Kolik zaplatíte za vodu? Kdo má dražší vodu zahr. koncerny nebo městské vodárny? Proč?Unikátní mapa aktuálních cen vody v okresech ČR

Najeďte na okres a zobrazí se cena vody.

PRAVDA O VODĚ usiluje o to, aby lidé srovnávali srovnatelné, proto jsou zde ceny vody přepočtené na Jednosložkovou cenu. Ceny jsou díky tomu mezi sebou porovnatelné. Na mnoha webech jsou informace, které míchají ceny s DPH, bez DPH, někde ceny jednosložkové, jindy část ceny dvousložkové. Prostě motají hrušky s jablky a lidé mají díky tomu zmatek v cenách vody.


Co tvoří cenu vody? Co je to vodné a stočné? Kde končí peníze, které za vodu platíte? V obnově trubek nebo v zahraničí?

Cena vody neboli vodné a stočné, se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 1 000 litrům. Můžete se setkat také s označením cena za 1 kubík nebo Kč/m3. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za stočné.

Vodné

Vodné je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody vodoměru, který je měřící zařízení umístěné u odběratele. Vodné je tedy voda dodávaná prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, náklady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Stočné

Stočné je poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Cena stočného většinou činí zhruba polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, ktery spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, ktery do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.


Co počítají vodárny do ceny vody?

Vodárny nebo prodejci vody (tzv. provozovatelé) při stanovení vodného a stočného provádí kalkulace. Sečtou všechny plánované oprávněné náklady a k nim přidají  svůj „přiměřený“ zisk. Tento součet tzv. úplných vlastních nákladů a zisku, vydělí předpokládaným objemem dodané/vyčištěné vody a vznikne cena vodného a cena stočného za 1 m3/Kč, kterou vyhlásí koncem roku pro další kalendářní rok.


shadow-ornament

Ukázka z on-line semináře: DOST BYLO ZDRAŽOVÁNÍ VODY...

Pokud bude voda kšeftem koncernů místo toho, aby byla veřejnou službou, tak se nedoplatíme a naše peníze budou končit na účtech koncernů a překupníků místo v obnově vodárenských trubek. Za blbost "politiků" a náš nezájem zaplatíme několikanásobně více, než musíme nebo budeme pít, s prominutím - sračky.

Celý záznam semináře můžete získat za příspěvek 190 Kč, kterým mi pomůžete financovat projekt PRAVDA O VODĚ, rozšiřovat a aktualizovat obsah stránek www.pravdaovode.cz a financovat obranu vodárny přes soudy, s cílem vytvořit soudní precedens vrácení vody zpět do rukou měst a obcí, resp. do jejich vodáren. Za to vám děkuji.

shadow-ornament

Oprávněné náklady

Ministerstvo financí přes cenový výměr stanoví, které náklady mohou být započteny do kalkulace ceny vody (např. energie, chemikálie, služby, mzdy, případně nájemné vlastníkům vodárenské infrastruktury či poplatky za užívání podzemních zdrojů nebo poplatky za vypouštění odpadních vod. Také odpisy vodárenského majetku, nákup surové vody z povrchových zdrojů).


Přiměřený zisk

Jeho výši zákon nikde neurčuje! Je kalkulován do vodného i stočného a je odvozován z NÁVRATNOSTI investovaného kapitálu provozovatele. V případě tzv. Provozních modelů - kdy prodej vody provádí jedna firma (zahraniční koncern) a vodárenskou infrastrukturu vlastní jiná firma (měst a obce nebo jejich vodárny) má právo kalkulovat a inkasovat zisk koncern. Nikoliv města, která financují veškerou obnovu trubek.

Jaký zisk z vody inkasuje v platbách za vodné a stočné městská vodárna a jaký zahraniční koncern?

Co je přiměřený zisk si určuje prodejce vody a jeho priority. Pro městské vodárny je prioritou obnova a rozvoj infrastruktury. Proto je jejich „přiměřený“ zisk malý. Naopak hlavní prioritou zahraničních koncernů je dostat co nejvíce peněz od lidí, na své účty v zahraničí. Proto je v jejich případě „přiměřený“ zisk co největší.

Priorita obcí a koncernu. Reálné kalkulace dokládají, jak legislativa umožňuje s inkasem zisku kouzlit.

Celkové cenové kalkulacea zisky zakalkulované lidem do ceny vody a e-book

Ukázka celkových kalkulací SmVak a Vak Vsetín a e-book o dění kolem vody v ČR.

E-mail můžete vždy odhlásit

Přiměřený zisk vodárny v rukou měst a obcí!

1% z vodného a 2% ze stočného.

Vodovody a kanalizace Vsetín

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte

Zisk Vaku Zlín, byl záměrně minimalizován, zisk dosáhl za daný rok výše:

3,9 mil. Kč / rok

Peníze od lidí byly vynaloženy na obnovu a rozvoj infrastruktury v regionu než na výplatu dividend.

Přiměřený zisk zahraničního koncernu!

41% z vodného a 29% ze stočného.

šp. koncern Aqualia - SmVaK

Pro zvětšení obrázku na něj klikněte

Zisk koncernu AQUALIA, který lidé ve vodě zaplatili, dosáhl za jediný rok výše:

396 mil. Kč / rok

Většina z těchto peněz skončila v zahraničí, nikoliv v obnově vodárenských sítí na severní Moravě.


PRAVDA O VODĚ na TV NOVA

Proč voda lidem stále zdražuje?


Jednosložkové nebo dvousložkové vyúčtování ceny vody?

Ve většině regionů ČR platí odběratelé za objem spotřebované vody = jednosložková cena.  Ovšem v některých regionech provozovatelé (zejména ti zahraniční) stanovili, že se nebude účtovat jen za spotřebovanou vodu, ale zavedli navíc paušální poplatek, závislý na velikosti vodoměru = dvousložková cena. Fakticky to znamená, že nemusíte odebrat ani sklenici vody, ale stejně zaplatíte.

V čem je rozdíl mezi jednosložkovou a dvousložkovou a cenou vody?


Zdražování vody neskončí, dokud bude voda kšeft cizinců!

veřejné mínění

shadow-ornament

VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT ROZHODNĚ DO RUKOU KONCERNŮ NEPATŘÍ

shadow-ornament

Cizince u našich studní nepotřebujeme. Vodu si umíme prodávat sami. To, co nepošleme do Francie, kde žádné trubky nemáme, můžeme investovat do obnovy nebo rozvoje trubek nebo o to může zlevnit voda.

Co proto dělám?Podívejte se a přidejte se

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

- Jana Svobodová, České Budějovice

A přidejte svůj názor, jak to má být s "vodou" nastaveno.


NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU!

Nakolik je obchod s vodou výhodný? ....

Odpovědi na otázky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren, který si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásitTušíte, kdo má kontrolu nad obchodem s vodou v ČR? Chcete vědět, jak je to u vás a mít srovnání regionů?

Srovnání vodáren