šebík. Abyste věděli, na základě čeho jsem k tomu názoru došel, tak k tomu předkládám důkazy.

Na otázku: Jaký zisk schválilo představenstvo Vaku Zlín Veolii v kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013?

Odpověděl pan Šebík  v tomto duchu:  zisk schválený představenstvem Vaku Zlín Veolii v kalkulaci vodného a stočného pro rok 2013 je cca 65,5 mil.Kč a předložil  akcionářům dokument , který vám zasílám přílohou

Realita ukázala, že zastupitelům a akcionářům lhal. V kalkulaci zobrazující skutečnost za rok 2013 je uvedeno, že Plánovaný zisk schválený vedením Vaku Zlín v ceně vodného a stočného pro rok 2013 byl ve výši 93,7 mil.Kč.  Upozorňuji vás na fakt, že valná hromada probíhala v polovině roku 2013 a kalkulace pro rok 2013 se schvalovala koncem roku 2012, takže je jasné, že informace sdělovaná v polovině roku 2013 byla vědomě nepravdivá.

Lhát se dá i tím, že odmítnete sdělit pravdu.

Toto se stalo v roce 2014, kdy zcela v rozporu s tvrzením z roku 2013 pan Šebík odmítl zastupitelům a vlastníkům Vaku Zlín sdělit jakékoliv informace o tom, jaký zisky schválilo vedení Vaku Zlín Veolii za rok 2013 i 2014.

NÍŽE MÁTE ZÁZNAM Z VALNÉ HROMADY VAKU ZLÍN, KTERÝ DOKAZUJE TO CO ŘÍKÁM.
NAVÍC TOTO MŮŽE DOSVĚDČIT VÁŠ ZÁSTUPCE, KTERÝ SE ÚČASTNÍ  VALNÝCH HROMAD VAKU ZLÍN!

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY V ROCE 2013  a v roce 2014

 

Pan Šebík začal informovat akcionáře mimo valnou hromadu, proto jsem ho vyzval, aby presentaci, kterou udělal v Napajedlích, udělal i pro nás. Chtějte po něm totéž, jako akcionáři máte právo na stejný přístup, jako každý jiný akcionář, kterému již vyhověl.

Nyní k odpovědím na vaše otázky, které lze rozdělit na 4 skupiny.

1) DOTACE Z EU a VAK ZLÍN

Vak Zlín mohl čerpat dotace jako smíšená okresní vodárna stejně jako sousední Vak Vsetín, Vak Uh.Hradiště, Vak Kroměříž, Vak Přerov.
Privatizace zisků z prodeje vody Veolii nebyla podmínkou čerpání dotací – naopak právě smluvní podmínky nájmu znamenaly stop dotacím z EU. Dnes Vak Zlín nesplňuje podmínku oprávněného žadatele o dotace z EU díky tomu, co se zavedlo v roce 2004!

2) ZISKY VAKU ZLÍN A VEOLIE

Musíte vycházet z konkrétních dokumentů, které je velký problém sehnat. Že neexistují, je lež. PRAVDOU je, že Vak Zlín je léta odmítal vydat, Vak Prostějov, Vak Olomouc taktéž.  Projděte si internetové stránky těchto tří vodáren a také Moravské vodárenské  a zjistíte, že nejste schopni dokumenty nikde najít. Sami si tak nemáte možnost ověřit, jaké zisky kalkuluje Veolie do cen vodného a stočného. VĚTŠINU ÚDAJŮ NENAJDETE!
Já vám je posílám přílohou. Zajistil jsem je přes města a Ministerstvo zemědělství. Ověřte si je, nejlépe ať vám je předloží pan ŠEBÍK. Pokud tam mám někde chybu, dejte mi vědět.

To, že není možné rozdělení čísel – Olomouc, Zlín, Prostějov – je lež, protože jde o samostatná střediska, která mají samostatné kalkulace nákladů vodného a stočného.

1. Účetní zisky MV byl v roce 2013 155,7 mil. Kč po zdanění – před zdaněním 193,5 mil.Kč (to sedí i na propočet přes kalkulace (s „ověřenou chybou“ za Prostějov rok 2010)  = 187,2

2. Zisk, který reálně lidé ve Zlíně, Olomouci a Prostějově v ceně vody MV skutečně odvádí (ve vodném a stočném), je ten, který je kalkulován do ceny vody – viz. celkové vyúčtování za OL, PR a Zlín  za jednotlivé roky – řádek 11  – Proto máte drahou vodu. Když se na to podíváte tak to nesedí o 7 mil. Kč (což bude nejspíš zisk vytvořený reálně v Prostějově – místo 10 to bude v roce 2013 17 mil.Kč)
40% Olomouc, 40% Zlín a 20 % Prostějov – říká Šebík

3. Rozdíl mezi kalkulovaným ziskem, který MV vyinkasuje z vody a ziskem uvedeným ve výsledovce – je snížení o náklady na splátku nákladových úroků a úvěrů a daň

3)  SOUDNÍ SPORY
Nejlepší názor si uděláte ze stanoviska soudů, kde soudci již prošli důkazy horem a dolem. Jejich závěr a zjištění má jinou váhu než názor můj nebo názor advokáta, který nezná všechny důkazy a zcela určitě má jinou váhu názor spolupachatelů protiprávního stavu ve Vaku Zlín.

Usnesení soudu „kupodivu“ nenajdete na stránkách Vaku Zlín, ale lidé k nim přístup mají, protože jsem je zveřejnil na stránkách:

USNESENÍ SOUDŮ  

4) SEMINÁŘ – PRAVDA O VODĚ
Seminář probíhá po celé ČR a je určen pro zastupitele a občany, které otázky kolem vody zajímají. Velký ohlas měl v Praze. Ve Zlínském regionu proběhl v 5-ti městech a byl pořádán i pro zastupitele Zlínského kraje. Seminář má rovněž ON -LINE FORMU. Této formy dosud využilo 193 lidí.

Z důvodu stavu Vaku Zlín a jednání některých „politiků“ v neprospěch Vaku Zlín platí pro zastupitele a občany Zlínska nabídka slevy 50% z ceny semináře a samozřejmě garance vrácení peněz, pokud nedostanete informace, které budou pro vás hodnotné.  

O obsahu semináře se dozvíte více:

KAUZE VAKU ZLÍN SE NAVÍC VĚNOVALI TAKÉ
Informace, které vám zasílám, si ověřte a věnujte prosím dál „vodě“ svou pozornost, protože jedině tak půjde sjednat nápravu ve prospěch měst, obcí a lidí. Pokud najdete někde chybu dejte vědět, opravím ji. DěkujiIng. Radek Novotný
Autor projektu „PRAVDA O VODĚ“
www.pravdaovode.cz
www.facebook.cz/vodalidem

 

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje