Volební průzkumy: Pozor na volební SLEPENCE, kdy média křiví výsledky stran, protože míchají jablka s hruškami

Existují tři druhy lží: lži, zatracené lži a statistiky. Benjamin Disraeli

Průzkumy hýbou volbami, politikou i taktikami stran, přitom se volá jen stovkám lidí

Počet lidí, kteří chtějí volit, je v populaci poměrně konstantní a pohybuje mezi 59,5 až 63 procenty. Jen stovky respondentů stačí agenturám pro celostátní průzkumy volebních nálad v celé zemi. Průzkumy přitahují pozornost občanů a ovlivňují jejich mínění a hlasování. Proto se přece dělají. Jak jsou přitom průzkumy zrádné, ukazuje např. porovnání zveřejněných průzkumů dvou agentur.

Př. Kantar CZ komunistům přisoudil 4,5 procenta a poslal je poprvé mimo Sněmovnu. Podle Median by přitom komunisté v srpnu dostali šest procent, takže by se do dolní komory dostali.

Evidentně hraje roli to, jaký vzorek občanů agentury osloví. Statistická chyba s rozptylem 1,5 procenta, která vypadá jako přijatelná, může však straně, kterou potká lámat vaz, protože lidé vyhodnotí, že hrozí, že jejich hlas propadne a rozhodnou se volit jinou stranu – „menší zlo“. Toto SYSTÉMOVÉ riziko statistických průzkumů může potkat každou stranu.

Co NESYSTÉMOVÉ riziko? Má vliv předvolebních průzkumů na voliče a strany, když míchají jablka s hruškami? Ovlivňují výsledky voleb?

Logické otázky, zda a jak moc ovlivňují různé formy presentace volebních průzkumů ovlivnit potenciální voliče: mají jednoznačnou odpověď – ano. Politické strany taktizují  a reagují právě na výsledky průzkumů, protože ví, že prezentace „výsledků“ volebních průzkumů skrytě (o to více nebezpečně) podprahově ovlivňuje rozhodování voličů, kteří  jdou volit a chtějí, aby:

  • Jejich hlas nepřišel vniveč. Někteří považují volbu slabé strany za předem prohranou a nechtějí riskovat „vyhozený” hlas.
  • Chtějí svou volbou hlavně přispět k sesazení vlády, se kterou nejsou spokojeni.  Někdo konkrétní nevyhrál, tak volí někoho jiného.
  • Mnoho lidí dá hlavně na popularitu a volí pak některou ze stran, které v průzkumech vedou.
  • Volí toho, kdo je pro ně menší zlo nebo volit nejdou, protože jim volební průzkumy ukazují, že „jejich hlas skončí v pekle“ – v koalici, kterou nechtějí.

Výsledky předvolebních průzkumů mají vliv i na předvolební kampaně či kandidátky a taktizování stran.

Příkladem je úprk ze SLEPENCE STAN a KDU-ČSL v roce 2017

Po siláckém ohlášení cíle dosažení aspoň 15% „Teď je třeba napnout síly, abychom udělali dobrý výsledek a měli jsme alespoň 15 procent,“ šířil v médiích veřejně Bartošek po konferenci KDU-ČSL.

 

 

Za pouhých cca 14 přišel doslova úprk z koaličního SLEPENCE, což obě strany nejspíš již v době silných prohlášení připravovaly, jako záložní variantu, když se volební průzkumy nebudou vyvíjet.

KDU-STAN LOGO

 

Nejzásadnější a současně i nejrizikovější je pro samostatné strany NESYSTÉMOVÉ riziko volebních průzkumů

Stojí na společné prezentaci výsledků SLEPENCŮ s výsledky jednotlivých stran v médiích. Odhlédneme-li od toho, že volební průzkumy jsou závislé na zadání a místě provedení atd., pak  je obrovská chyba (nebo záměr) neprezentovat veřejnosti výsledky jednotlivých stran/hnutí a presentovat výhradně dohromady smíchané výsledky předvolebních koaličních SLEPENCŮ a samotných stran.

Médii nesprávně presentované volební statistiky zbavují veřejnost zásadní informace

Předvolební výsledky zveřejňují portály s obrovskou sledovaností např. Aktuálně.cz, Idnes.cu, Novinky.cz a také ČT. Dopad prezentace výsledků na veřejné mínění je tedy obrovský.

Předvolební koaliční SLEPENCE zákon umožňuje, nejde o protiprávní stav. To je třeba vědět, ale pokud chceme svobodné volby, kdy lidé nejsou zmanipulovaní médii, pak by  média měla vždy a prioritně presentovat nejdříve výsledky jednotlivých stran a až poté srovnání jednotlivých stran a SLEPENCŮ.

 

Pokud zobrazují jen druhou variantu, tak tím podprahově ovlivňují rozhodování voličů a výsledky voleb v zájmu SLEPENCŮ.   

 

Prezentace jen „výsledků“ předvolebních koaličních SLEPENCŮ v porovnání s výsledky samostatných stran (jablka s hruškami) skrývá před veřejností reálnou „sílu“ jednotlivých stran. Strany pod čarou 5%  (účast ve sněmovně) se „vychytrale“ schovají do koaličních slepenců , kde vypadají jako velké, ale ony velké rozhodně nejsou, což občan neví.

Příklad: KDU schovaná do slepence SPOLU měla ve své době pouhých 4,5 %, TOP 09 rovněž ve slepenci SPOLU, dokonce pouhých 4.1 %. Samy by se do dolní komory nedostaly.

 

Pozor na taktiku: Slibem neurazíš, ale voliče nalákáš

Při znalosti výsledků jednotlivých stran dostávají občané zásadní informaci. Tou je skutečná motivace stran pod čarou 5% jít již před volbami do koaličního SLEPENCE. Pro něj je to otázka existenční, lidově řečeno udržení se u „koryt“ a příjmů ze státního rozpočtu. Zástupci těchto stran proto před volbami slíbí cokoliv. Ví, že nemají reálnou sílu své sliby dodržet, pokud na tom tématu nebude mít zájem i velká strana, ke které se přilepili.

S pravděpodobností rovnající se jistotě se po volbách jejich schopnost cokoliv splnit posune do oblasti absolutní fikce. SLEPENEC se spojí s dalším SLEPENCEM anebo jinou stranou a schopnost stran pod čarou 5% cokoliv prosadit je nulová. Malé strany pak hrají roli užitečných „podrž tašek“ a jsou za to dobře placené ovšem z kapes daňových poplatníků.

Proč je to důležité z pohledu „vody“?

Protože SLEPENEC ODS, KDU, TOP 09 a (s nimi i ČSSD) jsou strany odpovědné za řadu protiprávních tunelů městských vodáren a léta kryjí protiprávní stav i to, co se páchá.

Aktuální jednání politiků v senátu ukázalo (2020-2021), že tyto strany mají mezi sebou stálé lidi, kteří brání vymahatelnosti práva a nápravě systému ve vodárenství. K očistě uvnitř stran nedošlo a proto nelze předpokládat, že by činili kroky v zájmu občanů. (Podobný závěr  konstatuje i bývalá starostka Hronova)

SLEPENEC ODS, KDU A TOP 09, má v senátu nejvíce hlasů, dne 1.7. 2021 v hlasoval PROTI petici občanů,

Svým hlasováním o petici VODA JE ŽIVOT znemožnili prosazení požadavku 36,600 občanů na:

  • Garanci práva lidí na vodu v Ústavě ČR
  • Vyšetření tunelů městských vodáren, které spáchaly a kryjí především velké strany 10. bod petice
  • Zacyklení financí vybraných od lidí za vodu v odvětví, tzn. konec odtoku miliardových zisků z vody do ciziny

Přitom strany i jednotliví senátoři prokazatelně dostali od nadace PRAVDA O VODĚ dva měsíce předem do rukou zásadní důkazy a rozsudky o tom, co se páchá kolem vody. Svým rozhodnutím dál udržují v chodu pochybný systém – jaké to má důsledky

Před volbami chrlí na občany hesla o ochraně vody a loví přes ně voliče, reálné činy …

 

Závěr: Pokud takto jednají ve vodárenství, v odvětví pro stát strategickém, pak nelze očekávat, že by jednali jinak v jiných odvětvích.

Jak presentování chuti namíchaných jablek s hruškami zásadně ovlivňuje mínění voličů?

Podle průzkumu Medianu to vypadá, že o první příčku v preferencích v posledních měsících bojují tři uskupení: vládní ANO, SPOLU a koalice Pirátů a STAN. Hlasy zajišťující Sněmovnu by si podle většiny dosavadních průzkumů měla zajistit SPD, pod  hranou vstupu se pohybuje ČSSD. Až se znatelným odstupem se zatím pohybuje Trikolóra se Svobodnými a Soukromníky.

ANO získalo 26 procent, SPOLU 21,5 a Piráti se STAN 20 procent hlasů.  ČSSD by nejspíš poslanecké lavice opustila (4,5) …. 

Nezveřejňování výsledků jednotlivých stran, znemožňuje veřejnosti znát pravdu, jak na tom strany jsou.

Pouze znalost skutečných % podpory stran nemanipuluje s voliči. Při presentaci bez míchání jablek s hruškami jsou v podobné pozici jako ČSSD také další dvě strany a to KDU, TOP 09. To je sakra jiná informace pro občany, že? Pokud média o tom veřejnost neinformují, pak ovlivňují veřejné mínění ve prospěch koaličních SLEPENCŮ.

Nejznámější české agentury se členstvím ve sdružení SIMAR
(dodržující mezinárodní pravidla)
KANTAR Sběr dat provádí telefonicky náhodnými rozhovory. Až následně vzniká reprezentativní vzorek respondentů: v něm jsou z důvodu vyváženosti zastoupena různá pohlaví, místa bydliště i stupně vzdělání.
MEDIAN Výběr respondentů neprobíhá na rozdíl od Kantaru náhodně, ale kvótně, dle pohlaví, velikosti místa bydliště, věku a vzdělání. Když se nepodaří vytipované zastihnout osobně, osloví je agentura s online dotazníkem.
STEM Respondenty získává opět kvótním výběrem. Pro sběr dat upřednostňuje osobní rozhovor a na volební preference se ptá tzv. otevřenou otázkou: dotázaný sám jmenuje stranu, kterou by volil.
CVMM Výběr respondentů probíhá taktéž na principu kvótního výběru a používá stejně jako STEM otevřenou otázku.

Volební model vs. volební prognóza: V čem je rozdíl?

Předvolebních průzkumů je několik typů – každý poskytuje jinou informaci, jejich výsledky proto nemá smysl porovnávat.

Volební model Odhaduje výsledek voleb, pokud by se konaly v době, kdy průzkum probíhá. Jde o pravděpodobně nejbližší odhad, zahrnuje pouze odpovědi těch, kdo plánují volit a mají svého favorita.
Volební prognóza Předpovídá výsledek budoucích voleb. Jedná se o sofistikovaný výpočet, jehož metodiku agentury nezveřejňují.
Stranické preference Jsou odrazem oblíbenosti politických stran, nepředpovídají volební výsledky. Zahrnují se odpovědi všech respondentů, tedy i „nevoličů“.
Voličské preference Kombinace stranických preferencí a volebního modelu. Výsledky zahrnují i odpovědi respondentů, kteří nevědí, zda půjdou k volbám.
Volební potenciál Říká, kolik % by strana získala, kdyby jí hlas dali všichni, kdo volbu zatím jen zvažují. Respondent může uvést více politických stran současně.
Exit poll Dotazování těch, kdo již svůj hlas do volební urny vhodili, na jejich volbu. Tato data bývají zveřejňována okamžitě po konci voleb, když začíná sčítání hlasů.

Telefonem i osobně

Způsob sběru dat volí každá agentura jinak. CVVM i STEM osobním dotazováním, Median oslovuje online dotazníkem ty, které se mu nepodaří zastihnout tváří v tvář.
Kantar se dotazuje telefonicky, a to náhodným výběrem. Ze vzorku 1200 lidí starších 18 let vyřazuje ty, kteří k volbám jít nechtějí nebo si nejsou jistí, koho by volili.

Kolik lidí stačí na to, aby čísla v průzkumu byla vypovídající? Agentury většinou pracují s méně než tisícovkou dotazovaných

S počty dotazovaných experimentovali a údajně zjistili, že pět set lidí je už docela slušný soubor. S každou stovkou navíc se chybovost zmenšuje už poměrně málo. Hodně ale udělá to, jak agentury identifikují člověka, který pravděpodobně přijde k volbám. A těch by nemělo být méně než pět stovek, což v tisícovém souboru hravě dosáhnete.

 

Od státu a politiků jsme nikdy nedostali ani korunu.

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články