Informace, co se páchá ve vodárenství, jsme zaslali nově i ministryni financí, p. Schillerové (ANO)

Další člověk na zásadním postu v České republice, na Ministerstvu financí, který je v postavení, kdy může pomoci napravit často protiprávní stav v českém vodárenství a současně zastavit zneužívání veřejných financí, skrytou veřejnou podporu a porušování zákonů ČR koncerny, nájezdníky a pro ně pracující politiky, paní Schillerová.

Díky občanům, kteří podpořili projekt 500 rozhněvaných, aneb naše voda nepatří do rukou cizích korporací a díky cca 36.000 občanům, kteří podepsali petici VODA JE ŽIVOT, již prosazujeme vrácení zájmů občanů do správy vody na nejvyšších místech.

V 1. Díle publikace VODA JE ŽIVOT cca 350 lidem na klíčových postech řízení státu, kteří jsou v postavení, kdy mohou zjednat nápravu, dokládáme, co se páchá kolem vody, vodáren a vyvádění zisků z vody na koncerny. Dokládáme rozsudky prokazující, že jde často o organizované protiprávní jednání a požadujeme ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny i potrestat lidi odpovědné za Trautenberky u našich studní.

Informace o tom, co se kolem vody páchá, jsme v rámci projednávání petice nejdříve zaslali poslancům a senátorům a poté šéfredaktorům médií i např. Transparency International a Nadačnímu fondu proti korupci.

Dnes odchází tyto informace spolu s žádostí o pomoc také na paní Schillerovou, tzn. na Ministerstvo financí

„Žádám vás zdvořile, abyste informacím věnovala osobně pozornost. Nechte si prosím udělat vlastní rozbory ekonomických výsledků a objemů investic financovaných vodárnami koncernů a městskými vodárnami v tzv. provozních modelech[1] s přihlédnutím na porovnání objemy financovaných investic a objemu vyplacených zisků.

Jsem přesvědčen, že dojdete k stejnému závěru jako já, jde o systém dobývání renty a pak začnete ze své pozice prosazovat vymahatelnost práva v ČR.   

Doporučuji shlédnout fr. dokument o tom, co páchají koncerny ve vodárenství – Jak korporace bohatnou na vodě [2] a obsah konfrontovat s rozsudky, které jsem dosáhl.[3]

Dejte mi prosím vědět, zda se budete problematikou vody zabývat a zda jste ochotná nám s obranou vody pomoct, např. podporu financování soudů nebo tím, že min. financí samo začne prosazovat dodržování zákonů ČR přes soudy.  

Pokud projevíte zájem o další informace, rád vám je poskytnu.

S pokorou k vodě

                                                                                                                                      Ing. Radek Novotný

[1] https://pravdaovode.cz/co-je-to-provozni-model/

[2] https://youtu.be/6nR7phttgp8

[3] Např. https://pravdaovode.cz/rozsudek-ns-zlin-21-05-19/

Ministryni jsme zaslali i

1. díl publikace VODA JE ŽIVOT

Stáhnout zdarma ZDE

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí. Od státu a politiků nedostáváme ani korunu, to nám umožňuje odhalovat jejich protiprávní a pochybné jednání.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Podobné články