Vraťme do prodeje vody zájmy lidí a oddělme zrno od plev

Souhlasíte?

1) Česká voda ani její prodej nepatří do rukou cizích korporací.

2) Upravme zákony a prosaďme, že se s vodou nebude kšeftovat.

3) Vše kolem vody zaplatí lidé, tak systém musí sloužit nám a ne koncernům.

 

Předali jsme 350 lidem, kteří jsou na klíčových postech v ČR, kde mohou ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny petici VODA JE ŽIVOT podepsanou 36 tis. lidmi. Poté jsme jim předali informace, co se kolem „vody“ páchá, 1. díl publikace VODA JE ŽIVOT, včetně rozsudků, dat a ROZBORU, který dokládá, že někteří poslanci předložili pro občany nevýhodný návrh ústavního zákona k vodě a to jsme je předem informovali, že je nevýhodný! 

Je čas, aby politici zjednali nápravu

Aby to nemohli zamést pod koberec, chceme „vodu“ co nejvíce otevřít a Vy nám, můžete moc pomoct  vyřešit „vodu“ i odhalit, kdo z politiků pracuje pro občany a kdo pro koncerny. 

Politikům nevěřím a víme, že vás napadne to co nás – nevěřím jim – senát je zbytečný – jsou to ksichty – vyžírky – nic neudělají atd. … Co tak dostat politiky pod legitimní tlak veřejnosti a prostě se jich (přes e-mail) ptát a trvat na odpovědi? Pokud neodpoví, pak víme, s kým máme „tu čest“ a tím se staví na stranu koncernů (nechtějí nic napravovat).
Tady to máme ve svých rukou. Když se zeptá 5-10 lidí, tak to asi budou ignorovat, ale když se zeptá 50-100 a více lidí a dají o tom vědět na FB, tak si jó rozmyslí neodpovědět a nic nedělat. Účast na volbách do senátu je 12-15% Nevěřit je jedna věc a mít hmatatelný důkaz, když přijdou volby, tak lidem doložíme, jak jednají a pak papá – je rozdíl. Trvejte na odpovědi s námi.

Umíte poslat e-mail? 🙂 Pak se ptejte s námi. ????

Nakopírujte níže uvedený text a pošle ho e-maily senátorů v petičním výboru senátu

drahosj@senat.cz
senat@grulich.cz
vitkovaj@senat.cz
chlupacl@senat.cz
chaloupekv@senat.cz
ciencialaj@senat.cz
krejzlova@josefklement.cz
nemcovam@senat.cz
milanbrych@seznam.cz – p. Plevný
rabasp@senat.cz

+ na senátorovi z vašeho regionu

KONTAKTY JSOU ZDE

Šablona TEXTU emailu s dotazem

SENÁT Parlamentu ČR

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Petiční výbor Senátu ČR

Valdštejnské náměstí 17/4, 118 01 Praha 1

 

Věc: Vrácení zájmu občanů do správy a prodej vody – petice „Voda je život“ – požadavek a dotaz

 

Dne 22. června 2020 přijal Váš výbor k prošetření petici „Voda je život“.  Nadační fond Pravda o vodě vám všem senátorům zaslal doporučeně 1. díl publikace VODA JE ŽIVOT = informace, jak byly mezi vodu a občany ČR protiprávně instalovány korporace vyvádějící zisk z české vody do zahraničí. Nadační fond Vám i ukázal cestu, jak situaci zastavit a napravit.

Jako příznivec české vody, podporovatel Nadačního fondu Pravda o vodě a petent petice „Voda je život“, společně s cca 36 tisíci spoluobčany, požaduji napravit:

  1. Dlouhodobou státní vodárenskou koncepci k zajištění zdrojů vody, bezpečného zásobování obyvatelstva pitnou vodou.
  2. Stanovení přístupu k pitné vodě základním právem každého občana v Ústavě České republiky.
  3. Zachování zásady, že „voda není zboží“ ve všech otázkách týkajících se vody.
  4. Zásobování vodou provádět ve veřejném zájmu. Lidská práva jsou nadřazena zájmům soukromých osob.
  5. Transformaci stávajících vodáren do podoby veřejně prospěšných společností.
  6. Garanci, že prodej vody má podobu a charakter veřejné služby.
  7. Garanci, že voda, infrastruktura, prodej vody a peněžní toky z vody musí být v rukou veřejné správy.
  8. Zajištění bezpečnosti vodních zdrojů a dodávek vody proti ohrožení a terorismu. (např. Bečva)
  9. Společnosti ve vodárenství jsou povinné poskytovat veškeré informace. Obchodní tajemství ve veřejné službě je neakceptovatelné.
  10. Vyšetření tunelů vodáren, vymahatelnost práva, odpovědnost lidí za protiprávní instalaci cizinců k českým studnám, náhradu miliardových škod a vrácení neoprávněného obohacení.

Současně se Vás dovoluji zdvořile zeptat:

1) Co si myslíte o důkazech, které Vám Nadační fond Pravda o vodě předal?

2) Jste ochotni podepsat petici VODA JE ŽIVOT?

3) Pomůžete prosadit její realizaci?

Předem Vám děkuji za vyčerpávající odpověď a podporu petice.

S úctou k vodě a právu

Vaše jméno:

email:

 

Textový soubor ve wordu je zde – cokoliv si budete chtít, to si upravte, doplňte, dle vlastního uvážení:

https://pravdaovode.cz/wp-content/uploads/2021/05/Dopis-OBCANA-SENATORUM-Parlamentu-CR-dotaz-k-NAPRAVE-VODY-a-petici-VODA-JE-ZIVOT.docx

 

966665/0300

nebo

Obranu vody financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Děkujeme????

Podobné články