Projekt SMVAK: Jak se SmVaK dostal do rukou překupníků a koncernů? Co to přináší?

Projekt SMVAK

Nadační fond PRAVDA O VODĚ připravuje další projekt zmapování vodárenské kauzy. Tentokrát jde o druhou největší vodárnu v České republice Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. (SmVak). Původně vodárna ve vlastnictví měst a obcí se totiž díky velmi podivnému jednání politikům města a obcí dostala do rukou koncernů a překupníků.

Tento proces nadace postupně dokumentujeme, zpracuje formu datové žurnalistiky a zveřejní. Součástí projektu je i zdokumentování a zveřejnění informací, jaké to má dopady na občany, města, cenu vody a to, kde končí naše peníze, které platíme za vodu.

Jak z vodárny vyplatit miliardy a ty pak zaplatí lidé v ceně vody?

Odebírejte videokanál a šiřte, co vás zaujme. I tím pomáháte s nápravou.

V projektu SMAVAK je zahrnuto i zpracování přehledu, kolik peněz z toho, co lidé zaplatili ve vodném a stočném /za vodu/ skončilo v zahraničí, místo v obnově vodárenských trubek a investicích do čisté vody a jaký dopad měl a má pochybný prodej akcií SmVaku překupníkům z majetku měst na možnost čerpat dotace z EU na obnovu vodárenské infrastruktury.

Projekt SMVAK je součástí celorepublikové obrany vody a lidí, které se věnujeme i přes soudy téměř 20 let.

Pomozte zvýšit legitimní tlak na zákonodárce, aby problém v zájmu lidí řešili – podpisem petice VODA JE  ŽIVOT

Chcete-li pomoct bránit vodu, pak pište na radek.novotny@pravdaovode.cz

Pomáhají nám lidé např. takto:

  1. Žádají zástupce svých měst o informace a důkazy (nadaci dělají politici někdy cavyky)
  2. Informují občany města např.  na místních soc. sítích o tom o zdokumentování kauzy SMVAKA

Ukázkový příklad, jaké informace díky zdokumentování kauzy vodárny lidé získají, je již zpracovaný projekt PRAHY:

  • Jak a díky komu se dostal prodej vody do rukou koncernu Veolia? Protiprávní prodeje? HISTORIE
  • Vývoj ceny vodného a stočného v Praze a co politici slibovali? CENA VODY
  • Kolik peněz z toho, co lidé zaplatili za vodu, skončilo v cizině místo v obnově trubek? ZISKY Z VODY

Cíl projektu SMVAK

  • Na základě reálných důkazů prosadit vrácení zájmů občanů do správy a prodeje vody
  • Vyšetření jak a díky komu se SMVAK dostal do rukou koncernů a vyvození odpovědnosti pachatelů
  • Zajistit, aby lidé platili za vodu jen to, co skutečně musí a aby prioritou správy vody byla obnova infrastruktury, čistá voda a řešení zadržení vody v krajině a ne zisky koncernu v zahraničí, kde občané žádnou vodu neodebírají

Voda je strategická surovina a proto voda ani její prodej a správa nepatří do rukou překupníků či koncernů

Obranu vody a lidí přes soudy financuji z vlastních zdrojů. Od státu a politiků jsme nikdy nedostali ani korunu. Soudy trvají i 17 let!

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Děkujeme ?

Podobné články