Reakce NFPOV na místopředsedu KDU- ČSL, p. Bartoška, k otázce, kdo mám mít v ČR v rukou správu vody

V rámci projektu VODA A KOHO VOLIT, položil Nadační fond PRAVDA O VODĚ každému poslanci a senátorovi Parlamentu ČR jednoduchou otázku.

Kdo má dle vaše názoru mít v ČR v rukou vodu, vodárenskou infrastrukturu, provoozvání  vodovodů a kanalizací, peněžní toky a zisky z vody?

Koncerny nebo okresní vodárny v rukou měst?

Odpovědi, včetně srovnání programů jednotlivých stran a hnutí, k otázkám vody jsme ve veřejné zájmu zveřejnili na stránkách projektu VODA A KOHO VOLIT.

Velmi zajímavou „odpověď“ zaslal místopředseda KDU-ČSL, p. Bartošek. Rozhodli jsme se na ní reagovat až po volbách, neboť stejně jako v jiných stranách i v KDU-ČSL existují rozumní a slušní lidé, kteří s námi nebo sami léta městské vodárny proti protiprávním jednání „politiků“ a vyvedení monopolu vody a zisků z ní do rukou koncenrů brání, např. pan Studeník, pan Čunek, pan Kunčar.

Adekvátní odpověď na to co napsal by rozumné zástupce KDU mohla ve volbách poškodit, což není náš cíl. Vše, co proběhlo kolem vody a vodáren a to nejen v ČR, stojí na nedostaku informací.

Což dává prostor pro manipulace, protiprávní jednáníkorupci. Má to vliv na dva zásadní faktory, které o dění kolem vody rozhodují.

PRVNÍ FAKTOR –

– neznalost problematiky mezi zákonodárci a jejich účelové udržování v nevědomosti nebo ve falešné představě, že je vše v pořádku. Kroky zastupitelů, zákonodárců a dlouhá léta i zástupců médií, určuje léta placený public relations ?  a brainwashing osob propojený přímo nebo nepřímo s koncerny nebo různými sdruženími, které koncerny postupně ovládly.

Tento faktor se snaží minimalizovat Nadační fond PRAVDA O VODĚ informováním ve veřejném zájmu, datovou základnou, rozsudky a investigativní žurnalistikou na stránkách www.pravdaovode.cz

DRUHÝ FAKTOR –

– nedostupnost osobních stanovisek zákonodárců a politiků k otázce VODY:  Lidé volí „naslepo“ a neví, kteří politici/strany/hnutí jednají v zájmy lidí, měst a státu a kteří politici jsou ve skutečnosti „nominanti“ koncernů.

Tento faktor se snaží minimalizovat Nadační fond PRAVDA O VODĚ přes projekt VODA LIDEM a dokumentováním protiprávního jednání politiků v kauzách kolem vodáren např. www.pravdaovode.cz/zlin

P. Bartošek sice ve vyjádření uvedl, že jeho dopis je názor všech poslanců KDU-ČSL. Jeho odpověď u ostatních poslanců KDU nezveřejníme, dokud nepotvrdí, že to co napsal p. Bartošek, je jejich názor. Posíláme jim na vědomí naši rekaci na „vyjádření“ p. Bartoška a žádáme je o JEJICH ODPOVĚĎ.

Reakce na vyjádření p. Bartoška

https://pravdaovode.cz/kohovolit/politik/ing-jan-bartosek/

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Média mlčí a Bartošek z KDU organizuje přednášky koncernů poslancům o tom, jak to má být s vodou v ČR!

čt1 reportéři - soudce

 

podpořte nás

Informovanost přináší šanci vrátit vodu do rukou státu a obcí

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

Podobné články