Přichází snaha zamést protiprávní stav pod koberec a vyhnout se náhradám škod?

Pokus vyhnout i odpovědnosti a lumpárnu ututlat v rafinované podobě

Od roku 2002 -2004 seděli ve vedení městské vodárny Vak Zlín přímo lidé z Veolie – Šverma a  Svoboda. Pokud toto víte a víte, že soudy sice pomalu, ale jistě komplot organizované skupiny nájezdníků spolu s „politiky“ ve Zlíně rozkrývají a odsuzují, tak snaha  Veolie „dohodnout smír“ je logická, ale jde o rafinovaný pokus chránit vlastní zájmy a vlastní lidi před odpovědností. Někteří z pachatelů protiprávního dění ve Vaku Zlín totiž sedí ve vedení koncernu, jiní seděli nebo sedí na radnici města Zlín anebo ve vedení městské vodárny Vak Zlín.

Proto zkouší „namotivovat“ politiky města Otrokovice a Fryštáku, aby „dohodli smír“.

V Otrokovicích je nové vedení. Nezná detailně, co se páchalo, kdo to páchal, jak komplot díky kolaboraci „politiků“ proběhl, ani jaké jsou škody. Toho chtějí využít darebáci a vykukové.

Předkládáme zde stanoviska bývalých starostů Otrokovic, kteří se zakladatelem Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, více než 15 let přes soudy bránili Vak Zlín a občany proti neskutečné lumpárně.

 

Starosta Otrokovic p. Mišák

Musím se ptát. Komu smlouvy s koncerny slouží? Kde je prospěch měst a státu? Kde končí zisky?

 

Starostka Otrokovic p. Matuszková

To, co se děje ve vodárenství je „privatizace“ zisků a zestátnění nákladů

 

Starosta Otrokovic p. Budek

4 roky jsme se zkoušeli domluvit s Moravskou vodárenskou, s vedením Vak Zlín a vedením města Zlín. S nimi se seriózně domluvit nedá.

Starosta Fryštáků p. Doležel
S kým jdou jednat
 

Darebáci odpovědní za komplot kolem vodárny Zlín, na který lidé doplácí, velmi dobře ví, co páchali, na čem se podíleli a ví, že soud již pravomocně rozhodl, že provozní model s Veolií byl realizován obcházením zákonů ČR: 

„Cílem společnosti JV, Zlínské vodárenské, tedy koncernu Veolia nebylo získat akcie Vak do vlastnictví, ale tuto společnost ovládnout a ponechat si její provozní část a to i za cenu postupu in frudem legis – obcházení zákona.

Jednání JV, ČS a města Zlín je jednáním nedovoleným nemůže tedy požívat právní ochrany. I když zákon nestanoví sankci za takové jednání, je nutno dovodit, je touto sankcí musí být opak toho, čeho chtěly uvedené subjekty svým nedovoleným jednáním dosáhnout, tj. účastnit se (i skrytě) valných hromad Vak Zlín a prosadit provozní model.“

Celé stanovisko soudu je ZDE

Zástupci koncernu (nebo pachatelé?) a starostové si sednou k jednomu stolu v červenci

Moravská vodárenská, která je součástí koncernu Veolia a provozuje se zisky zlínské vodárny, využila takzvané mediace, což je institut, který umožňuje mimosoudní dohodu.

Chtějí vrátit stamilióny?

Zisky zlín-veolia 04-16

Chtějí vrátit Vaku Zlín možnost čerpat miliardové dotace?

dotace jen městským vodrnám

Chtějí kompenzovat lidem drahou cenu vody?

srovnání cen Zlín 18

Chtějí městům a akcionářům kompenzovat čas a náklady za 17 let na soudní obrnu vodárny před tím co darebáci napáchali?

 

Zástupci Veolie (bývalý ředitel Vak Zlín p. Bernard, odpovědný za výše uvedené) si za přítomnosti mediátora sedne za stůl s vedením Otrokovic a Fryštáku, tedy měst, která u okresního soudu žalobami brání Vak Zlín před tunelováním a protiprávně uzavřenými smlouvami s Veolií, na jejichž základě koncern vodárny léta provozuje.

Strany sporu souhlasily s přerušením řízení, aby se prostřednictvím mediace pokusily věc vyřešit dohodou. Současně se dohodly na osobě mediátora,“ potvrdil soudce Jiří Němec, který případ řeší.

Moravská vodárenská (působí nebo působili v ní na vysokých postech i další osoby odpovědné za protiprávní stav ve Vaku Zlín, kromě Bernarda, také Tejchman a Marčík) prý pokus o smír myslí vážně. Bodejť by ne, když ví, že soudy potvrdily názor žalobců, že kolem vodárny probíhá léta nemravný komplot.  

weinštuk

„Jsme přesvědčení, že pokud existuje, byť teoretická, možnost dosažení smírného řešení, jsme povinni ji využít. Proto jsme se rozhodli tento postup navrhnout, což také soud i ostatní strany sporu přijaly,“ řekl ředitel Moravské vodárenské Martin Bernard.

Kdo je pan Bernard?

Není jen to jen bývalý ředitel vytunelovaného Vaku Zlín a ředitel Moravské vodárenské, která z toho profituje. Pan Bernard je stěžejní člověk Veolie v ČR a rozsudky ho tak trochu  „ohrožují“. 

bernard

Jak soudy reagují na neplatnost všech valných hromad z let 2002-2004, kdy byl komplot realizován?

Otrokovice a Fryšták se spolu se zakladatelem Nadačního fondu PRAVDA O VODĚ, dlouhodobě brání občany a protiprávně zavedený systém s koncernem odmítají akceptovat. Opírají se důkazy dokládající nemravný kompot a o pravomocný verdikt Vrchního soudu v Olomouci, který rozhodl, že proběhl organizovaný komplot a valné hromady vodárny Zlín od roku 2002 – 2004 a schválení smlouvy s Veolií o prodeji části podniku a pronájmu provozování, byly nezákonné a není splněná zákonná podmínka pro uzavření smluv s Veolií.

Soudce KS v Brně šel ještě dál

Proto Otrokovice po zlínském okresním soudu požadují, aby prohlásil smlouvy o prodeji a pronájmu podniku také za neplatné a správa vody by se vrátila do rukou měst a obcí, které jsou jejími akcionáři.

Postoj Otrokovic se nemění,“ potvrdila otrokovická starostka Hana Večerková. „Zatím nevíme, co nás u mediátora čeká. Pokud to ale půjde, budeme hledat schůdné řešení, protože soudy se hodně vlečou,“ doplnila.

„Soudní spory představují dlouhodobou časovou i finanční zátěž.“ vzkázal Bernard. Od člověka, který spoluodpovídá za protiprávní stav (tudíž i za soudní spory, které ho mají narovnat) to zní trapně, znáte-li důkazy. Je to nepřímý důkaz, že cílem tohoto jednání koncernu je snaha zamést odpovědnost pod koberec.

„Mediace má umožnit, aby si strany sporu vyjasnily svá stanoviska a třeba mohly dosáhnout dohody. Po třech měsících soud většinou vyzve účastníky, aby mu sdělili výsledek mediace,“ přiblížil mluvčí zlínského okresního soudu David Kolumber.

Proč Bernard, Tejchman a spol. chtějí smír s městy?

Města podala žaloby na neplatnost Smluv s Veolií už v roce 2005. Zlínský soud řízení přerušil do doby, než bude rozhodnuto o platnosti valné hromady vodáren z roku 2004 (což trvalo 11 let, díky obstrukcím kolaborujícího vedení Vaku Zlín). Potom Moravská vodárenská neúspěšně navrhovala, aby případ řešil rozhodčí soud.

Otrokovice mají v rukou od roku 2008 znalecký posudek, který dokládá, že prodej části podniku za 83 mil. Kč v roce 2004 byl nemravný.  Posudek vyčísluje škody na stovky miliónů korun.

Hlavní líčení se u soudu konalo jen jednou, v září 2017. Skončilo po pár minutách. Právníci Moravské vodárenské přinesli na jednání cca 100 stránkový materiál, s nímž se soudce musel seznámit. Otrokovice a Fryšták to považovaly za obstrukci. Panu Bernardovi a Moravské vodárenské je přitom evidentně známo, že soudní spory představují pro města časovou i finanční ztrátu! 

Bernard a Moravská vodárenská ví, že žaloby stojí čas a peníze proto byly podány žaloby na:

starostu Budka a město Otrokovice

 

na ekonoma R. Novotné dokonce dvě 

 

starostovi Fryštáku zaslal předžalobní výzvu  

Zásadní skrytý fakt, který média ani zastupitelé neodhalili je, že léta kolaborující vedení Vaku Zlín, se obrátilo na jiný soud, aby určil, že smlouvy s koncernem JSOU PLATNÉ = tunel tudíž jede dál. Dle našich informací k přerušení soudu zde nedošlo.

Už chápete, o co opět jde?

Jsem přesvědčen, že cíl Veolie je zakonzervovat protiprávní stav, zachovat stamilióny na účtu koncernů v zahraničí, nechat promlčet odpovědnost pachatelů i stamiliónové škody a zachovat své postavení osoby, která dál doluje zisky z vody, i když o něco nižší, protože to co se dělo je moc okaté.

Zde není cílem něco napravovat, navracet a přivést k odpovědnosti viníky. Cílem je přesný opak a to není v zájmy občanů, měst ani Vaku Zlín, ale zájmu koncernu a lidí odpovědných za protiprávní stav, na který občané a města léta doplácí.

Závěr

Ještě před nástupem nového vedení města Otrokovice, jsem v reakci na otázky některých zastupitelů Otrokovic napsal článek:

Drahá voda v rukou cizinců zůstane… Začnou-li v Otrokovicích kolaborovat!

Otrokovice kolaborovat nezačaly. „Falešnost nabídek“ manipulátora Březíka z vedení Vak Zlín, dosazeného Adámkem(STAN) z radnice města Zlín, které v komplotu hraje hlavní roli, prokoukli. Pan Budek se k tomu, co jsou zač a jak jednají, jasně řekl.

Ověřili jsme, že se s pachateli nedá domluvit.

Věřím, že nové vedení Otrokovic, v čele s paní starostkou Hanou Večerkovou, na kterou jsem dostal velmi pozitivní hodnocení od lidí z Otrokovic i ze Zlínska, se nenechají podvést, koupit, ohloupit ani zmanipulovat a stejně jako jí půjdeme dál k cíli ukončit tunelování Vaku Zlín na které doplácí občané, vrátit správu vody do podoby služby městské vodárny a potrestání pachatelů nemravného komplotu , resp. vyvození jejich odpovědnosti a náhradám stamiliónových škod, neskutečného času a nákladů, které nás nutí 17 let do obrany vody investovat.

Ano, je to náročné, ano stojí to mnoho času, úsilí, energie i peněz, ale je to správné a je to jediná cesta k nápravě.

Co s tím můžete jako občané dělat? Ptejte se na názory politiků, co nejdříve

 

megapodvod s vodou

 

 

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá?. I moře se skládá z kapek?. Děkujeme

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Drahá voda v rukou cizinců zůstane… Začnou-li v Otrokovicích kolaborovat!

Taktika mrtvého brouka vedení Vaku Zlína neprojde – lidem nic nenahradí svobodný přístup k vodě

 

Podobné články