Kolik zaplatíte za vodu? Mají dražší vodu zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Proč?Unikátní mapa aktuálních cen vody v okresech ČR

Najeďte na okres a zobrazí se cena vody.

PRAVDA O VODĚ usiluje o to, aby lidé srovnávali srovnatelné, proto jsou zde ceny vody přepočtené na jednosložkovou cenu. Ceny jsou díky tomu mezi sebou porovnatelné. Na mnoha webech jsou informace, které míchají ceny s DPH, bez DPH, někde ceny jednosložkové, jindy část ceny dvousložkové. Prostě motají hrušky s jablky a lidé mají díky tomu zmatek v cenách vody.

PRAVDA O VODĚ na TV NOVA

Proč stále zdražuje voda?


Co tvoří cenu vody? Co je to vodné a stočné?

Kdo a jak stanoví výši vodného a stočného?

Cena vody neboli vodné a stočné, se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 1 000 litrům. Můžete se setkat také s označením cena za 1 kubík nebo Kč/m3. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za stočné. Prodejci vody (tzv. provozovatelé) stanovují vodné a stočné kalkulací. Sečtou plánované oprávněné náklady a k nim si přidají „přiměřený“ zisk. Tak vznikne součet tzv. úplných vlastních nákladů a zisku, který vydělí plánovaným objemem dodané/vyčištěné vody v dalším roce. Tak vznikne cena vodného a cena stočného za 1 m3/Kč, kterou vyhlásí pro další kalendářní rok.

Vodné

Vodné je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umístěné u odběratele. Vodné je tedy platba za vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, náklady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Stočné

Stočné je poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Cena stočného většinou činí zhruba polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.


Takto "regulují" cenu vody koncerny, které ovládly monopol vody!

Ceny vody navrhuje koncern, ale schvalují je často neinformovaní, v horším případě zkorumpovaní, místní komunální politici (někdy sluhové koncernu), a ti pokud drží basu, tak sedí v trafikách, v orgánech "vodárny" a berou za to ročně miliónové odměny, které jim platí lidé v ceně vody.


Provozní model, který je u nás v ČR, je dle mého názoru koloniální past.

Jde o model, který odděluje neoddělitelné, studnu od prodeje vody. Z jedné vodárny vzniknou dvě (v řadě regionů to znamená více trafik pro politické sluhy koncernů). Zisk teče koncernu a náklady zůstanou městům. Vše zaplatí lidé v ceně vody nebo z daní přes veřejné rozpočty.

Zisk má právo kalkulovat do vodného i stočného jen prodejce vody - koncern, nikoliv vlastník infrastruktury - města a obce. Zisk je navíc odvozován z NÁVRATNOSTI investovaného kapitálu koncernu. Města na žádný zisk ani na návratnost svých investic nárok nemají.

Jaký zisk z vody inkasují v platbách za vodné a stočné městské vodárny a jaký zahraniční koncerny?


Zaplatíte i když nic nekoupíte. Jednosložkové a dvousložkové vyúčtování ceny vody.

Ve většině regionů ČR platí odběratelé za objem spotřebované vody = jednosložková cena.  Ovšem v některých regionech provozovatelé (zejména ti zahraniční) stanovili, že se nebude účtovat jen za spotřebovanou vodu, ale zavedli navíc paušální poplatek, závislý na velikosti vodoměru = dvousložková cena. Fakticky to znamená, že nemusíte odebrat ani sklenici vody, ale stejně zaplatíte.

Co je to za blbost?


Zdražování vody neskončí, dokud bude voda kšeft cizinců!

veřejné mínění

shadow-ornament

VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, ROZHODNĚ DO RUKOU KONCERNŮ NEPATŘÍ

shadow-ornament
Proto dělám totoPodívejte se a přidejte se

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

- Jana Svobodová, České Budějovice

Přidejte svůj názor, jak to má být s "vodou" nastaveno.


NEODCHÁZEJTE S PRÁZDNOU!

Nakolik je obchod s vodou výhodný? ....

Odpovědi na otázky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren, který si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásitTušíte, kdo má kontrolu nad obchodem s vodou v ČR? Chcete vědět, jak je to u vás a mít srovnání regionů?

Srovnání vodáren