Taktika mrtvého brouka vedení Vaku Zlína neprojde – lidem nic nenahradí svobodný přístup k vodě

Vedení tunelované vodárny zvolilo taktiku „mrtvého brouka“ a zisky z vody od lidí dál tečou do ciziny

  1. Dne 9.8.2017, jsem vedení vodárny Zlín zaslal zásadní informace k soudu o neplatnosti smluv s Veolií, který proběhne v září a požádal jsem je, aby bránili Vak Zlín.
  2. 28.8.2017 jsem dostal absurdní odpověď.
  3. 31.8.2017 jsem na to proto reagoval druhým upozorněním.

Níže máte k dispozici všechny informace zaslané vedení vodárny v čele s panem Březíkem

9.8.2017  Zástupci představenstva a dozorčí rady

v září 2017 má proběhnout ve Zlíně soud. Bude projednávat neplatnost Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury a Smlouvy o prodeji části podniku mezi Vak Zlín a Moravskou vodárenskou.  Dle mých zjištění Vak Zlín nepadal žalobu na neplatnost smluv s Moravskou vodárenskou. Očekávám, že se pan Březík neptal právníků na to, kdo má aktivní legitimaci k podání žalob na neplatnost smluv a kdo má ze zákona naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smluv, tudíž to nevíte ani vy.

Proto vás informuji o názoru soudců Krajského soudu v Brně a Vrchního soudu v Olomouci, kteří se shodli na tom, že osobou, která má aktivní legitimaci k podání žaloby na určení neplatnosti smluv je prioritně účastník smlouvy. Stejně tak naléhavý právní zájem § 80 O.S.Ř. na určení neplatnosti smluv má prioritně účastník smlouvy.

Obě tyto podmínky splňuje v případě smluv, o kterých bude rozhodovat soud ve Zlíně, jen a jen Vak Zlín.

Pokud nepodáte žalobu, tak vzniká obrovské riziko, že soud žaloby odmítne projednávat z důvodu, že žalobci z řad obcí Otrokovice, případě Fryšták nebo akcionářů, např. CCC (i když jsme akcionáři Vaku Zlín) nejsme účastníky smluv, nemáme aktivní legitimaci k podání žalob a nemáme naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smluv.

Pokud žaloby nepodá Vak Zlín, pak hrozí, že tunel Vaku Zlín pojede o několik let déle. Jsem přesvědčen, že pro některé lidi z vedení Vaku Zlín a města Zlín je toto cíl.

Bude to stejné, jako natahování sporu o neplatnost protiprávné valné hromady  VH  z 30.4.2004, kdy soudci 12 let odhalovali protiprávní jednání Zlína, vedení Vaku Zlín a naháněčů koncernů. Vedení Vak Zlín vše natahovalo léta do pravomocného rozhodnutí VS v Olomouci v roce 2016.

Moc tomu nevěřím, ale možná mezi vámi jsou slušní lidé, kteří žalobu za Vak Zlín za představenstvo nebo dozorčí radu podáte a chcete ukončit nemravný tunel, bez ohledu na zájmy místních oligarchů a anti-politiků.  To se brzy ukáže.  Proto vám sděluji právní názor soudců a upozorňuji vás na zásadní rizika, co se může stát, když žaloby nepodáte.

S pokorou k vodě

Ing. Radek Novotný, jednatel  Compas Capital Consult

 

28.8.2017 absurdní odpověď pana Březíka

svatopluk březík

28.8. - absurdní argument Březíka

31.8.2017 druhé mé upozornění vedení vodárny a reakce na Březíkovu odpověď

Zástupci představenstva a dozorčí rady,

v dopise ze dne 9.8.2017 jsem vás upozornil na riziko, že soud v září nebude moci ukončit drancování peněženek lidí přes nemravný tunel Vaku Zlín a na právní názor:

„Pokud nepodáte žalobu, tak vzniká obrovské riziko, že soud žaloby odmítne projednávat z důvodu, že žalobci z řad obcí Otrokovice, případě Fryšták nebo akcionářů, např. CCC (i když jsme akcionáři Vaku Zlín) nejsme účastníky smluv, nemáme aktivní legitimaci k podání žalob a nemáme naléhavý právní zájem na určení neplatnosti smluv. Obě tyto podmínky splňuje v případě smluv, o kterých bude rozhodovat soud ve Zlíně, jen a jen Vak Zlín.

V odpovědi, kterou jsem od vás dostal, na tento zásadní fakt nereaguje. To, co p. Březík uvedl jako zdůvodnění, že Vak Zlín žalobu nepodal, vypustí do světa jen člověk jako p. Březík: „Pokud jde o účastenství společnosti Vodovody a kanalizace Zlín, je již stranou žalovanou, a tedy může uplatňovat svá procesní práva v plném rozsahu.“

Za dobu, co je ve funkci, nebyl na žádném jednání soudů[1], místo obrany Vaku Zlín, chodí na PR akce Veolie, s kterou vypouští „kapříky“[2].  Koncern mu přitom odmítá vydat Vaku Zlín majetek i stamilióny z neoprávněného obohacení a jeho úlohu v PROTIPRÁVNÍ realizaci provozní tunel Vaku Zlín, soudci rozkryli.[3]  P. Březík samozřejmě dobře ví, že je zásadní rozdíl v tom, zda je Vak Zlín u soudu na straně žalovaného anebo na straně žalobců. K prodloužení chodu tunelu, je třeba udržet Vak Zlín v pozici žalovaného, tak ho v ní udržuje.  

Právě proto jsem p. Březíka i vás upozornil na riziko neprojednávání podstaty žaloby soudem. Společnost má jako žalobce jiná práva, která jako žalovaný rozhodně nemá, což plyne ze zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.).

Vzhledem k „obsahu“ vaši odpovědi vás proto ještě jednou upozorňuji, že pokud představenstvo Vaku Zlín nepodá žalobu na neplatnost smluv s Moravskou vodárenskou, a.s. (Veolií), pak ohrožuje ukončení tunelování Vaku Zlín a navíc připravujete Vak Zlín o práva ŽALOBCE a včetně práv na náhradu škod a soudních výloh = hrozí další mnoha miliónové škody.

Máte armádu právníků a povinnost jednat s péčí řádného hospodáře, to znamená – podat žaloby na neplatnost protiprávně uzavřených smluv s Moravskou vodárenskou, a.s..  Jedině tak bude jisté, že soud bude žalobu projednávat věcně.

Léta veřejně říkáte lidem něco jiného, než ve skutečnosti konáte

Od roku 2004 jste činili vše, aby co nejdéle nebylo odhaleno hanebné a protiprávní jednání organizované skupiny, do které patří i vedení Vaku Zlín. To se vám nepodařilo, díky mé důslednosti a dnes máme na stole pravomocná rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci, kdy soudci potvrdili to, co léta říkám o nemravném a protiprávním jednání vedoucímu k vytunelování Vaku Zlín.

Mám důvodné podezření, že přes znalost usnesení soudu, nemožnosti čerpání dotací, předraženou cenou vody a drancování peněženek lidí, dál činíte vše, aby tunelářské smlouvy co nejdéle nebyly prohlášeny za neplatné. Ve vztahu ke Krajskému úřadu ve Zlíně, který řešil odebrání licence Moravské vodárenské a. s., jste prý prohlásili, že smlouvy považujete za platné!

Z postavení v soudním řízení je přitom jasné, že ten, kdo žaluje, se domáhá zrušení smluv, zatímco ten, kdo je žalovaný se jejich prohlášení brání. Pokud žalobu nepodáte, pak se nedá vaše jednání hodnotit jinak než, že vám protiprávní stav vyhovujete a záměrně tunelování VaKu Zlín prodlužujete.

Jak se zachováte, prokáže buď vaši loajalitu k Vaku Zlín a lidem nebo vaši kolaboraci s Veolií

Ověřte si u právníků zastupujících Vak Zlín správnost mého právního názoru o aktivní legitimaci, o naléhavém právním zájmu a právech žalobce a žalovaného. Odkazuji vás i na zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (o.s.ř.), mimo jiné na §80, což stačí k právní jistotě v dané věci.

Žádám vás, abyste mi v písemné odpovědi potvrdili nebo vyvrátili, zda:

  1. Vak Zlín jako žalobce splňuje v případě podání žaloby na neplatnost smluv, kterých je účastník, podmínku aktivní legitimace a podmínku naléhavého právního zájmu.
  2. Žádám vás, aby mi za dozorčí radu odpověděli na mé podněty zástupci dozorčí rady.

 

S pokorou k vodě

 

Ing. Radek Novotný, jednatel  Compas Capital Consult, s.r.o.

Autor projektu PRAVDA O VODĚ

[1] Viz usnesení soudců – http://pravdaovode.cz/o-co-jde-rozsudky/

[2] https://pravdaovode.cz/novinky/vedeni-vaku-zlin-a-veolia/

[3] https://youtu.be/OO6OYa-7N9o  

 

nfpov-j

 

podpořte nás

Transparentní účet
966665 / 0300 ČSOB

nebo

Každá částka pomáhá 🙂

 

 

Uložit

Uložit

Podobné články