SčVaK: Politici slibovali lidem, že Veolie u vody na Liberecku a Ústecku skončí. Byla to lež.

Voda lidem léta zdražuje, vodárnám přesto stále schází peníze a miliardy z vody tečou do zahraničí

Dává vám to smysl? Nám ano, pokud jsme v roli majitelů koncernů.

 • Pro koho pracují politici?
 • Proč toto politici toto léta kryjí?
 • Proč opět lidem slibují něco jiného, než reálně dělají?

 

Severní Čechy 

Lidé na severu Čech platí za vodu léta téměř nejdražší cenu vody z celé České republiky. Prodej vody je léta v rukou koncernu, jehož jedinou prioritou je dostat co nejvíce peněz od lidí na své účty do zahraničí. Díky tomu jsou Liberecký i Ústecký kraj bez velké části stamiliónových zisků a také bez miliardových dotací z EU na rozvoj a obnovu infrastruktury. V roce 2020 končila smlouva s Veolií a vše mohlo být nastaveno zpět v prospěch lidí, měst a státu.

Nestalo se

Smlouvy s Veolií jsou delší než je život politiků

„Nadnárodní firmy jsou v poslední době vystavené velkému neopodstatněnému politickému tlaku s účelem nasbírání politických bodů. Někteří by rádi viděli, aby Veolia odešla, to se však nestane. Naše smlouvy jsou delší než politické životy. Veolia nadále bude v Česku předním hráčem na vodárenském a energetickém trhu a postupně i na trhu využití odpadů,“ řekla Dvořáková Marcela, ředitelka komunikace

Paní Dvořáková to řekla přesně. Smlouvy na 30 let přesahují 4 leté volební období politiků a právě proto „politici“ hájící zájmy koncernů uzavírali smlouvy s koncerny na 20-30 let, aby ti další politici byli v kleštích.

Smlouvy s Veolií ovšem rozhodně nejsou delší než je „život“ České republiky a vůbec to neplatí tam, kde byly smlouvy uzavřeny protiprávním jednáním  nebo, kde se prokáže trestná činnost.

Na dotaz, jak budou postupovat v případě SVS, paní Dvořáková neodpověděla.

Podle předsedy dozorčí rady SVS Jiřího Kittnera byla mezi SVS a Veolií podepsaná rámcová dohoda o výkupu podílu. Je to vše, co lidé ze SVS podepsali nebo dohodli s Veolií? Říkají zastupitelům a lidem vše?

 

V roce 2020 měla skončit provozní smlouva s Veolií

Hodnota jejího majoritního podílu ve společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVaK) by se stala nulová, protože bez provozní smlouvy s městy nebo městskou vodárnou, by neměla žádný aktivní předmět podnikání, ani zdroje na krytí nákladů, např. na více cca 1.300 zaměstnanců,

KTEŘÍ BY NEMĚLI CO DĚLAT, ALE PLAT BY JIM KONCERN MUSEL PLATIT.

Odkup tohoto v roce 2020 v podstatě bezcenného podílu, za hodnotu zůstatkové hodnot aktiv, cca 300-400 mil. Kč by byl pro Veolii úspěch (obdobně Veolie odkoupila provozní část podniku v Kladně od městské Vodárny Kladno Mělník – v roce 2004 a VKM na tom prodělal – 110 mil.Kč).

Pro města nebo jejich společnost SVS by to znamenalo koupit 50,1 % podíl za rozumnou cenu a absolutní:

 • Ovládnutí správy vody i infrastruktury na severu Čech – schopnost prosazovat a hájit výhradně zájmy lidí a měst.
 • Ovládnutí peněžních toků a zisků z vodného a stočného, řádově 400 mil. Kč ročně, z nichž cca 200 mil. končilo léta v cizině.
 • Přístup k miliardovým dotacím z EU, které díky smlouvě s Veolií dva kraje na sev. Čech nemohly čerpat.
 • Odsun Veolie od české vody z Ústeckého a Libereckého kraje a konec schopnosti koncernu prosazovat ve vodě své zájmy = posílat peníze do ciziny.
 • Odsun lidí z Veolie z řídících pozic v představenstvu – např. generálního ředitele Veolie Bernarda, který sedí nebo seděl vlastně všude.

Bernard - působení

Hadi heslo – vrátíme vodu do rukou měst – zneužili k manipulaci se zastupiteli a k lovu voličů

Realita toho, co se nastavilo na severu Čech je všemu výše uvedenému na hony vzdálená:

 • Veolie odešla jen naoko. Politici ji z první linie, kde byla všem na očích, stáhli do zázemí.
 • Místo 400-600 mil. Kč za 50,1% akcií SčVaKu, zaplatila městská vodárna Veolii cca 1,9 miliardy i když v roce 2020 by byl téměř bezcenný.
 • Veolie si v roce 2017 ze SčVaKu navíc vyplatila vše, co tam bylo do té doby lidmi nakumulováno – její inkaso činilo cca 750 mil. Kč.
 • Místo jedné firmy prodávají lidem vodu tři. Třetí firma – Severočeská servisní, a.s. má stejné sídlo jako SčVaK a SVS. Sedí v ní stejní lidé jako předtím v SčVaKu jen mají jiné visačky na dveřích.
 • Lidé z Veolie přeskočili z orgánů SčVaK do orgánů SčS  a ovládají posty předsedy a místopředsedy představenstva. Městská vodárna má sice v SČV podíl 75%, ale představenstvo řídí lidé z Veolie s podílem 25%.
 • Zastupitelé dvou krajů vůbec netuší kolik a zda vůbec za tento podíl, Veolie něco zaplatila.
 • EU si ověří, zda nejde o další pokus zneužít dotace EU, neboť zisky plynoucí z investic financovaných EU nesmí sloužit k obohacení se soukromých firem.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SčVaK),  sídlo Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – 16 členů orgánů

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) , sídlo Přítkovská 1689, 415 50 Teplice – 17 členů orgánů

Severočeská servisní a.s., (SČS),  sídlo Přítkovská 1689, 415 01 Teplice 13 členů orgánů

Pro pochopení co se děje a na úkor koho se to děje,  je dobré se poučit v historii

Politici a lidé ve vedení SVS a SčVaK  začali v roce 2016 realizovat sofistikovaný a velmi precizně připravený proces, který nese všechny znaků jednání, jenž soudce Weinštuk v kauze tunelu Vak Zlín, popsal takto:

Přijetím napadených usnesení vrcholilo cílené jednání řada osob (právnických i fyzických) započaté někdy v roce … Obecně se dá uzavřít, že každý vztah měl svůj smysl, každý vztah byl předem načasován, stejně jako jednání každé právnické nebo fyzické osoby. Žádný vztah, žádné jednání nelze označit za nahodilé.

Rozhodnutí valné hromady, jako výsledek tohoto pokoutného procesu, soud považuje za mimořádně nemravné (viz ustanovení § 31 občanského zákoníku a ustanovení §1 odst. 2 obchodního zákoníku). Podobná jednání nahlodávají důvěru v obchodně závazkových vztazích, jako základ ekonomických vztahů ve společnosti …

 

Zásobování lidí vodou na severu Čech a fikané vztahy, v kterých se nevyzná ani čert, natož občan, pokud hodně nebádá

Vodu dodává lidem léta společnost Severočeské vodovody a kanalizace (SčVaK). V ní měl léta majoritní podíl 50,1 % akcií fr. koncern Veolia. Města držela jen minoritu 49,1 % akcií – přes společnost Severočeská vodárenská společnost (SVS).

Už teď občan neví, komu platí a kde jeho peníze končí, že?

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS), patří městům a obcím. Vlastní, ale nespravuje vodárenskou infrastrukturu (vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod), protože ji má do správy pronajatou koncernem léta ovládaná společnost SčVaK a ta inkasuje peníze od lidí za vodu – z vodného a stočného.

Peněžní toky z vody, generované díky infrastruktuře, kterou celou financují občané (z plateb občanů za vodu a z jejich daní) tak ovládal léta koncern, stejně jako představenstvo provozní společnosti SčVaK i rozhodování o správě vody ve dvou krajích na severu Čech.

Prioritou každé soukromé firmy je inkaso zisku a zisk se na severu Čech z vody léta ve velkém inkasuje  a 50% zisku  teče do zahraničí, přitom investice ze 100 % financují občané.   

Lidé Ústeckého a Libereckého kraje díky politikům posílali poslední léta 200 a více milionů korun každoročně ročně ze svých plateb za vodu do Francie, kde žádnou vodu neodebírali ani žádné trubky neměli.

Přesná čísla propočítává Nadační fond PRAVDA O VODĚ a zajišťuje k tomu i důkazy. Zveřejní je v některém dalším článku – jde o miliardy.

Od roku 2016 začali někteří politici lidem na severu Čech slibovat, že systém „Voldemordlia“ skončí

Politici v médiích slibovali, že od roku 2020 výše uvedené bude minulostí, že prosadí odchod francouzského koncernu Veolia z vodárenského byznysu na severu Čech. Veřejnost a zastupitele měst a obcí Libereckého a Ústeckého kraje o tomto „odchodu“ Veolie od české vody v médiích přesvědčoval senátor Jiří Vosecký, který působil v čele „pracovní skupiny“ (z právního pohledu to  není subjekt za cokoliv odpovědný – chytré/vychytralé). Ta přitom údajně připravovala nebo zastupitelům vysvětlovala řešení zásobování vodou po roce 2020.

Ve hře prý byly pouze dvě varianty!

Obě končí tím, že voda bude zcela v českých rukou,“ ujišťoval veřejnost p. Vosecký. Odmítal uvést jaké, protože SVS prý ještě seznamovala obce s návrhy. Již toto „vysvětlení“ bylo podezřelé. Co bylo tajné na tom, s čím byli seznamováni veřejně zastupitelé? Nic.

Kde je varianta zaplatit cca 300-400 mil. Kč, za podíl 50,1 % ve  firmě, které za dva roky smlouva o provozování s městy (SVS) končí a jeho zůstatková hodnota je po roce 2020 vlastně záporná, protože firma nemá žádný předmět podnikání?

P. Vosecký sdělil, že obě varianty počítají s tím, že SVS bude mít „vstupní“ náklady. Buď na vykoupení podílu Veolie (jde o téměř 2 miliardy, což se dlouho tajilo), nebo do nové firmy na provozní společnosti. Aby voliče nevyděsil – prý nic z toho nepovede ke zdražení vodného a stočného.

Písemně toto p. Vosecký, pracovní komise, ani lidé ze SVS lidem nedali. Slibů nezdražování ceny vody nebo růstu cen vody pouze o inflaci slyšeli občané ČR za posledních 20 let opravdu dost a vždy šlo o lež.

(Pozn. Doporučujeme. Pokud politik toto říká, trvejte na tom, že to dá písemně a před notářem podepíše, že za to ručí vlastním majetkem. Když to neudělá, na 99% neříká pravdu a je aktivní součást komplotu.) 

Zaplatíme miliardy Veolii, koupíme celý SčVaK a voda nezlevní

„Musí se investovat do sítí více než dosud, voda nezlevní,“ říkal p. Vosecký. Ale neřekl lidem to zásadní:

 1. Proč se do sítí více neinvestovalo posledních 20 let? Vždyť voda stála v roce 1999 cca 30 Kč/m3 a nyní stojí 105 Kč/m3.
 2. Kolik peněz z toho, co lidé 20 let platili ve vodném a stočném, skončilo v cizině?
 3. Co je důvodem, že regiony severních Čech přišly na dvě desetiletí o čerpání miliardových dotací z EU na obnovu infrastruktury?

Něco je špatně

V roce 2016 Veolie na základě dohody s politiky, vyplatila z SčVaKu přes 1,5 miliardy korun, z toho cca 750 milionů skončilo ve Francii.  Veolia z vodárny SčVaK ještě před rokem 2020 vyplatila vše, co se dalo a až pak svůj podíl v prázdné vodárně prodává (za téměř 2 miliardy)?

SčVaK jinak běžně ročně vyplácel dividendy cca 400 milionů korun a z této sumy mizelo ve Francii 200 mil. Kč. Údajný přechod do rukou obcí tak bude znamenat pro obce příjem navíc, pouhých cca 200 milionů korun ročně do rozpočtu SVS.

Rozumíme tomu správě? 

Vše je připraveno tak, že to končí zlatým padákem pro koncern? Veolie vyinkasuje rovnou přes cca 2,6 miliardy z toho, co lidé již jednou zaplatili a údajný příjem navíc 200 mil. zaplatí ve skutečnosti znovu lidé ve vodném a stočném!

„Taháme za delší konec provazu než Veolia,“ říkal p.Vosecký

OK. Kdo je za to odpovědný? Proč? To lidem neříká? Proč místo toho říká, že vybrané varianty, které nikdo nezná, jsou vzor i pro další regiony?

Nikdo neví, o co jde a už to je vzor? Podobné řeči slyšeli lidé od politiků v době, kdy probíhal greenmailingový nájezd překupníků na vodárny měst, skrytých za Českou spořitelnu v letech 2001 -2005.

Nejvyšší soud již potvrdili, že šlo o protiprávní kompot připravený tak, aby obešel zákony ČR a koncern tím vodu ovládl.

 Co je špatně?

 • Pro koho pracují politici?
 • Proč toto politici toto léta kryjí?
 • Proč opět lidem slibují něco jiného, než reálně dělají?

Cenu vody nemají regiony, kde je monopol vody v rukou koncernů nižší než regiony, kde zůstala voda v rukou měst. Přitom se do rukou koncernů  dostala právě díky slibů levné vody. Snížení nákladů by ovšem muselo znamenat snížení cen vody lidem a to nenastalo.

Pokud se něco ušetřilo a skončilo to výplatou zisku koncernu, tak pro lidi to nic nepřineslo. Jediný, kdo na tom vydělal, jsou koncerny a možná pár politiků.

 

Kdo a za kolik prodává lidem vodu v ČR?

Mapa Korupce?

Zdroje informací:

 1. SčVaK zisky z vody , které platí léta lidé ve vodném a stočném: https://pravdaovode.cz/okres-liberecko/okres-liberecko-zisky/
 2. Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci v kauze tunelu Vak Zlín:  https://pravdaovode.cz/rozsudek-vsol-zlin-22-11-16/
 3. Rozsudek Krajského soudu v Brně v kauze tunelu Vak Zlín: https://pravdaovode.cz/rozsudek-ksb-zlin-11-2-10/
 4. Čí zájmy hájí p. Bernard? https://pravdaovode.cz/novinky/martin-bernard/
 5. Veřejná vyjádření p. Voseckého, p. Kittnera a p. Dvořákové:  http://ekonomika.idnes.cz/veolia-vodne-stocne-francie-ustecky-liberecky-kraj-f86-/ekonomika.aspx?c=A170504_213244_ekonomika_ale

 

 

Nenechte si ujít to nejlepší z VIDEÍ nejen o vodě!
Přihlaste se k odběru VIDEÍ

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování a obranu vody a lidí financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy. Od státu a politiků nechceme ani korunu, aby nás nemohli ovlivňovat. To nám umožňuje odhalit často protiprávní jednání politiků.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

 

Dejte lidem o obraně vody vědět i takto

Nadační fond PRAVDA O VODĚ na Firmy.cz

 

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit

Podobné články