Koho volit? Kolonizace ČR Koncerny Náprava Petice VODA JE ŽIVOT Politici

Informace, co se páchá ve vodárenství, jsme zaslali nově i ministryni financí, p. Schillerové (ANO)

Informace, co se páchá ve vodárenství, jsme zaslali nově i ministryni financí, p. Schillerové (ANO)

Další člověk na zásadním postu v České republice, na Ministerstvu financí, který je v postavení, kdy může pomoci napravit často protiprávní stav v českém vodárenství a současně zastavit zneužívání veřejných financí, skrytou veřejnou podporu a porušování zákonů ČR koncerny, nájezdníky a pro ně pracující politiky, paní Schillerová.

Díky občanům, kteří podpořili projekt 500 rozhněvaných, aneb naše voda nepatří do rukou cizích korporací a díky cca 36.000 občanům, kteří podepsali petici VODA JE ŽIVOT, již prosazujeme vrácení zájmů občanů do správy vody na nejvyšších místech.

V 1. Díle publikace VODA JE ŽIVOT cca 350 lidem na klíčových postech řízení státu, kteří jsou v postavení, kdy mohou zjednat nápravu, dokládáme, co se páchá kolem vody, vodáren a vyvádění zisků z vody na koncerny. Dokládáme rozsudky prokazující, že jde často o organizované protiprávní jednání a požadujeme ukončit prodej vody přes překupníky a koncerny i potrestat lidi odpovědné za Trautenberky u našich studní.

Informace o tom, co se kolem vody páchá, jsme v rámci projednávání petice nejdříve zaslali poslancům a senátorům a poté šéfredaktorům médií i např. Transparency International a Nadačnímu fondu proti korupci.

Dnes odchází tyto informace spolu s žádostí o pomoc také na paní Schillerovou, tzn. na Ministerstvo financí

“Žádám vás zdvořile, abyste informacím věnovala osobně pozornost. Nechte si prosím udělat vlastní rozbory ekonomických výsledků a objemů investic financovaných vodárnami koncernů a městskými vodárnami v tzv. provozních modelech[1] s přihlédnutím na porovnání objemy financovaných investic a objemu vyplacených zisků.

Jsem přesvědčen, že dojdete k stejnému závěru jako já, jde o systém dobývání renty a pak začnete ze své pozice prosazovat vymahatelnost práva v ČR.   

Doporučuji shlédnout fr. dokument o tom, co páchají koncerny ve vodárenství – Jak korporace bohatnou na vodě [2] a obsah konfrontovat s rozsudky, které jsem dosáhl.[3]

Dejte mi prosím vědět, zda se budete problematikou vody zabývat a zda jste ochotná nám s obranou vody pomoct, např. podporu financování soudů nebo tím, že min. financí samo začne prosazovat dodržování zákonů ČR přes soudy.  

Pokud projevíte zájem o další informace, rád vám je poskytnu.

S pokorou k vodě

                                                                                                                                      Ing. Radek Novotný

[1] https://pravdaovode.cz/co-je-to-provozni-model/

[2] https://youtu.be/6nR7phttgp8

[3] Např. https://pravdaovode.cz/rozsudek-ns-zlin-21-05-19/

Ministryni jsme zaslali i

1. díl publikace VODA JE ŽIVOT

Stáhnout zdarma ZDE

 

NADAČNÍ FOND PRAVDA O VODĚ

Informování lidí a obranu vody financuje z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí. Od státu a politiků nedostáváme ani korunu, to nám umožňuje odhalovat jejich protiprávní a pochybné jednání.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme?

Žádné komentáře

Comments are closed here.

10 principů, jak vrátit do správy vody zájmy lidí podepsalo již přes 31.000 lidí.

CHCI PODPOŘIT

Voda je dar, proto ji a lidi bráníme.
Vše financujeme z vlastních zdrojů a z příspěvků lidí, jako jste vy.

Transparentní účet

966665 / 0300 ČSOB

NEBO

 

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

AUTOŘI PROJEKTU PRAVDA O VODĚ

Českou vodu si prodávejme bez cizinců a překupníků. Lidé, města i voda na tom vydělají. Ne zisky v daňových rájích, ale čistou vodu, kvalitní trubky v zemi a rozumnou cenu vody.

SLEDUJTE A SDÍLEJTE