O co jde ve vodárnách v ČR? O stamilióny pro vodárny nebo pro koncerny a o to, kdo je zaplatí!

Důkazem toho je situace ve společnosti Vodoovdy a kanalizace Zlín, která se soudní cestou řeší 14 let.

Proč tak dlouho?

Protože soudy jsou pomalé, protože právní kličky všechno natahují o roky. Zde je důkaz.

Vedení Vaku Zlín se v roce 2011 domáhalo toho, aby Ústavní soud vyslovil, že projednáváním a rozhodováním věci naplatnosti valné hromady z 30.4.2004, na které se hlasovalo o uzavření smluv mezi Vakem Zlín a společností z koncernu Veolia a pronájmu provozování (prodej vody) na 30 let Veolii. Soud vede u Krajského soudu v Brně samosoudcem JUDr. Miroslav Weinštuk, který prý k tomu není povolán, protože údajně došlo k porušení ústavně zaručeného práva Vaku Zlín na zákonného soudce dle článku 38. Odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní stížnost byla podána ovšem až na konci roku 2011, rok a půl poté, co dne 2.2.2010 soudce Krajského soudu v Brně

rozhodl, že usnesení valné hromady ze dne 30.4.2004, na základě které byly mezi Vak Zlín a společností z koncernu Veolia uzavřeny smlouvy o provozování a prodeji části podniku jsou neplatné z důvodů nemravnosti celého procesu.

Ústavní stížnost Vaku Zlín byla Ústavním soudem zamítnuta

neboť nebyly dodrženy zákonné povinnosti stěžovatele Vaku Zlín, to je podání ústavní stížnost v řádné zákonné lhůtě.

Stížnost byla podána rok a půl poté, co soudce rozhodl. Byla podaná renomovanou AK Toman. Devátý, která zastupuje Vak Zlín. Je nepravděpodobné, že by takto kvalitní AK nevěděla, že tato stížnost nemá u Ústavního soudu šanci uspět už jen z procesního hlediska, když není dodržena zákonem stanovená lhůta pro podání této ústavní stížnosti.

Co tato právní klička Vedení Vaku přinesla Vaku Zlín, Veolii a jejich akcionářům, kromě nákladů na advokáty?

Přinesla to, že se řízení u Krajského soudu, proti kterému se vedení Vaku Zlín již v roce 2010 odvolalo, natáhlo o roky. Soudce Weinštuk se z důvodu soudního postupu dostal k opakovanému projednávání neplatnosti valné hromady Vaku Zlín ze dne 30.4.2004, až v březnu 2014.

Co to přineslo Vaku Zlín a Veolii?

zlin-zisky-10-13-450x325

Co by se stalo, kdyby se vedení Vaku Zlín neodvolalo proti rozhodnutí KS v Brně, kromě toho, že by peníze od lidí za vodné a stočné ve velké míře neodtékaly do zahraničí?

Vak Zlín mohl získat až 540 mil.Kč dotací na financování vodárenských sítí

Vak Zlín mohl být již v roce 2010 znovu provozovatelem své infrastruktury, ovládaný městy a obcemi a byl by tak v postavení oprávněného žadatele o dotace z EU. V té době vzhledem k nevyčerpaným zdrojům, dostávaly vodárny až 90% dotace z celkové výše projektu. Projekt na Zlínsku byl připraven ve výši cca 600 Mil. Kč. 90% dotace je 540 mil.Kč

Druhé rozhodnutí soudce Krajského soudu z března 2014 bylo stejné, jako to první. Usnesení valné hromady ze dne 30.4.2004, na základě které byly mezi Vak Zlín a společností z koncernu Veolia uzavřeny smlouvy o provozování a prodeji části podniku jsou neplatné.

Co udělalo vedení Vaku Zlín?

Opět se proti soudnímu rozhodnutí odvolalo!

Na 6.11.2014 bylo nařízeno odvolací řízení u Vrchního soudu v Olomouci, který mohl pravomocně rozhodnout ve věci a Vak tak mohl mít zpět zisky z provozování v řádu desítek miliónů korun ročně i možnost získat dotace z EU v objemu cca půl miliardy korun.

Co udělalo vedení Vaku Zlín?

Těsně před jednání Vrchního soudu v Olomouci, požádalo o přerušení jednání a opět celou záležitost natáhlo možná o roky.

PRO KOHO PRACUJE VEDENÍ VAKU?

Na to si musíte odpovědět sami. Možná vám pomůže informace o tom, jak vedení Vaku Zlín, informuje akcionáře (90% jsou města a obce) o své práci na valné hromadě. 

 

Co dělají akcionáři Vaku Zlín, když vedení jejich Vaku takto jednajá?

Statutární město Zlín má ve Vaku 46% a o složení vedení Vaku rozhoduje !

Kam tečou peníze občanů z vody? Do sítí v regionu nebo do zahraničí? Přijdou dotace ?

O tom rozhodují především politici. V tomto případě především Statutárního města Zlín……..

PS: Má práce se logicky nahaněčům koncernů ani koncernům nelíbí. Lidé na mne proto ptají, jak se vypořádávám s nátlakem, pomlouvači, vyhrožováním, hanopisy a „hatery“?

Mám překvapivě jednoduché řešení

About The Author

Radek Novotný

VODA JE ŽIVOT A MŮJ ŽIVOT, ANI ŽIVOT MÝCH DĚTÍ, PROTO DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ! Tím co dělám a jak žiji, jsem se naučil nebát se říct svůj názor, stát si za ním a tím bránit pokračování systému nastaveném v neprospěch lidí. Jsem ekonom a expert na praktiky koncernů a Hadů na radnicích. Vysvětluji a dokládám, že koncerny pro prodej české vody nepotřebujeme, přišly na vodě vydělat, ne nám pomáhat a řešit naše problémy. Problém nejsou koncerny, ale kolaboranti, nedostatek informací a manipulace se zastupiteli. Bez nich koncerny monopol vod nikdy neovládnou a nevyinkasují z vody ani korunu. 17 let dokládám, že v ČR poteče z kohoutků čistá voda, pokud budou obnovené trubky. Ty budou obnovené, pokud se do nich bude investovat a investovat se bude, pokud peníze, které za vodu zaplatíme, skončí zpět v infrastruktuře a ne v zahraničí. VODA patří do rukou měst či státu ne překupníků. Jsem autor projektu PRAVDA O VODĚ >>  a spoluzakladatele NADAČNÍHO FONDU PRAVDA O VODĚ. Pomohl ubránit řadu vodáren před vytunelováním a tzv. "provozním modelem" - Kroměříž, Přerov, Pardubice, Náchod ... Díky tomu dnes městské vodárny čerpají dotace z EU na investice, hospodaření s vodou mají zcela v rukou a prioritou je rozumná cena vody a obnova sítí, ne peníze od lidí na účtech majitelů korporací v zahraničí. Informovanými nejde manipulovat, proto vznikl datový portál www.PRAVDAOVODE.cz >> a YOU TUBE KANÁL PRAVDA O VODĚ>> Kde jsou informace, které jinde nejsou a darebáci je tají. Mají je max. soudci. Jsem spoluautor analýzy Transparency international: Kam odtékají zisky?>> a e-knihy PRAVDA O VODĚ: FAKTA?>> Spolu s lidmi jsem požádal 300 vrcholných politiků o nápravu systému s vodou v ČR: INICIATIVA VODA 300>  a spolu s cca  14.000 občany požaduji  po politicích v Parlamentu ČR nápravu a každý, se k nám může přidat:  VODA JE ŽIVOT - POŽADUJEME JI SPRÁVOVAT JAKO VEŘEJNOU SLUŽBU A NE KŠEFT Staňte se fanouškem a sdílejte to, co vás o vodě zaujme Facebook VODA LIDEM>>

Napište komentář

* Povinné údaje