Unikátní mapa aktuálních cen vody v okresech ČR

Kolik zaplatíte za vodu? Kdo má dražší vodu, zahraniční koncerny nebo městské vodárny? Proč?

Na rozdíl od různých jiných cenových přehledů na internetu, projekt PRAVDA O VODĚ poskytuje srovnatelné informace o cenách vody. Proto jsou v této CENOVÉ MAPĚ ceny vodného a stočného přepočtené na stejný základ - na jednosložkovou cenu. Na jiných webech často informace o cenách míchají, kdy uvádí  ceny s DPH, bez DPH, ceny jednosložkové i dvousložkové. Motají hrušky s jablky a lidé mají v porovnání cen zmatek.PRAVDA O VODĚ A TV NOVA

Najeďte na okres a zobrazí se cena vody.


Co tvoří cenu vody? Co je to vodné a stočné?

Kdo a jak stanoví cenu vody?

Cena vody neboli vodné a stočné, se uvádí za 1 metr krychlový, což odpovídá 1 000 litrům. Můžete se setkat také s označením cena za 1 kubík nebo Kč/m3. Cena se uvádí souhrnně nebo zvlášť za vodné a za stočné. Prodejci vody (tzv. provozovatelé) stanovují vodné a stočné kalkulací. Sečtou plánované oprávněné náklady a k nim si přidají „přiměřený“ zisk. Tak vznikne součet tzv. úplných vlastních nákladů a zisku, který vydělí plánovaným objemem dodané/vyčištěné vody v dalším roce. Tak vznikne cena vodného a cena stočného za 1 m3/Kč, kterou vyhlásí pro další kalendářní rok.

Vodné

Vodné je úhrada spotřebitele za odběr vody z veřejné vodovodní sítě. Vodné zahrnuje platbu za odebranou pitnou vodu. Jako podklad pro účtování vodného slouží údaj o spotřebovaném množství vody na vodoměru, což je měřící zařízení umístěné u odběratele. Vodné je tedy platba za vodu dodávanou prostřednictvím vodovodu. Zahrnuje cenu dodané vody, náklady na její dodání a zisk dodavatele. Povinnost platit vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného za vodoměrem.

Stočné

Stočné je poplatek za odvedení odpadních vod veřejnou kanalizací, tj. za odvedení (odkanalizování) odpadní vody a její následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká domácnosti okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Cena stočného většinou činí zhruba polovinu z celkové ceny vody. Objem odpadních vod, který spotřebitel platí ve stočném, se stanoví z objemu vody, který do domácnosti přitekl, tudíž z údaje o objemu vody přivedené na vodoměru.


Cena vody je údajně regulovaná. Jak "regulace" funguje? Jak jsou regulovány zisky koncernů a kdo ně dohlíží?

Ceny vody navrhuje koncern, ale schvalují je často neinformovaní, v horším případě zkorumpovaní, místní komunální politici (někdy sluhové koncernu), a ti pokud drží basu, tak sedí v trafikách, v orgánech "vodárny" a berou za to ročně miliónové odměny, které jim platí lidé v ceně vody.

Připadá vám, že zisky koncernů někdo reguluje, když vidíte jaké zisky dosahují městské vodárny?

arrow

Jednosložková a dvousložková cena vody. O co jde a pro koho je to výhodné?

Ve většině regionů ČR platí odběratelé za objem spotřebované vody = jednosložková cena.  Ovšem v některých regionech provozovatelé (zejména ti zahraniční) stanovili, že se nebude účtovat jen za spotřebovanou vodu, ale zavedli navíc paušální poplatek, závislý na velikosti vodoměru = dvousložková cena.

Fakticky to znamená, že neodeberete ani sklenici vody, ale stejně za vodu zaplatíte.

Co je to za blbost?

Koloniální past aneb provozní model

Jde o model, který odděluje neoddělitelné, studnu od prodeje vody. Z jedné vodárny vzniknou dvě (v řadě regionů to znamená více trafik pro politické sluhy koncernů). Zisk teče koncernu a náklady zůstanou městům. Vše zaplatí lidé v ceně vody nebo z daní přes veřejné rozpočty.

Zisk má právo kalkulovat do vodného i stočného jen prodejce vody - koncern, nikoliv vlastník infrastruktury - města a obce. Zisk je navíc odvozován z NÁVRATNOSTI investovaného kapitálu koncernu. Města na žádný zisk ani na návratnost svých investic nárok nemají.

Co je to Provozní model?Co znamená pro cenu vody a lidi?


Zdražování vody neskončí, dokud bude voda kšeft cizinců!

veřejné mínění

shadow-ornament

VODA JE ŽIVOT A NÁŠ ŽIVOT, ANI ŽIVOT NAŠICH DĚTÍ, DO RUKOU KONCERNŮ ROZHODNĚ NEPATŘÍ

shadow-ornament
Proto dělám totoPodívejte se a přidejte se

"Čím víc mám roků, tím víc si považuji charakterů lidí a moc mě povzbuzuje v mých snahách pomáhat lidem, kde jsem schopna, když vidím, že je nás víc, kteří nejsou jen slepé ovce. Proto jsem nevydržela a musela jsem Vám napsat, kterak si Vás vážím. Taky proto, že o Vás vím už dlouho. Takže znovu děkuji a VYDRŽAŤ!!! Obdivuji to, co děláte. Mějte vždy po ruce někoho, kdo i Vás povzbudí a podpoří, i když s naší vládou to není jednoduché, stejně jako s národem, který ještě spí......nebo čeká, až to druzí zařídí, aby se svezl. No, důležité je to, abychom měli čisté svědomí. Dávejte na sebe pozor!"

- Jana Svobodová, České Budějovice

Přidejte svůj názor, jak to má být s "vodou" nastaveno.

Nakolik je obchod s vodou výhodný a pro koho ?

Odpovědi na řadu otázeky o vodě, její ceně a dění kolem vodáren si můžete zdarma stáhnout:

czechindustry-pravdaovode

Uložit

privacy Nemám rád SPAM, svůj e-mail můžete vždy odhlásit